1.9.2021 klo 09:55
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten näkymät ovat parantuneet Helsingissä ja koko maassa

Koronaviruspandemian aiheuttamien haastavien olosuhteiden jatkumisesta huolimatta pk-yritysten näkymät ja suhdanneodotukset ovat merkittävästi kohentuneet. Helsingissä pk-yritysten suhdanneodotusten saldoluku on noussut arvoon 30. Vielä keväällä saldoluku oli 8 ja vuosi sitten -8. Koko maassa suhdannenäkymien saldoluku nousi keväästä 19 yksiköllä arvoon 22, kertoo syksyn Pk-yritysbarometri.

Yleinen suhdannenäkymä syksy 2021:
(saldoluku %)

Yleinen suhdannenäkymä kevät 2021:

– Helsinkiläisten yritysten suhdanneodotukset ovat kohentuneet selvästi puolessa vuodessa: suhdannenäkymien paranemista seuraavan vuoden aikana ennakoi 41 prosenttia (keväällä 31 %) ja heikkenemistä 11 prosenttia (keväällä 23 %) helsinkiläisistä pk-yrityksistä. Suhdanteiden arvioi pysyvän ennallaan 48 prosenttia (keväällä 46 %) yrityksistä, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Helsinkiläisten pk-yritysten odotukset oman yritystoimintansa kehityksestä seuraavan vuoden aikana ovat myös parantuneet. Vastaajista 49 prosenttia ennakoi liikevaihdon kasvua (keväällä 42 %), supistumista 16 prosenttia (keväällä 25 %) ja ennallaan liikevaihdon arvioi pysyvän 34 prosenttia (keväällä 33 %). Yritystoiminnan kannattavuusodotukset ovat myös kohentuneet saldoluvun ollessa 17 (keväällä 5). Työllistämisen lisääntymistä ennakoi yhä useampi yritys saldoluvun ollessa 15 (keväällä 6). Myös investointinäkymät ovat kääntyneet kasvuun (saldoluku 7), kun vielä keväällä yritykset arvioivat vähentävänsä investointeja (saldoluku -10).

Helsinkiläisistä yrityksistä 40 prosentilla on ollut tarvetta rahoituksen hankkimiseen viimeisen vuoden aikana. Maksuvaikeuksia on ollut viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 prosentilla.

– Helsinkiläisistä pk-yrityksistä 21 prosenttia aikoo hankkia ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Sitä tarvitaan erityisesti käyttöpääomaksi kasvuun tai kansainvälistymiseen sekä erilaisiin investointeihin ja kehittämishankkeisiin, kertoo Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen.

Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Tutkimuksessa kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle.

> Lue valtakunnallinen Pk-yritysbarometri

> Lue Helsingin alueellinen raportti

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tiina Oksala, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104

Pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 356 0705

Kuva: Julius Konttinen