22.3.2019 klo 13:54
Uutinen

Strategia ja ulkopuolinen hallitusjäsen tuovat ryhtiä yritykseen

Tuore Suomen Yrittäjien teettämä yrittäjägallup kertoo, että yritysten hallinnon rakentaminen on edelleen vaisua pk-yrityksissä. Harvalla pk-yrityksellä on kirjallinen strategia ja ulkopuolinen hallitusjäsen. Kyselyn mukaan vain noin joka kolmas pk-yritys käyttää ulkopuolista neuvonantajaa. Yhtä harva kirjaa yrityksensä strategian. Yksinyrittäjälläkin on hyvä olla strategia-asiakirja, johon on listattu ne asiat, joiden varassa yrittäjä uskoo menestyvänsä.

Gallupin mukaan hallituksen jäsenenä on yleensä yrityksen omistaja / omistajat tai yrityksen työntekijä / työntekijöitä. Vain 13 prosentissa pk-yrityksistä on hallitusjäsenenä ulkopuolinen yrityksestä riippumaton henkilö.

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri toteutettiin helmikuussa 2019. Kyselyssä runsas kolmasosa vastaajayrityksistä oli hyvin pieniä, 1-9 työntekijän yrityksiä. Suurin piirtein saman verran oli 10-49 työntekijän yrityksiä. Vajaa viidennes oli 50-249 työntekijän yrityksiä. Loput 5 prosenttia oli 250 tai useamman työntekijän yrityksiä.

PK-hallitusbarometristä käy ilmi, että yli 40 prosentilla vastaajista on hallituksessa ainakin yksi ulkopuolinen jäsen ja heidän toimintaansa ollaan varsin tyytyväisiä.

Luonnollisesti yrittäminen vie usein kaiken ajan, mutta toivomme, että yrittäjät ymmärtäisivät, kuinka paljon hallitustyön avulla voidaan tehostaa liiketoimintaa. Kannattaa pohtia riippumattomien hallitusjäsenten valitsemista hallitukseen. On hyvä asia, että joku katsoo asioita ulkopuolisena ilman yritykseen liittyviä tunnesiteitä. Ulkopuolinen katsoo asioita eri tavalla kuin yrityksessä on totuttu ja tuo lisäosaamista ja -tukea kaikilla toiminnan tasoilla. Aina on parantamisen varaa; ei kannata jäädä paikalleen, vaikka yrityksessä menee hyvin.

Toinen hyvä vaihtoehto saada ulkopuolista tukea ja näkemystä yritystoimintaan ja sen kehittämiseen on käyttää ulkopuolisia neuvonantajia. Yrittäjägalluppiin vastanneista 35 prosenttia ilmoitti käyttävänsä ulkopuolista neuvonantajaa. Yleisimmin yrityksissä tarvitaan tilitoimistojen ja -tarkastajien, mentorien, konsulttien ja julkisten yritysneuvojien apua.

PK-hallitusbarometrin mukaan yritysten tulevaisuudesta kannetaan huolta. Yli kolme neljännestä pitää hallituksen osaamista riittävänä yrityksen nykytilan kannalta. Lähes puolet vastaajista kuitenkin katsoi, ettei hallituksen osaaminen ole riittävää yrityksen tulevien haasteiden kannalta.

Aihetta huoleen on myös siksi, että 40 prosenttia katsoo, ettei hallituksen jäsenistön vaihtuvuus ole riittävä. Kun vielä kolmannes kertoo hallituksessa olevan vapaamatkustaja, monen yrityksen hallitus tarvitsee muutosta. Viesti on selkeä: yrityksissä on kiinnitettävä enemmän huomiota hallituksen kokoonpanon kehittämiseen ja johdon seuraajasuunnitteluun. Lisäksi huolta herättää PK-hallitusbarometristä esille nousseet useat kommentit kuntayhtiöiden hallituksista, joissa poliittisin perustein valituilta jäseniltä ei välttämättä löydy tehtävän vaatimaa osaamista.

Molempien tutkimusten mukaan monilla yrityksillä on kehitettävää hallitustyöskentelyssä. Positiivinen suunta on onneksi nähtävissä. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että kiinnostus kauppakamarien HHJ-kurssiin ”Hyväksytty hallituksen jäsen” on kasvanut.

PK-hallitusbarometrin mukaan HHJ-kurssin käyneet vastaajat arvioivat hallituksen vaihtuvuuden selvästi useammin riittäväksi kuin kursseja käymättömät vastaajat. Merkittäviä eroja näkyy myös hallitustyön organisoinnissa sekä hallitustyön arvioinnin yleisyydessä.

Hallitus on aivan liian vähän käytetty voimavara yritysten toiminnassa. Hyvä ja toimiva hallitustyö on työkalu, konsultti ja voimavara yrityksen omistajille ja toimitusjohtajalle.

Päätös on yrittäjän – tee hyvä päätös

Teppo Leinonen, toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppakamari
Mirja Haavikko, toimitusjohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät