21.4.2020 klo 16:02
Uutinen

Korvaako henkivakuutus, jos yrittäjä kuolee koronaan? – Vakuutusyhtiöt vastaavat

Poikkeusaikana omat vakuutukset ja niiden kattavuus kannattaa tarkistaa.

Vakuutukset ovat puhuttaneet yrityksiä koronakriisin aikana. Kuka korvaa ja mitä, kun hallitus rajoittaa ja määrää?

Yrittäjät ovat joutuneet pettymään muun muassa keskeytysvakuutuksen osalta, kun kävi ilmi, että viruspandemia ei kelpaa vakuutusperusteeksi, kun koronakriisi alkoi.

Lue lisää Korvaako vakuutus koronan aiheuttamia vahinkoja? Lue tästä jutusta keskeytys- ja epidemiavakuutusten tärkeimmät kohdat

Yrittäjäjärjestö on saanut kysymyksiä myös henkivakuutuksen kattavuudesta. Jos yrittäjä kuolee koronaviruksen seurauksena, korvaako henkivakuutus?

– Kyllä korvaa. Vakuutettavan on annettava totuuden mukaiset vastaukset terveysselvitykseen vakuutuksen ottaessaan eli esimerkiksi juuri koronaan sairastuttuaan ei vakuutusta enää saa. Tapaturmaisesta kuolemanvaraturvasta koronasairautta ei korvata, koska korona ei ole tapaturman seuraus, kerrotaan Nordean viestintäosasto henkivakuutuksen kattavuudesta.

Samaa vakuuttavat muut henkivakuutuksia myöntävät tai niitä välittävät tahot. Perusteissa on vivahde-eroja, joten vakuutusehdot kannattaa tarkistaa.

– Jos vakuutus on myönnetty, maksetaan korvaus riippumatta siitä, kuoleeko vakuutettu koronavirukseen vai johonkin muuhun sairauteen tai tapaturmaisesti. OP-Henkivakuutuksen myöntämien henkivakuutusten vakuutusehdoissa ei ole mitään erillisiä rajoitusehtoja tai muita ehtokohtia liittyen nimenomaan koronaan. Vakuutusehtoihin ei ole myöskään tehty muutoksia koronaviruksesta johtuen, OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Jussi Huttunen kertoo.

Henki-Fennia on lisännyt terveysselvitykseensä kysymyksiä koronavirukseen liittyen.

– Koska korona on uusi sairaus, ei siitä luonnollisesti ole aikaisemmin kysytty terveysselvityksellä. Nyt keväällä koronaepidemian levitessä ja taudin vakavuuden selvitessä, koronan osalta on lisätty kysymykset terveysselvitykseen ja siten se huomioidaan nykyisin myös vastuunvalinnassa, riskihenkivakuutusten tuotepäällikkö ja lakimies Kati Ranta sanoo.

Koronan huomioiminen vastuunvalinnassa tarkoittaa sitä, että mikäli asiakkaalla on todettu korona, vakuutusta ei voida myöntää juuri sillä hetkellä. Ranta kertoo, että koronavirus aiheuttaa hyvin harvoin sellaisia jälkitauteja, että ne estäisivät vakuutuksen myöntämisen myöhemmin. Lähtökohtaisesti hakemuksen hylkääminen edellyttäisi, että asiakkaalla on myös muita perussairauksia.

Aktia muistuttaa huolehtimaan siitä, kuka vakuutuksessa on edunsaaja.

– Yrittäjän osalta on tärkeä muistaa tarkistaa, kenelle henkivakuutuskorvaus maksetaan. Tähän vaikuttaa muun muassa yrittäjän rahoitustilanne, oman omaisuuden käyttäminen luottojen vakuutena ja ylipäänsä jälkeen jääneiden toimeentulon turvaaminen. Yleisesti käytetty ”omaiset” ei yleensä ole yrittäjän osalta paras mahdollinen määräys siitä, kenelle korvaus maksetaan, ei myöskään ”kuolinpesä”, Aktia Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Seppo Sibakov kertoo.

Henki-Fennian Kati Ranta pitää henkivakuutusta yrittäjälle tarpeellisena vakuutuksena ylipäätään, oli kyseessä yksinyrittäjä tai useamman osakkaan yritys.

– Kannattaa myös huomioida, että henkivakuutuksella on mahdollista turvata yritystoiminnan jatkuvuutta niissä tilanteissa, että joku osakkaista kuolee. Silloin henkivakuutuksesta puhutaan niin sanottuna liikekumppanuusvakuutuksena, Ranta sanoo.

Sota, selkkaus ja ydinonnettomuus rajana

Henkivakuutuksissa on yleensä rajattu tilanteita, joita henkivakuutus ei korvaa. Näitä ovat ihmisiä joukoittain vahingoittaneen, ydinreaktioon perustuvat aseen tai laitteen vaikutuksesta aiheutunut kuolema tai jos kuolema johtuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta tai ydinreaktioon tai ionisoivaan säteilyyn perustuvan materiaalin, laitteen tai aseen aiheuttamasta vahingosta riippumatta siitä, missä vahinko on tapahtunut.

Henkivakuutus ei myöskään korvaa, jos vakuutettu kuolee ulkomailla tapahtuvassa sodassa, palvelee YK:n, EU:n tai muun yhteisön organisoimassa rauhanturvaamistehtävässä tai muissa sotilaallisessa toiminnassa. Jos vakuutettu on aloittanut ulkomaanmatkansa ennen aseellisten toimien alkamista eikä itse ole osallistunut niihin, sovelletaan tätä kohtaa vasta kun 90 vuorokautta on kulunut aseellisten toimien alkamisesta. Jos vakuutettu osallistuu itse aseellisiin toimiin, kohtaa sovelletaan heti.

Henkivakuutus ei korvaa kuolemaa myöskään silloin, kun vakuutettu on osallistunut kapinaan, mellakkaan, aseelliseen selkkaukseen, rikolliseen toimintaan tai terroritekoon.

Tarkista poikkeusolojen vakuutukset

Yrittäjillä on valittavinaan monta tapaa vakuuttaa itsensä poikkeavien olosuhteiden varalta. Jokainen voi rakentaa vakuutuspakettinsa oman harkintansa mukaan.

Sibakov muistuttaa, että koronaan ei kuole läheskään niin moni kuin siihen sairastuu, mikä on yrittäjän kannalta suurempi riski.

– Tältä varalta yrittäjä voi ottaa vakuutuksen tilapäisen työkyvyttömyyden varalta, jolloin yrittäjälle tai yritykselle maksetaan sovittu päiväkohtainen rahakorvaus sairauden ajalta. Myös pysyvän työkyvyttömyyden riski kannattaa ottaa huomioon, siihen löytyy vakuutusturva, jonka yrittäjä tai yritys voi ottaa, Sibakov sanoo.

If-vakuutusyhtiön mukaan tapaturmavakuutus, jossa on mukana vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat, vakuutus kattaa myös etätyössä tapahtuvat tapaturmat, tekipä yrittäjä töitä, missä tahansa. Henkilökunnalle voi hankkia työtapaturmavakuutukset, terveysvakuutukset ja etätyövakuutuksen.

– Liiketoiminnassa on voinut tapahtua muutoksia. Esimerkiksi kivijalkakaupan lisäksi yrittäjä on avannut verkkokaupan tai ravintoloitsija tai vähittäiskaupan omistaja on aloittanut kotiinkuljetuspalvelun. Oma vakuutusturva kannattaa tarkistaa kattamaan myös uudet toiminnot. Jos verkkoliiketoiminta on uusi asia, niin kannattaa muistaa tietoturvavakuutus mahdollisten hakkerointien varalta, Yritysasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava Tiina Pajamo If-vakuutusyhtiöstä kertoo.

Juttua muokattu 22.4.2020 klo 10.18. Lisätty Henki-Fennian selvitys siitä, miten koronavirus vaikuttaa henkivakuutushakumuksen käsittelyyn.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi