31.12.2021 klo 16:13
Uutinen

Kuntokeskusketju Liikku avasi ovensa Avin määräyksistä huolimatta hallinto-oikeuden päätöksellä – Yrittäjien mitta on täynnä viranomaisten mielivaltaisia rajoituksia

Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeus keskeytti Aluehallintoviraston sulkumääräyksen alueen saleille. Alan toimijat peräänkuuluttavat viranomaisilta kohtuullisuutta ja oikeasuhtaisuutta päätöksistään.

Kuntosaliketju Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi on iloinnut kaksi kertaa tänään Twitterissä siitä, että Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeus on keskeyttänyt Aluehallintoviraston koronaviruksesta johtuvan sulkumääräyksen kuntosaleille.

Avi määräsi 22.12. kuntosalit suljettaviksi 31.12. saakka. Sen jälkeen tuli vielä jatkosulkumääräys 15. tammikuuta saakka.

Riihijärvi teki valituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen heti keskiviikkona 22. päivä, kun päätös tuli.

Liikku on valtakunnallinen kuntosaliketju, jonka kotipaikka on Oulu.

Perusteluina elinkeinonharjoittamisen oikeus ja omaisuuden suoja

– Avi ilmoitti, että se ei tule perumaan päätöstä, mutta totesi, että voimme järjestää häitä ja syntymäpäiviä. Tämä osoittaa, kuinka ohkaista ymmärrys alastamme ja sen toiminnasta on, Riihijärvi kertoo.

Torstaina Pohjois-Pohjanmaan hallinto-oikeus kysyi, tuleeko Liikulta valitus myös jatkokaudesta, joka olikin jo tekeillä. Jatkomääräyksen valitusta koskeva päätös oli identtinen ensimmäisen valituksen päätöksen kanssa.

–  Nämä ovat välipäätöksiä, eli asia tullaan vielä käsittelemään hallinto-oikeudessa, mutta lopputulos tuskin muuttuu, elleivät perustelut muutu, Riihijärvi kertoo.

Perusteluina on oikeus elinkeinoharjoittamiseen sekä omaisuuden suoja.

–  Koko alan mielestä rajoitukset eivät ole olleet kohtuullisia, välttämättömiä, viimesijaisia tai oikeasuhtaisia. Olemme kaksi vuotta toimineet tartuntatautilain pykälän 58 d mukaan, joka edellyttää turvavälien pitämistä ja sitä, että seurueet eivät sekoitu. Tämän olemme pystyneet takaamaan. Saleillamme on tehty pandemian aikana 3,6 miljoonaa treenikertaa. Meillä on ollut altistumisia, mutta yhtäkään tartuntaa meille ei ole jäljitetty. Ne toimet, joita olemme tehneet tähänkin asti, olisivat riittäneet, Riihijärvi sanoo.

Vastaavat valitukset on tehty Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

– Vaasan hallinto-oikeus saattaa antaa välipäätöksensä vielä tänään, perjantaina. Muut menevät väistämättä ensi viikkoon.

– Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös oli rohkaiseva, sillä siihen oli kirjattu kuntosalit ja pallopelit, kuten tennis, padel ja sulkapallo sulkutoiminnan ulkopuolelle.

Pienemmät toimijat ovat lähteneet tekemään myös valituksia Liikun esimerkin innoittamina.

Helsingin Sanomien haastattelussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä sanoo, että se arvioi seuraavaksi päätöksen mahdollisia vaikutuksia nykyisiin ja tuleviin määräyksiin alueella. Lounas-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen korostaa, ettei Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös varsinaisesti velvoita heidän aluehallintovirastoaan mihinkään, mutta sen vaikutuksia on arvioitava.

”Päätöksiä leimaa mielivaltaisuus”

Liikunta-alan yrittäjiä harmittaa Riihijärven mukaan se, että samalla kun liikuntapaikat suljetaan, muun muassa pakohuonepelit ja biljardisalit saavat olla auki, samoin kuin ravintolat, vaikkakin rajoitetusti. Rajoitukset ovat ristiriitaisia logiikaltaan, jos niiden pohjana pidetään THL:n riskiluokitusta.

– THL:n riskiluokituksessa kuntosalit ovat alimmassa yhden riskipisteen luokassa. Ravintolat ovat yhdeksän riskipisteen paikkoja. Ei ole oikeasuhtaista määrätä pienimmän riskiluokituksen toimintaa suljettaviksi.

Riihijärvi peräänkuuluttaa arvokeskustelua liikunnan merkityksestä, kuten siitä, kuinka merkityksellisenä liikunnan arvoa ennaltaehkäisyssä pidetään ja kuinka se toiminnassa näkyy.

Ylipäätään alan toimijat peräänkuuluttavat viranomaisilta vastuunottoa päätöksistään.

– Tähän asti niitä on leimannut mielivaltaisuus, eikä esimerkiksi aluehallintovirastoilta saa välttämättä edes vastauksia kohtuullisessa ajassa. Liikuntapaikat suljettiin viikko sitten, mutta kompensaatiomalli sulkemisen vaikutuksiin ei ole edes valmis vielä. Keväällä meillä oli pahimmillaan 17 keskusta määrätty suljetuiksi kahden kuukauden aikana. Näistä sulkumääräyksistä tekemämme korvaushakemukset hylättiin.

Myös Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori on todennut, ettei kategorinen kiinnipistäminen ole suhteessa muiden rajoitustoimien kanssa.

Lapin Yrittäjät julkaisi tänään kannanottonsa ravintolarajoituksien mielivaltaisuudesta ja toteaa nyt tehtyjen rajoituspäätösten valmistelun olleen epäonnistuneita ja aiheuttavan tarpeetonta haittaa yritystoiminnalle ja yritysten työntekijöille.

Viranomaisten päätöksiä on noustu uhmaamaan muissakin maissa. Esimerkiksi Belgiassa korkein hallinto-oikeus keskeytti muun muassa teattereita koskeneen kulttuuritilojen sulun.

Muun muassa MTV uutisoi, että Belgian korkeimman hallinto-oikeuden mukaan viranomaiset eivät ole osoittaneet, millä tavalla viihdealan tapahtumapaikat olisivat erityisen vaarallisia terveydelle – leviääkö niissä niin paljon koronavirusta, että paikkojen sulkeminen olisi tarpeen.

Päätös sulun kumoamisesta syntyi teatterituottajan tekemän valituksen jälkeen.

Elina Hakola