14.9.2023 klo 09:06
Uutinen

Satakunnan pk-yrityksien odotuksissa käänne positiivisempaan suuntaan – Syksyn 2023 Pk-yritysbarometri julkaistu

Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä. Energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten tasaantuminen ovat palauttaneet odotukset lähelle vuoden takaista poikkeuksellisen negatiivisen kevään jälkeen, osoittaa Pk-yritysbarometri. Koko maan osalta suhdanneodotukset pysyvät silti negatiivisina, mutta Satakunnassa – yrittäjyysmaakunnassa – on päästy suhdanneodotuksissa niukasti positiivisen puolelle, kertoo syksyn 2023 Pk-yritysbarometri. Pk-yritysbarometrin toteuttavat yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera.

– Keväällä 2023 Satakunnassa pk-yritysten suhdanneodotukset olivat syvällä negatiivisen puolella. Nyt syksyn Pk-yritysbarometrissa on kuitenkin nähtävillä positiivisia merkkejä, sillä Satakunnan saldoluku on po-sitiivisena. Täyteen juhlaankaan ei silti vielä ole ehkä aihetta. Muutoksia tulee nopeasti ja niille on nyt herk-känä koko yhteiskunta, Satakunnan Yrittäjien eläköityvä toimitusjohtaja Markku Kivinen avaa pk-yritysten suhdannenäkymiä.

Satakunnan suhdanneodotukset olivat koko maan keskiarvoa paremmat saldoluvun ollessa 1 (keväällä -26), kun koko maassa luku oli -6 (keväällä -18). Satakunnan lisäksi vain kahden muun maakunnan – Etelä-Savon ja Lapin – suhdanneodotusten saldoluvut olivat positiiviset. Naapurimaakuntien suhdanneodotukset olivat edelleen negatiiviset: Varsinais-Suomi -10 (-24) ja Pirkanmaa – 8 (-18). Etelä-Pohjanmaalla odotukset tulevasta olivat naapurimaakunnista edelleen alhaisimmat, kun odotusten saldoluku siellä oli tasolla -18 (-38).

Liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstömäärän odotusarvot nousussa – Odotusarvoissa eroja seutukunnittain

– Satakunnassa pk-yritysten usko tulevaisuuteen on vahvin Rauman seudulla. Pohjois-Satakunnassa odo-tukset ovat myös hieman parantuneet turvetuotannon alasajon jälkeen. Kun tuloksia katsoo toimialoittain, niin rakennus- ja kiinteistöala on pääsääntöisesti vaikeassa tilanteessa. On tärkeää huomioida, että raken-nusalan vaikeudet heijastuvat myös kaupanalaan, muistuttaa Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtajana 8.10. aloittava Nina-Mari Turpela.

  • Toimialoittain katsottaessa suhdanneodotukset olivat heikoimmat rakentamisessa -23 ja kaupan alalla -11. Palvelualat ovat monelta osin toipuneet Koronan jälkeen, saldoluvun ollessa 0.
  • Seutukunnittain katsottaessa Satakunnassa suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana olivat: Porin seutu -3 (keväällä-27), Rauman seutu +13 (keväällä -22) ja Pohjois-Satakunta -1 (keväällä -36)
    Satakunnassa sekä liikevaihdon, kannattavuuden että henkilöstömäärän odotusarvot ovat nousussa. Kan-nattavuuden odotusarvo on silti edelleen miinusmerkkinen. Kannattavuusodotuksissa on eroja erityisesti seutukunnittain, Rauman seudun ollessa plussalla ja Porin seudun selkeästi miinuksella.

Venäjän hyökkäyssodasta välillisiä vaikutuksia

– Rahan hinta ja vallitseva inflaatio ovat suoria seurauksia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Näistä on ollut negatiivinen vaikutus yli puolelle Satakunnan pk-yrityksistä. Epävarma maailmantilanne rajoittaa tieten-kin myös investointeja, kertoo Nina-Mari Turpela.

Satakunnassa on kuitenkin investoitu viimeisen 12 kuukauden aikana hieman muuta maata enemmän ko-neisiin ja laitteisiin sekä ohjelmistoihin, tietojärjestelmiin tai muuhun liiketoiminnan digitalisaatioon. Satakun-nassa yrityksillä on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana hieman muuta maata vä-hemmän 14 prosentilla (koko maa 16%).

Yritysrahoituksen saatavuus hyvällä tasolla – Investointihalukkuus lisääntynyt mutta edelleen miinuksella

Yritysrahoituksen saatavuus on Pk-yritysbarometrin mukaan ollut Satakunnassa edelleen hyvällä tasolla. Seuraavan 12 kuukauden aikana ulkopuolista rahoitusta aiotaan ottaa eniten kone-, laite- ja rakennusin-vestointeihin. Kokonaisuutena pk-yritysten investointihalukkuutta kuvaava saldoluku on edelleen negatiivi-nen (-13) mutta parantunut kevään lukemista (-33).

– Kevääseen 2023 verrattuna rahoitusta aiotaan ottaa selvästi enemmän myös kireästä taloudellisesta tilan-teesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Finnveran takausta on Satakunnassa tarvittu yli kolmasosassa nos-tetuista pankkirahoituksista. Finnveran takausten ja lainojen merkitys on suurin erityisesti kasvuhakuisten yritysten rahoituksen järjestymisessä, kertoo aluepäällikkö Pia Kiuru.

Pk-yritysbarometri on erityisesti työkalu, ei pelkkä mittari

Markku Kivinen toivoo myös jokaisen yrittäjän paneutuvan Pk-yritysbarometriin. Se toimii hyvänä taustatyö-kaluna oman yritystoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi investointien suunnitteluun. Pk-yritysbarometrin avulla yrittäjä voi peilata oman toimintansa ennakoimisessa alueellisten kollegoiden suhdanneodotuksia, myös eri toimialoilta.


Lisätiedot ja haastattelut:
Satakunnan Yrittäjät:
Nina-Mari Turpela | johtaja (toimitusjohtaja 9.10 alkaen) | nina-mari.turpela@yrittajat.fi | 040 077 1914
Markku Kivinen | toimitusjohtaja (8.10. saakka) | markku.kivinen@yrittajat.fi |050 377 8006

Finnvera:
Pia Kiuru | aluepäällikkö | pia.kiuru@finnvera.fi | 040 578 2016

Yrittäjänäkökulma:
Antti Simula | RS Rakennus Oy | Rauma | 050 059 1339
Juha Leivo | Tracwest Oy / Rentti | Honkajoki, Pirkkala, Oulu, Tuusula | 050 379 9992
Kaisa Koskinen | Lääkärikeskus Minerva Oy | Pori, Rauma, Eura | 050 437 3687