Teknologiateollisuuden työnantajien työehtosopimuksessa mainitaan ensimmäisen kerran paikallisen sopimisen työryhmä. Kuva: Getty Images

Paikallinen sopiminen laajenee – Yrittäjät kehuu teknologiateollisuuden sopimusehtoja

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton hyväksymä neuvottelutulos uusista työehtosopimuksista laajentaa mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen.

Aikaisemmin tammikuussa syntynyt Teknologiateollisuuden työnantajien sopimus on kaksivuotinen. Toisen sopimusvuoden palkoista sovitaan vasta ensi syksynä.

Sopimusten mukaan lähtökohtana on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti. Paikallisissa neuvotteluissa voidaan sopia palkantarkistusten suuruudesta, niiden ajankohdasta sekä  toteutustavasta.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan työnantajapuolen tavoitteena on, että yrityksissä neuvotellaan mahdollisimman laajasti paikallisista palkkaratkaisuista.

Työnantajat pitää tiedotteessaan paikallista palkkaratkaisua parhaana vaihtoehtona molemmille osapuolille. Ruohoniemi toivoo toimintamallin vakiintuvan yrityksissä tulevana sopimuskautena.

Historiallinen paikallisen sopimisen työryhmä 

Yrittäjät kiittelee sopimusta, joka mahdollistaa paikalliset palkankorotusratkaisut. Työehtosopimuksen mukaan paikallinen sopimus on tehtävä 18. helmikuuta mennessä. Jos korotuksista ei päätetä paikallisella sopimisella, palkkoja pitäisi korottaa maaliskuun alusta alkaen. Järjestäytymättömissä yrityksissä sopiminen voidaan toteuttaa yhdessä luottamusvaltuutetun kanssa.

– Uutta on työehtosopimukseen kirjattu rakenteellinen muutos, jonka mukaan paikallinen sopiminen on mahdollista laajemminkin silloin, kun yrityksessä ei ole pääluottamusmiestä, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.

Tällöin työpaikalla kootaan työpaikan olosuhteisiin perehtynyt paikallisen sopimisen työryhmä. Työehtosopimuksen mukaan työryhmässä on vähintään kaksi työnantajan ja kaksi työntekijöiden edustajaa, joista toinen on pääluottamusmies. Jos työpaikalla ei ole valittu pääluottamusmiestä, työntekijät valitsevat keskuudestaan ryhmään kaksi jäsentä.

Työryhmän toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan ja ryhmän jäsenillä on oikeus osallistua liittojen yhteisesti sopimaan paikallisen sopimisen koulutukseen.

– Vastaavaa ei ole aikaisemmin ollut käytössä millään alalla. Paikallisen sopimisen työryhmä on täysin uusi mekanismi työehtosopimusmaailmassa. Se on hyvä asia etenkin järjestäytymättömien yritysten kannalta, koska niiden mahdollisuudet laajenevat, Mäkelä sanoo.

Hän kannustaa yrityksiä hyödyntämään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

– Paikallisella palkkaratkaisulla voidaan ottaa huomioon yrityksen taloustilanne, tilauskanta, työllisyystilanne ja kustannuskilpailukyky markkinoilla. Vaikka palkoista voidaankin sopia paikallisesti, lainsäädännön sopimiskiellot estävät järjestäytymätöntä työnantajaa sopimasta paikallisesti monesta muusta työehtosopimuksen kohdasta. Lainsäädäntömuutoksia tarvitaan yhä.

Teknologiateollisuuden työntekijöiden sopimuksen piirissä on Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksissä noin 54 700 työntekijää ja todennäköisen yleissitovuuden kautta kokonaisuudessaan noin 90 000 työntekijää.

Pauli Reinikainen