Kuntabarometri on auki: Nyt mitataan yrittäjän kotikunnan yrittäjämyönteisyyttä

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista.

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi.

Nyt tulosten raportointi uudistuu ja vertailumahdollisuudet paranevat. Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy rankkaamaan parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä.

Kyselyyn vastasi vuonna 2020 peräti 10 400 yrittäjää eri puolilta maata. Pohjois-Pohjanmaa pärjäsi hyvin, kärkikuntiin kuuluivat Kärsämäen lisäksi myös Oulainen ja Kempele

Miksi Suomen Yrittäjät kysyy näitä asioita?

  • ”Vastaaminen on todella tärkeää, jotta saamme tietää mitä Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjät ajattelevat kuntien yrittäjämyönteisyydestä”, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
  • ”Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta saadaan selville minkälaiset yrittämisen olosuhteet kunnissa ovat, voidaan yhdessä yrittäjien, kuntapäättäjien ja kuntalaisten kanssa lähteä keskustelemaan kehittämistoimista ja saadaan parhaat käytännöt esille sekä päästää sopimaan konkreettisista uudistustoimenpiteistä”, jatkaa Kolehmainen.
  • ”Toivomme, että mahdollisimman monet yrittäjät ja erikokoiset yritykset eri toimialoilta vastaavat kyselyyn, koska Oulun kaupungille yrittäjien palaute on tärkeää. Kaupunki tekee parhaansa, jotta menestyisimme myös kyselyn tuloksissa. Oulun kaupunki on vuonna 2021 hyväksynyt Yritysmyönteinen Oulu -ohjelman, jonka toimeenpano on käynnistynyt. Ohjelman tulokset pitäisi näkyä kaupungissa tulevien vuosien aikana. Yrittäjien ja alueellisen ja paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa kaupunki tekee hyvää yhteistyötä”, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Miksi tämä kysely on tärkeä?

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa.
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille.
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden?

Kyselyn tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa keskiviikkona 18.5.2022.

Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tulokset. Ne ovat myös avoimesti verkossa nähtävillä.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen jäsenyrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Kyselyn vastausaika 1.2. – 31.3.2022. Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yrittäjä, muista vastata kyselyyn!

Linkki kyselyyn www.iro.fi/kuntabarometri2022

Kyselyn toteuttaa Iro Research Oy ja se lähetetään suoraan tutkimusluvan antaneiden jäsenten sähköpostiin.

Lisätietoja:
Marjo Kolehmainen
toimitusjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
marjo.kolehmainen@yrittajat.fi
p. 050 527 7288

Päivi Laajala
Oulun kaupunginjohtaja
Oulun kaupunki
paivi.laajala@ouka.fi
p. 044 703 1164

Muita kiinnostavia aiheita