17.6.2021 klo 10:38
Uutinen

Koronakriisin tilannekuva -kysely: Konkurssiaalto torjuttu – Jopa 70 prosenttia yrityksistä arvioi selviävänsä koronakriisistä

Lapin Yrittäjät ry toteutti kesäkuun alussa viidennen Koronakriisin tilannekuva -kyselyn (3.-6.6.2021). Kyselyllä selvitettiin miten koronakriisi vaikuttaa lappilaisten yritysten liiketoimintaan.

Kyselyyn vastasi yli neljäsataa eri toimialoilla toimivaa mikro- ja pk-yrittäjää Lapista. Vastaajat edustavat kaikkia toimialoja yksinyrittäjistä yli viidenkymmenen työntekijän yrityksiin.

Korona on koetellut vaihtelevasti eri toimialoja ja jopa toimialueita

Kyselyn tulosten perusteella kuudellatoista prosentilla Lapissa toimivista yrityksistä liikevaihto on kasvanut koronakriisin aikana ja neljäsosalle kaikista lappilaisyrityksistä koronakriisi ei ole vaikuttanut liikevaihtoon. Liikevaihto on laskenut yli 50 prosenttia lähes joka viidennellä lappilaisyrityksellä ja yli 80 prosenttia joka kymmenennellä yrityksellä. Ainoastaan prosentti yrityksistä kertoo liiketoiminnan loppuneen kokonaan.

Liikevaihdon kasvua on tapahtunut viimeisen vuoden aikana lähinnä muissa kuin matkailuun liittyvissä palveluissa ja kaupan alalla. Toimialoista suurimmat menetykset ovat syntyneet matkailu- ja ravintola-alalla. Seutukunnittain tarkasteltuna pienimmin vaurioin ovat selvinneet Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukuntien yritykset.

– Tulokset osoittavat selvästi koronan vaikuttaneen hyvin eri tavoin eri toimialoilla ja jopa toimialueilla. Iloita voi siitä, että neljällä kymmenestä yrityksestä Lapissa korona ei ole vaikuttanut liikevaihtoon ja osalla se on jopa kasvanut. Toisaalta niiden joukko, joilla liikevaihdon lasku on aiheuttanut suuria vaikeuksia tai jopa pysäyttänyt liiketoiminnan lähes kokonaan, on huolestuttavan suuri, lähes kolmannes kaikista yrityksistä, Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Marko Vuorinen toteaa.

Konkurssiaalto on jäämässä pelättyä pienemmäksi

Tilannekuva -kyselyn tulosten perusteella jopa 70 prosenttia yrityksistä arvioi yrityksensä selviävänsä koronakriisistä ja joka kymmenes ilmoittaa yrityksensä kasvavan. Ainoastaan prosentti yrityksistä ilmoittaa liiketoiminnan loppuvan kokonaan.

– Tilanne on pelätyn konkurssiaallon osalta muuttunut vastaamaan normaalivuoden tilannetta, eikä vuoden takaiset arviot konkurssien määristä näytä toteutuvan, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo arvioi.


Vasemmalla infografiikkaa koronakriisin vaikutuksista liiketoimintaan Lapissa viimeisen vuoden aikana ja oikealla arviota koronakriisin vaikutuksista yrityksen tulevaisuuteen Lapissa.

Kustannustukea haettu hyvin maltillisesti

Tilannekuvaa selvitettiin myös kustannustuen osalta – ainoastaan 31 prosenttia yrityksistä Lapissa ilmoitti hakeneensa tai aikovansa hakea kustannustuki III:sta. Seitsemän kymmenestä yrityksestä ei edes aio hakea tukea ja syyksi useimmat vastaajat ilmoittivat, että tuen kriteerit eivät täyty.

– Kustannustuen ehtona oleva vähintään kolmenkymmenen prosentin liikevaihdon lasku on osoittautunut jo aiemmilla tukikierroksilla liian korkeaksi ja sitä on laskettava viimeistään neljännen kustannustuen ehdoista päätettäessä, Pirkka Salo vaatii.

Lappilaisyrityksissä vankka kannatus EU:n koronapassin käyttöönotolle ilman kansallista sääntelyä

Kyselyssä pyydettiin vastaanottajia ottamaan kantaa sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltuun lainsäädäntöön maahantulon edellytyksistä Euroopan Unionin mallia tiukemmilla rajoituksilla.

Tilannekuva -kyselyn tulosten perusteella kahdeksan kymmenestä lappilaisyrityksestä kannattaa EU:n koronapassin käyttöönottoa Suomessa ilman kansallista sääntelyä toisesta testistä ja omaehtoisesta karanteenista testien välillä.

– Lapin Yrittäjät on välittänyt viestin yrittäjien kannasta vastuuministereille ja vaatinut Suomelta pikaisia päätöksiä Euroopan Unionin linjan mukaisista maahantulon edellytyksistä. Suomen tulee ottaa viipymättä käyttöön EU:n koronapassi, Pirkka Salo edellyttää.