7.5.2020 klo 14:39
Uutinen

Liiketoiminnan kehittämiseen uutta näkökulmaa kv-toimijalta!

Koronavirus on mullistanut liiketoimintaympäristön ja kuluttajakäyttäytymisen ennen näkemättömällä tavalla. Myrskyn silmässä voi olla vaikeaa arvioida, mitkä näistä muutoksista ovat väliaikaisia ja mitkä näistä muodostavat ns. ”uuden normaalin”. Kriisi pakottaa jokaisen yrityksen arvioimaan oman liiketoimintamallinsa kestävyyttä ja pohtimaan, minkälaisia mahdollisuuksia tai uhkia liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset luovat olemassa olevalle liiketoiminnalle.

Liikkeenjohdon konsulttina Gemicillä olen läpi urani auttanut yrityksiä ymmärtämään liiketoimintaympäristön muutoksia, ja tunnistamaan mahdollisuuksia liiketoiminnan uudelleenohjaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa oman liiketoimintamallin arvioimista suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön: Onko yrityksen ydinliiketoiminta uhattuna tänään tai lähitulevaisuudessa? Miten liiketoimintaa voi kehittää, jotta yritys selviää tämän päivän haasteista ja kukoistaa tulevaisuudessa? Tulisiko liiketoimintaa suunnata uusille alueille? Miten tuotteita ja palveluita tulisi kehittää paremmin vastaamaan asiakkaiden muuttuvia odotuksia? Miten tämä käännetään markkinoinnin kielelle? Nämä ovat isoja ja abstrakteja kysymyksiä, joihin pitää vastata kuitenkin käytännöllisillä toimilla. Ennen uraani konsulttina työskentelin laajasti eri alueilla – hoivassa Hiirosen vanhainkodissa, raksalla Talvivaarassa ja elektroniikkateollisuudessa. Tämä on tarjonnut välineitä kääntää abstraktit viitekehykset konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Olen auttanut sekä suomalaisia (esim. OP, Fazer) että kansainvälisiä suuryrityksiä (Ford, Procter & Gamble), ja kasvuyrityksiä (esim. Kyrö Distillery & Slush) vastaamaan em. mainittuihin kysymyksiin sekä kuluttaja- että yrityspuolella. Kokemukseni painottuu Suomeen, mutta olen tehnyt useita projekteja Itä-Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Viimeisen vuoden olen johtanut Gemicin Helsingin toimistoa, ja olen lähdössä Berliiniin rakentamaan meidän uutta toimistoa, kun tämä myllerrys laantuu. Toistaiseksi pysyn kotiseudullani Oulussa.

En voi enkä halua luvata ihmeitä, mutta usein keskustelemalla ns. ulkopuolisen kanssa löytää perspektiiviä omaan liiketoimintaan, ja erilaisia mahdollisia ratkaisuja alkaa löytymään mahdottomaltakin tuntuvaan tilanteeseen. Omalta osaltani koen, että tällainen vapaaehtoistoiminta voisi auttaa minua löytämään uuden yhteyden kotiseutuuni ja ns. antamaan takaisin – olen kuitenkin saanut eväät elämälleni täältä.

Jos uskot, että kokemukseni ja näkemykseni voisi olla avuksi, olethan yhteydessä! Olen kiinnostunut auttamaan yrityksiä koosta ja toimialasta riippumatta.

Jere Seikkala

Strategiajohtaja

041 4323 018

jere.seikkala@gemic.com