18.5.2022 klo 16:30
Uutinen

Lappi romahti Yrittäjien kuntabarometrissä

Suomen Yrittäjien teettämässä kuntabarometrissä yrittäjien arviot oman kunnan elinkeinopolitiikan tilasta pudottivat Lapin sijoitusta alueiden vertailussa toiseksi viimeiseksi. Lapin kunnista parhaat arvosanat saivat Ylitornio, Salla ja Pello. Kärkikolmikko on sama kuin kaksi vuotta sitten toteutetussa kuntabarometrissä. Parhaiten Lapin kunnat ovat suoriutuneet yrityspalveluiden ja infrastruktuurin hoitamisessa.

IROResearch kysyi Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely toteutettiin 1.2.–4.4.2022. Siihen vastasi 526 yrittäjää eri puolilta Lappia. 

– Lapin osalta tulokset ovat kohtalaisen iso pettymys. Tulkitsen niin, että tuloksissa heijastuu toisaalta koronakriisin vaikutukset, jotka kovimmin koettelivat juuri Lappia ja Helsinkiä, ja toisaalta kovassa turbulenssissa oleva kunnallishallinto useassa Lapin kunnassa, arvioi Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.

– Nämä tulokset antavat ajattelemisen aihetta siitä, miten yhdessä voimme parantaa alueemme kuntien toimintaa. Kunnissa kyllä ymmärretään yritysten merkitys kunnan elinvoimaisuuden takaajana, mutta yhteinen suunta on jossain määrin hukassa. Työtä yhteisen suunnan löytämiseksi jatketaan nyt yhdessä näiden tulosten perusteella, Salo jatkaa.

– Kunta on yrittäjälle läheinen kumppani ja siksi molemminpuolista arvostusta pitäisi vaalia. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Kun kunnan yritykset menestyvät, kunnan talous on helpompi pitää hyvässä kunnossa ja myös verot kohtuullisina. Haluamme panostaa vahvasti kuntien ja yrittäjäjärjestön yhteistyöhön, Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Marko Vuorinen sanoo.

Kuntien kannattaa panostaa aloittavan yrittäjän palveluihin

Yrittäjien mielestä kunnat onnistuvat parhaiten yrityspalvelujen ja infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot) hoitamisessa Lapissa.  Kolmanneksi parhaalla tolalla on elinkeinopolitiikan asema kunnassa. Järjestys oli sama myös kaksi vuotta sitten.

Kyselyssä selvitettiin, mitkä yrityspalvelut yrittäjät kokevat tärkeimmiksi. Kärkeen nousivat aloittavan yrityksen palvelut, rahoitus- ja investointineuvonta sekä sujuvat lupapalvelut. Lapissa yrittäjät pitivät kansainvälistymispalveluja muuta maata tärkeämpinä ja koulutuspalveluita vähemmän tärkeänä.

– Yrityspalveluiden merkitys on havaittu myös Lapin Yrittäjissä. Tuotamme tällä hetkellä omistajanvaihdoksiin liittyvää neuvontaa EAKR-hankkeena yhdessä Lapin kuntien kanssa ja tavoitteena on palvelun vakinaistaminen. Läheltä löytyvät yrityspalvelut ovat erityisen tärkeitä aloittelevalle yrittäjillä ja siksi niihin kannattaa kunnissa panostaa, Salo toteaa.

Kuntien toiminta markkinoilla

Kuntabarometrin tulosten perusteella lappilaiset yrittäjät arvioivat, että Lapissa kunnat kilpailevat muuta maata enemmän yritystoiminnan kanssa.

–  Erityisen kriittisesti kuntien tulee tarkastella omaa yhtiötoimintaansa, joka pahimmillaan pienentää verotuloja ja estää kunnan alueella toimivien yritysten kehittymis- ja kasvumahdollisuuksiakin, Vuorinen sanoo.

Tärkeintä yrittäjille olisi se, että kunnan päätökset tehtäisiin yrityslähtöisesti. 

Lapin alueella keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 2,77 asteikolla 1–5. Koko maan keskiarvo oli 3,08.

Tulokset käydään yhdessä kuntien kanssa läpi

Barometrin tulokset ovat tärkeä työkalu, jonka avulla voidaan edistää yrittäjien ja kuntien välistä yhteistyötä. Aluejärjestö suosittelee, että paikalliset yrittäjäyhdistykset käyvät tulokset yhdessä läpi kuntien kanssa ja katsovat, missä on onnistuttu ja mitä kehitettävää löytyy. Tavoitteena on sopia jatkotoimista ja mahdollisista tavoitteista seuraavalle mittausjaksolle vuodelle 2024.

Tutustu kuntakohtaisiin tuloksiin

Lähes 10 000 yrittäjän vastauksien alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset on julkistettu 18.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa. Voit tutustua alueellisiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin osoitteessa yrittajat.fi/kuntabarometri2022. Twitterissä keskusteluun voi osallistua aihetunnisteella #kuntabaro.

Kuvia median vapaassa käytössä

Media voi hyödyntää Kunnallisjohdon seminaarin kuvia, jotka löytyvät klikkaamalla tästä. Yrittäjien kuntabarometri -kyselyn palkintojenjaon kuvat tulevat sivustolle keskiviikkona 18.5. kello 18 mennessä. Kuvaajana on Esa Siltaloppi.

Lisätietoja

Tanja Matikainen

Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät