Hanne Nurmi Nokian Yrittäjät

Bisnesblogi: Kun työ etsii tekijäänsä – Näillä keinoilla voisimme helpottaa kohtaanto-ongelmaa

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman voisi karkeasti jakaa kahtia alueelliseen ja ammatilliseen, kirjoittaa Hanne Nurmi.

Huomaan usein yrittäjien keskusteluissa toistuvan aiheen, missä haasteeksi koetaan saada työntekijöitä eri toimialoille. Haasteita ovat työntekijän sitouttaminen, hakijoiden ammatillisen osaamisen puute tai hakijoiden vähyys.

Työmarkkinoilla esiintyy myös ilmiö, jota kutsutaan termillä kohtaanto-ongelma. Tämän voisi karkeasti jakaa kahtia: alueelliseen ja ammatilliseen kohtaanto-ongelmaan.

Alueellisessa kohtaannossa työmarkkinat rajoittuvat tietylle alueelle. Tällöin työpaikkoja on siis tarjolla eri alueella kuin missä työttömät työnhakijat asuvat. Ratkaisuksi esitetään usein alueellista liikkuvuutta, joka voi olla sekä perheen muutto työn takia toiselle paikkakunnalle että työssäkäynti toisella alueella.

Ammatillisessa kohtaannossa työmarkkinat muodostuvat alueen sijaan ammateista. Ammatilliset kohtaanto-ongelmat voivat ratketa ammatillisella liikkuvuudella eli uudelleen kouluttautumalla. Kouluttautuminen sitoo pääomaa, vie aikaa ja voi sisältää myös riskin: mikään ei takaa, että uudet taidot johtavat työllistymiseen.

Näihin kahteen haasteeseen voimme tarttua yhdessä ja yhteistyöllä. Alueellisesti Nokian vetovoima asuinkuntana kasvaa ja kehittyy hurjasti eri osa-alueilla. Yhteistyö on jo eri sektoreiden välillä tehokasta. Kattavat palvelut, elinvoimaisuus ja sijainti toimivat loistavana porkkanana muuttoa harkitsevalle.

Ammatillisen haasteen edessä voimme tehostaa entisestään yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tuoda yrityksiä ja opiskelijoita lähemmäs toisiaan.

Esimerkkinä oppisopimuskoulutus, jolla olisi välitön työllistävä vaikutus sekä valmistuminen ammattiin olisi käytännöllisempää. Jo työelämässä olleelle tämä voisi olla myös mieleisempi tapa uudelleen kouluttautua. Yritykset tarvitsevat kuitenkin enemmän tietoa ja tukea eri vaihtoehdoista, jotka toteutuessaan synnyttävät työsuhteen.

Maailma muuttuu ja myös työelämä ja markkinat sen mukana. Alueellisen työllisyyden ja sitä mukaan myös alueen yritysten kasvuvoiman tehostamiseen tarvitaan yhteistyötä ja innovatiivista ajattelua.

Uudelleen kouluttautumisen tulisi olla mahdollinen sitä haluavalle, ikään tai alaan katsomatta. Kuitenkin niin, että se mahdollistaisi työllistymisen nopeasti ja tehokkaasti helpottaen työmarkkinoiden painetta.

(Kirjoitus on julkaistu Nokian uutisissa 17.8.2022. Kirjoittaja vpj hanne Nurmi)