21.8.2020 klo 09:25
Uutinen

Näin yritykset turvaisivat työpaikat jatkossa: Ykköskeinona lomautusilmoitusajan lyhentäminen

Pk-yritykset katsovat, että keskeistä toiminnan jatkumiselle on myös mahdollisuus ennakkoverojen muutoksiin. Tämä selviää tuoreesta pk-yritysbarometrista.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö seuraavat yrittäjien suhdanneodotuksia kahdesti vuodessa tehtävällä pk-yritysbarometrilla. Tuoreimmassa kyselyssä päähuomio kohdistui yritysten kokemuksiin koronakriisistä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 4700 pienen ja keskisuuren yritysten edustajaa.

Kyselyn mukaan yritykset ovat kohtuullisen tyytyväisiä käytössä olleisiin tukitoimiin. Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen muistuttaa kevään ongelmista. Pk-barometrin tulosten mukaan 42 prosenttia pk-yrityksistä taisteli kevään ilman kriisitukia.

– Tukia käyttäneet yritykset ovat kohtuullisen tyytyväisiä tukiin, mutta tärkeää on pohtia, miksi näin suuri osuus pk-yrityksistä sinnitteli kevään ilman kriisitukia. Ovatko tarjotut tuet olleet pk-yrityksille sopivia ja oikeita, onko niiden haku ollut tarpeeksi helppoa? Oma näkemykseni on, että tuet kaipaavat kehittämistä. Nyt niiden haku on ollut liian monimutkaisia ja ne eivät ole soveltuneet parhaalla mahdollisella tavalla pienille yrityksille.

Yritysten epävarmoista tulevaisuudennäkymistä kertoo barometrissa myös se, että vain harva pk-yritys on uskaltautunut hakemaan lainaa. Olemme aikaisemmin kertoneet Yrittäjägallupin tuloksista, joiden mukaan moni yrittäjä on varonut pankkilainan ottamista.

Malinen näkee, että yritysten tukemiseksi tarvitaan myös kauaskantoisempia uudistuksia.

– Vaikka nyt näyttää, että keväästä selvittiin pelättyä vähemmin vaurioin, niin on selvää että elpyminen edellyttää lisätoimia. Yritysten toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi. Jos halutaan, että meillä on ketteriä kasvavia ja ennen kaikkea työllistäviä pk-yrityksiä, on selvää että juostavuutta tulee lisätä. Hyvä keino tähän on paikallisen sopimisen laajentaminen. Siinä työntekijät ja yrittäjä voivat yhdessä etsiä keinot selvitä vastaantulevista haasteista.

Barometrin mukaan tritykset näkevät selkeän tarpeen yritystukijärjestelmän uudistamiseen. Työ- ja työaikalainsäädännön joustavoittaminen parantaisi vastaajien mielestä yritysten toimintaedellytyksiä.

Toiveena lomautusilmoitusajan lyhentäminen

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on barometrin vastaajien mielestä tärkein keino toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi. Sen valitsi 27 prosenttia vastaajista. Keskeistä toiminnan jatkumiselle oli myös mahdollisuus ennakkoverojen muutoksiin (18 %). Mahdollisuus purkaa työsuhteita koeaikana tuotannollisella ja taloudellisella perusteella oli niin ikään tärkeä keino selviytyä (16 %).

Vastaajat pitävät työaikajoustojen laajentamista tärkeänä yritysten selviytymistä ajatellen. Tämän vaihtoehdon valitsi 29 prosenttia vastaajista. Myös määräaikainen palkkatuki lomautettujen työntekijöiden palattua töihin tai muu suora tuki (22 %) sekä lomautusilmoitusajan lyhentäminen pysyvästi (19 %) auttaisivat vastaajien mielestä yrityksiä elpymään.

Koko Pk-yritysbarometri julkistetaan 9.9.2020.

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi