Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kuva: Pixhill

Pk-barometri: Pirkanmaan yritysten usko tulevaan palautumassa varovaisesti

Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä. Energiakriisin ja Ukrainan sodan vaikutusten tasaantuminen ovat palauttaneet odotukset poikkeuksellisen negatiivisen kevään jälkeen takaisin lähelle vuoden takaista tasoa. Odotukset pysyvät silti vielä toistaiseksi negatiivisina.

Poikkeukselliset kuluneet vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan yrittäjien näkymiin lähiajan suhdannekehityksessä. Pirkanmaan pk-yrittäjien suhdannenäkymä on hieman koko maan keskiarvoa negatiivisempi. Arviot liikevaihdon ja investointien arvon kehityksestä ovat kuitenkin keskimääräistä positiivisempia. Syksyn pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat saldoluvut palautuivat hieman keväästä, jolloin ne olivat voimakkaan negatiivisia.

”Yleistunnelma yrityksissä on vielä vaisu, vaikka huomattavissa on varovainen käänne parempaan. Yritysten arvio liikevaihdon kehityksestä on Pirkanmaalla positiivisempi kuin koko maassa, mutta kannattavuuden arvioidaan heikkenevän. Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin vaikutukset alkavat vähitellen tasaantua. Muutos on kuitenkin hidasta, ja taustalla vaikuttavat edelleen myös koronapandemian tuomat haasteet”, painottaa Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jenni Pöllänen.

Positiivista on pitkään kestäneen pk-yritysten kasvuhakuisuuden laskun hidastuminen Pirkanmaalla. Kasvuhakuisten yritysten osuus on kuitenkin vaatimaton, ja pidemmän aikavälin trendinomainen alenema herättää huolta. Pirkanmaalla yritysten kehittämisen merkittävimmät esteet ovat yleinen suhdanne- ja taloustilanne, työvoiman saatavuus sekä kustannustason nousu, jolla on Pirkanmaalla keskimääräistä enemmän vaikutuksia pk-yritysten toimintaan. Alueen yrityksissä kannattavuus arvioidaan keskiarvoa negatiivisemmaksi, mutta samaan aikaan Pirkanmaan pk-yritysten arviot ensi vuoden liikevaihdosta ovat hieman Suomen keskiarvoa positiivisempia.

Tiukka pankkitoiminnan sääntely ja yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä. 16 % Pirkanmaan pk-yrityksistä aikoo hakea ulkoista rahoitusta. Lukema on laskenut keväästä muutaman prosenttiyksikön. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti kone- laite- tai rakennusinvestointeihin. Finnvera on säilynyt merkittävänä rahoitustoimijana ja sen rooli pankkilainojen vaihtoehtona sekä täydentäjänä on hieman kasvanut. Lisäksi Finnveran takauksella on keskeinen merkitys rahoituksen saannissa. Huomionarvoista on se, että erityisesti kasvuhakuiset yritykset ovat kiinnostuneita Finnverasta rahoittajana.

”Kokonaisuutena rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, ja se on Pirkanmaalla kohtuullisen hyvällä tasolla. Erityisen tärkeää on huolehtia rahoituksen saatavuudesta yritysten kasvuun ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin sekä hankkeisiin, jotka vastaavat meneillään oleviin isoihin muutoksiin, kuten vihreään siirtymään sekä liiketoiminnan digitalisoitumiseen. Olemme valmiita toimimaan monipuolisesti takauksin ja lainoin, jotta tämä mahdollistuu,” sanoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Pk-yritysbarometrin eli pk-barometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi noin 4 570 yritystä, joista Pirkanmaan osuus oli 445 yritystä. Vastausaika oli kesäkuun 2023 puolivälistä heinäkuun 2023 puoliväliin.

Tutustu syksyn 2023 pk-yritysbarometriin tästä.

Lisätiedot

elina purho

Elina Purho

Elinkeinoasioiden asiantuntija
Pirkanmaan Yrittäjät