9.4.2020 klo 15:25
Uutinen

Mitä sinun tulee tietää hakiessasi yksinyrittäjätukea?

Huomioita yksinyrittäjän avustuksen hakemiseen kunnilta

 • Yksinyrittäjän avustus on 2 000 euron kertakorvaus, joka on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, kuten:
  – toimitilakulut (vuokra, sähkö yms.
  – laitekustannukset
  – ostolaskut yritystoiminnasta
  – kirjanpito- ja toimistokulut
 • Tukea EI voi käyttää yrittäjän palkkakuluihin
 • Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta (YTJ-rekisterin mukainen)
 • Haku avautuu lähiaikoina
 • Kunta tiedottaa, miten hakeminen tapahtuu (sähköisesti vai paperilomakkeilla)
 • Kunnat neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä

Avustuksen myöntämisen edellytykset:

 • Yrityksen taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt 16.3.2020 lähtien johtuen koronaepidemiasta (myyntituottojen laskeminen yli 30%)
 • Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavuus arvioidaan vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
 • Tukeen oikeutetulla yksinyrittäjällä tarkoitetaan:
  – yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä
  – yksityinen elinkeinonharjoittaja (ml. freelance-yrittäjät)
  – toiminimi
  – kommandiittiyhtiö
  – avoin yhtiö
  – osakeyhtiö
  – osuuskunta
  – kevytyrittäjä
 • Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä TAI joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
 • Alle 6 kk sitten perustetun yrityksen tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Yritystoiminnan kannattavuus todetaan vuoden 2019 tilinpäätökseen TAI ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
 • Jos sinulla on verovelkaa, pitää sinulla olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Toimintaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. (Varaudu tarpeen mukaan selvittämään)

Huomioita lomakkeesta, joihin kannattaa varautua jo ennen hakemuksen tekemistä:

1. Etsi YEL-vakuutuksen numero valmiiksi.

2. Yrityksen toiminnan kuvaus:
Tarvitset mm. toimialaluokituksen. Valittavat toimialaluokitukset löytyvät täältä.

3. Yrityksen saamat de minimis-tuet:
De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea. Jos olet saanut yrityksellesi tukea, varaudu kertomaan tuen myöntäjä, määrä ja ajankohta. Jos itselläsi ei ole de minimis -tuista tietoa, kannattaa asiasta kysyä tilitoimistolta. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa.

4. Kuvaile yrityksen toimintaedellytykset koronakriisin jälkeen ja miten aiot käyttää saamasi avustuksen.

Lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus

Jäljennökset kirjanpidosta JA/TAI tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020.

Katso myös Suomen Yrittäjien diat yksinyrittäjätuesta täältä!

Lisätietoja:
Savon Yrittäjät
Mia Simpanen, puh. 044 3680 505 tai mia.simpanen@yrittajat.fi
Savon Sissit ovat myös valmiina auttamaan. Heidän yhteystiedot löytyvät täältä.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa täältä.
Tietoa Kuntaliiton sivuilta täältä.
Suomen Yrittäjien koronasivusto täältä.