4.7.2018 klo 10:43
Uutinen

Satsaa yritykseesi ja itseesi? – Esittelyssä uudistunut ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus avaa ovia opiskelijoille työelämään sekä yrittäjille oman osaamisen kehittämiseen. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen avulla voidaan hankkia täsmäosaamista yrityksen tarpeisiin. Yrittäjän oppisopimusta ei ole syytä unohtaa – päätoiminen yrittäjä voi kehittää omaa ammattiosaamistaan uudelle tasolle. Tutustu jutustamme, miten vuoden 2018 alussa uudistunut ammatillinen koulutus hyödyttää yrittäjää.

Erilaisia ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoja ovat oppisopimus ja koulutussopimus. Olennainen ero näiden kahden muodon välillä on se, että oppisopimus on työsopimuspohjainen, TES:n mukaiseen palkkaukseen perustuva. Uusi muoto, koulutussopimus, ei perustu opiskelijalle maksettavaan palkkaan tai korvaukseen, mutta voi olla hyvä väylä opiskelijalle soveltaa oppimaansa työelämässä. Yrittäjälle se voi olla tilaisuus kouluttaa ja perehdyttää tulevia osaajia yritykseensä.

Vuoden alussa astui voimaan uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, joka mahdollistaa yhä joustavamman ja työelämälähtöisemmin yhteistyön yritysten ja kaikenikäisten opiskelijoiden välille.

– Aiemmin oppisopimukset ovat solmittu tutkintotavoitteisesti esimerkiksi kahdeksi vuodeksi. Nyt niitä voidaan joustavasti solmia tutkinnon pienempiin osiin esim. kesäajaksi. Lainsäädäntö on yhtenäinen eli enää ei ole raja-aitoja nuorten ja aikuisopiskelijoiden välillä, toteaa Suomen Yrittäjien tuore koulutusasioiden asiantuntija Terhi Haapaniemi.

Haussa hyvä tyyppi ja sitoutunut yritys

Terhi Haapaniemen mukaan oppisopimuksia solmitaan eniten perustutkinnoista muun muassa lähihoitajan, merkonomin, kiinteistöhoitajien ja turvallisuusalan koulutusta suorittaville.

– Palkkaus ei ole yleensä kynnyskysymys oppisopimuksissa. Tärkeämpää yrityksille on se, että saa hyvän tyypin, joka tulee ajoissa töihin ja tekee työnsä hyvin, kiteyttää Haapaniemi.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen solmimista harkitsevalla yrityksellä on oltava lähtökohdat kunnossa. Yrityksellä tulisi olla aidosti aikaa opiskelijan ohjaamiseen, jottei yrittäjän tai opiskelijan aikaa mene hukkaan.

– Koulutussopimukset ja oppisopimukset kartoitetaan aina opiskelijan lähtökohdista ja yritysten tarpeista, joten kaiken pohjana on aina kunnollinen taustatyö. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jota seurataan opiskeluiden eri vaiheissa.

Yrityksellä pitäisi olla sellaisia työtehtäviä, joita opiskelijan suorittama tutkinnon osa edellyttää – työtehtävät eivät voi siis olla ihan mitä tahansa.

– Eihän merkonomin tutkinto etene, jos hänet palkataan leikkaamaan ruohoa, Haapaniemi hymyilee.

Yrittäjä, tuunaa osaamisesi uudelle tasolle!

Ammatillisen koulutuksen kentästä yrittäjän oppisopimus on monille vielä tuntematon. Oppisopimuskoulutus voi olla hyödyksi silloin, jos päätoimisella yrittäjällä on tarve esimerkiksi kehittää uuden yrityksen liiketoimintaa tai halu vahvistaa omaa yrittäjyys- ja ammattiosaamistaan. Oppisopimus on pääosin maksuton ja se solmitaan koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välille. Ennen kaikkea oppisopimus on loistava mahdollisuus yrittäjälle pitää osaamisensa ajan tasalla.

– Tästä ei moni yrittäjä tiedä. Yrittäjän oppisopimuksen etuja on uuden oppimisen ohella ehdottomasti ammatillisten verkostojen luominen, Haapaniemi mainitsee.

Koulutus- tai oppisopimus opiskelijalle väylänä työllistyä yritykseesi

Koulutussopimus – työpaikalla tapahtuva oppiminen yrityksessä

 • uusi sopimusmuoto, korvaa entiset työssäoppimisjaksot
 • opiskelijan työharjoittelu, ei-työsopimuksellinen (ei palkkaa tai muuta vastiketta opiskelijalle)
 • solmitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välille
 • hyvä väylä oppisopimukseen, opiskelija ja yrittäjä voivat testata miten oppiminen sujuu työpaikalla
 • joustava, solmitaan tutkinnon osittain tai pienempiin kokonaisuuksiin

Oppisopimus – työsopimus opiskelijan ja työnantajan välille

 • työsopimuspohjainen, yrityksen tarjottava vähintään 25 tuntia viikossa töitä opiskelijalle
 • työnantajan, opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän välinen sopimus
 • TES:n mukainen palkkaus opiskelijalle
 • joustava, opiskelija voi tehdä tutkinnon osittain tai pienempiin kokonaisuuksiin (esim. kesäoppisopimuksena)
 • voidaan toteuttaa myös monityönantajaoppisopimuksena, jolloin opiskelijalla on useampi työnantaja mukana oppisopimuksessa
 • koulutuksen järjestäjä voi maksaa korvausta työnantajalle

Yrittäjä, haluatko oppia uutta ja täydentää osaamistasi?

Yrittäjän oppisopimus – yrittäjän mahdollisuus kehittää osaamistaan

 • pääosin maksutonta
 • solmitaan koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välille
 • päätoimiselle yrittäjälle, joka tekee yrittäjän töitä vähintään 25h/viikossa ja saa pääasiallisen toimeentulon yrittäjyydestä
 • suosittuja kouluttautumisaloja mm. yrittäjän ammattitutkinto ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • tukee omien ammatillisten verkostojen luomista – lähipäivissä mukana samaa tutkintoa suorittavia

Kiinnostuitko koulutus- ja oppisopimuksista? Asiantuntija apunasi:

Suomen Yrittäjät tarjoaa lisätietoja ja neuvoja koulutus- ja oppisopimusten solmimiseen.

Yrittäjien yhteishenkilö:
Terhi Haapaniemi
ammatillisen koulutuksen asiantuntija
p. 050 359 6662
terhi.haapaniemi@yrittajat.fi

>> Tutustu myös Yrittäjäsanomien 3.7. julkaistuun uutiseen ”Oppisopimuksella palkkaaminen helpottui heinäkuun alusta”

Teksti: Valpuri Aalto

Kuva: Jaana Tihtonen