Yrittäjien Jäsenpalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä ke 7.6. klo 8-16 sivustouudistuksen vuoksi. Pahoittelemme häiriötä.

Työelämägallup 2022
10.2.2022 klo 14:29
Uutinen

Laaja suositus poistuu, mutta into etätyöhön ei ole vähentynyt – THL:n Salminen: ”Jatkossa tulisi suhtautua vakavasti hengitystieinfektioihin”

Kokemukset etätyöstä ovat myönteisiä, ja jos työn tekeminen monesta paikasta luo työyhteisölle lisäarvoa, sitä kannattaa jatkaa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. THL:n Mika Salminen toivoo, että jatkossa sairaana ei mentäisi töihin, vaan hyödynnettäisiin etätyömahdollisuuksia.

Hallituksen on tarkoitus antaa strateginen periaatepäätös torstaina iltapäivällä. Keskiviikkona kerrottiin, että ministeriryhmän mukaan uusia tavoitteita ovat yhteiskunnan vakauttaminen mahdollisimman avoimeksi. Lisäksi tuetaan jälkihoitoa ja jälleenrakennusta, mutta varaudutaan myös pandemian jatkumiseen.

Keskiviikkona kerrottiin myös, että valtakunnallinen etätyösuositus päättyy helmikuun lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitivät torstaina tiedotustilaisuuden koronastrategian päivittämisestä. THL:n Mika Salminen ohjeisti työntekijöitä ja -antajia lausunnossaan aamun tiedotustilaisuudessa.

– Jatkossa tulisi suhtautua vakavasti hengitystieinfektioihin, eli sairaana ei pitäisi mennä töihin. Tämä vaatii sopeutumista myös työnantajilta. Eli jatkossa tulisi hyödyntää uusia mahdollisuuksia etätöiden tekemiseen, Salminen sanoo.

Etätyö on lisännyt itsenäisyyttä ja työn tuottavuutta

Etätöitä on opeteltu tekemään viimeiset kaksi vuotta. Suomen Yrittäjien Työelämägallupin tulosten mukaan etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja.

– Into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kokemukset etätyöstä ovat edelleen varsin myönteisiä ja työtyytyväisyys kasvanut. Vastaajista 43 prosenttia arvioi oman tyytyväisyytensä työhön lisääntyneen. Perhearjen pulmien raportoidaan myös helpottuneen, osoittaa Työelämägallup.

– Monipaikkatyötä opitaan tekemään paremmin, mutta myös lähityön arvo ymmärretään. Jos monipaikkatyö luo arvoa työnantajalle ja työntekijöille, sitä kannattaa jatkaa. Viime kädessä työnantaja kuitenkin ratkaisee, missä ja miten töitä tehdään. Tämä on tärkeää muistaa pandemian hellittäessä, Pentikäinen sanoo.

Työelämägallup 2022

Työ ja vapaa-aika sekoittuvat

Etätyöstä raportoidaan myös kielteisiä vaikutuksia. Vastaajista 56 prosenttia on sitä mieltä, että se on vaikeuttanut työn ja vapaa-ajan erottamista, mutta 37 prosenttia työllisistä on eri mieltä.

Kokemus stressin vähenemisestä jakaa vastaajia. Työelämässä olevista 45 prosenttia kokee stressin vähentyneen, mutta etätöitä tehneistä 37 prosenttia on eri mieltä asiasta. 

Työnantajat suhtautuvat myönteisesti etätyöhön

Työllisistä 76 prosenttia on sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu myönteisesti monipaikkatyöhön. Etätöissä olleista lähes kaikki on tehnyt niitä kotona, 19 prosenttia vapaa-ajan asunnolla ja 18 prosenttia jossain muualla. Tilanne on säilynyt lähes ennallaan tammikuusta 2021.

– Se tuo vaihtoehtoja. Töitä voi tehdä työpaikalla, kotona, vapaa-ajan asunnossa tai muualla. Monipaikkatyö ei sovi kaikille, mutta monella se lisää työiloa, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, Pentikäinen sanoo.

Työelämägallup 2022

– On tärkeää, että monipaikkatyön mahdollisuudet arvioidaan työpaikoilla. Tarvitaan myös kohtaamisia ja yhteistä tekemistä – myös etätöissä oleville. Toimiva työyhteisö rakentuu yhdessä tekemisestä, hän jatkaa.

Työllisistä 52 prosenttia on ollut etätöissä. Selvästi eniten, 86 prosenttia, etätöissä olleita on johtavassa asemassa toimivissa ja ylemmissä toimihenkilöissä, vähiten, 26 prosenttia, työntekijöissä.

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä työnantajan on huomioitava, kun yrityksessä tehdään etätöitä.

Toimitus
Toimitus