1.4.2020 klo 13:28
Uutinen

Kysely: Yli puolet Lapin yrityksistä on menettänyt vähintään 50% liiketoiminnastaan koronakriisin vuoksi

Koronapandemian vaikutuksista joka toinen Lapissa toimivista yrityksistä on menettänyt yli puolet liiketoiminnastaan ja joka viidennessä yrityksessä liiketoiminta on loppunut kokonaan.

Lapin Yrittäjät toteutti Koronakriisin tilannekuva Lapissa -kyselyn, jolla selvitettiin, miten koronakriisi vaikuttaa lappilaisten yritysten liiketoimintaan. Kysely toteutettiin kahden viikon poikkeusolojen jälkeen ja sen vastausaika oli 27.-30.3.2020. Kyselyyn vastasi 822 yrittäjää Lapista. Vastaajien määrä on noin 9 % kaikista Lapissa toimivista yrityksistä.

Vastaajajoukosta joka neljäs toimii yksinyrittäjänä ja kaksi kolmesta mikroyrittäjänä, eli alle 10 henkilöä työllistävänä. Toimialoista palvelusektoria edusti noin 60 % vastaajista ja pelkästään matkailu-, ravintola- sekä ohjelmapalveluita joka viides vastaajista. Kaupan toimialan edustajia vastaajista oli 15%, rakentamisen 13%, teollisuuden 6% ja kuljetuksen 5%.

Vaikutukset liiketoimintaan

Koronakriisin tilannekuva -kyselyn tulosten perusteella kahden viikon poikkeusolosuhteiden jälkeen noin puolessa kaikista Lapin yrityksistä liiketoiminta on vähentynyt alle puoleen ja joka viidennessä loppunut kokonaan, mikä vastaa vajaata kahtatuhatta yritystä kaikista maakunnan yrityksistä.

Poikkeusolosuhteista raskaimmin kärsinyt toimiala on matkailu-, ravintola- ja ohjelmapalveluala, jossa 85 % yrityksistä on menettänyt enemmän kuin puolet liiketoiminnastaan ja yli puolella liiketoiminta on loppunut kokonaan.

Liiketoiminnan sopeuttaminen

Kriisin yli selviytyäkseen yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa aktiivisesti. Noin puolet yrityksistä on lomauttanut henkilöstöä ja joka kymmenes joutunut irtisanomaan työntekijöitä. Lomauttamisen jälkeen merkittävimmät sopeuttamistoimet ovat olleet lainojen lyhennysvapaat ja muut maksuaikajärjestelyt.

Joka neljäs on hakenut tai aikoo hakea Business Finlandin kehittämisavustusta ja joka kuudes vastaavia avustuksia ELY-keskukselta. Kaikista yrityksistä joka kuudes hakee työttömyyskorvausta.

Yrittäjien arviot oman liiketoiminnan tilasta kriisin jälkeen ennakoi useita satoja konkursseja Lapissa. Yli puolessa yrityksissä toiminta tulee jatkumaan sopeutettuna ja noin joka kolmannessa saman tasoisena kuin ennen koronakriisiä.

Suoran rahoituksen tarve kriisistä selviämiseksi jakaantuu yritysten kesken melko tasaisesti. Toistaiseksi suoraa rahoitusta ilmoittaa tarvitsevansa noin puolet yrityksistä.

Kriisirahoitus

Kyselyn tulosten perusteella 8 % yrityksistä on toistaiseksi hakenut lainaa kriisistä selvitäkseen. Lainaa hakeneista ainoastaan joka neljäs on saanut myönteisen lainapäätöksen.

Suoran rahoituksen tarve on noin puolella yrityksistä ja merkittävintä tarve on matkailu-, ravintola- ja ohjelmapalvelualalla.

Yrittäjien tuki ja neuvonta

Koronakriisin aiheuttamat poikkeusolosuhteet aiheuttavat paljon epätietoisuutta liiketoiminnan jatkamisen edellytysten, henkilöstön, talouden ja oman jaksamisen osalta. Jopa kaksi kolmesta yrittäjästä kertoo

saaneensa tietoa kriisiin liittyen Yrittäjäjärjestön ylläpitämästä ”Kaikki koronasta yrittäjälle”-sivustosta. Myös muita kanavia on hyödynnetty aktiivisesti.

Lapin Yrittäjien toteuttama Koronakriisin tilannekuva Lapissa -kysely tuo esille myös yrittäjien tuntoja näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pääosa kommenteista kuvastaa uskoa siihen, että pärjätään tämän yli ja että muilla on rankempaa kuin itsellä; eniten stressiä aiheuttaa tilanteen jatkumisen epävarmuus.

Kommenteissa korostuvat oman jaksamisen keinot: vertaistuki, ystävien kanssa puhuminen ja liikunta. Paljon kaivataan keskitettyä, selkeää tietoa käsillä olevista toimintavaihtoehdoista. Huoli on kasvava toimialoilla, joihin kriisi vaikuttaa välillisesti. Yrittäjien toiveet kohdistuvat rahoitukseen ja ennen kaikkea liiketoiminnan pikaiseen palautumiseen.

-Kannustammekin yrittäjiä hakemaan valtion tarjoamia tukia välittömästi ja olemaan yhteydessä heti, kun apua tarvitaan, Lapin Yrittäjistä todetaan. Olemme koostaneet alueellisen ja paikallisen tuen yhteystiedot Lapin Yrittäjien kotisivuille: yrittajat.fi/lappi.

-Tulokset näyttävät selvästi, kuinka tuhoisa koronavirus on koko taloudelle. Vaikka suurimmat vaikutukset kohdistuvat matkailu- ja ravintola-alaan sekä palveluihin, tulokset osoittavat selvästi viruksen vaikutusten levinneen koko talouteen. Mikään toimiala ei ole turvassa. Kuluttajien epävarmuus on kasvanut, kansainvälinen kauppa on vaikeutunut ja sisämarkkinoiden toiminta on heikentynyt. Näiden muutosten seurauksena sekä vientimarkkinat, että kotimarkkinat ovat hyytyneet samaan aikaan. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, koska kyseessä on kysynnän ja tarjonnan samanaikainen shokki. Meillä on edessä hidas toipuminen, mutta meidän tulisi pyrkiä nopeaan toipumiseen ja välttää pitkittyvä kriisi tukitoimilla, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen toteaa Lapin tilanteesta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät ry, P. 040 039 2139

Lataa täältä kyselyn kalvot pdf-tiedostona.

Uutisemme koronaviruksesta päivittyvät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle -sivulle:

Muita kiinnostavia aiheita