1.4.2020 klo 08:38
Uutinen

Tässä ohjeistus yritystukien hakemiseen koronakriisissä

Yksinyrittäjät voivat hakea suoria yritystukia kunnastaan, 1-5 henkeä työllistävät ELY-keskuksesta ja 6-250 henkeä työllistävät Business Finlandilta. Lisäksi yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tukien lisäksi valtio takaa yritysten lainoja.

Päivitetty torstaina 16.4.2020.

Suora tuki yksinyrittäjille: haetaan omasta kunnasta

Yksinyrittäjät hakevat ensisijaisesti toimintatukea omasta kunnastaan. Tuen summa on 2 000 euroa ja sitä voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Katso täältä, joko haku on auki omassa kunnassasi. Päivitämme listaa jatkuvasti.

Lisäksi yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea yritystoiminnan muodosta riippumatta. Katso täältä ohje tuen hakemiseen.

Suora tuki 1-5 henkeä työllistävälle: haetaan ELY-keskuksesta

1-5 henkeä työllistävät yritykset voivat hakea rahaa yritysmuodosta riippumatta ELY-keskuksesta. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. Tukea voivat hakea myös ne yritykset, joissa on useita yrittäjiä, vaikka heillä ei olisi työntekijöitä. Jos alle kuusi henkeä työllistävät yritykset ovat ehtineet jo hakea tukea Business Finlandilta ennen 27.3.2020, hakemus käsitellään loppuun saakka siellä, eikä siirretä ELY-keskukseen.

Ely-keskuksen tukea voi hakea tilanneanalyysin tekemiseen ja suunnitteluun sekä kehityshankkeisiin. Tilanneanalyysi voi olla esimerkiksi yrityksen toiminnan ja uusien liiketoimintojen suunnittelua sekä toiminnan uudelleenorganisoimista.

Avustus voi olla enintään 80 prosenttia laskennallisista kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Ennakkona sitä voi saada enintään 70 prosenttia. Avustusta voi saada esimerkiksi palkkakustannuksiin, jotka lasketaan vakiosummalla 2 000 euron palkkakustannuksella, sekä välillisiin kustannuksiin, jotka lasketaan enintään 50 prosentin laskennallisista palkkamenoista.

Ely-keskuksista voi hakea tukea myös laajempiin kehityshankkeisiin, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja koronavirustilanteen jälkeen. Näitä voivat olla liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen, alihankintaverkoston kehittäminen, tuotannon uudelleenorganisointi, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä osaamisen vahvistaminen.

Lisäksi yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea yritystoiminnan muodosta riippumatta. Katso täältä ohje tuen hakemiseen.

Suora tuki 6-250 työllistävälle: haetaan Business Finlandilta

Business Finland on avannut kaksi uutta rahoituspalvelua koronavirustilanteen vuoksi. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville 6–250 henkeä työllistäville pk-yrityksille ja pienille suuryrityksille, eli niin sanotuille midcap-yrityksille, joiden yritysmuoto on Oy, Oyj, KY, Ay tai Osk.

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo, että jos 1–5 henkeä työllistävä pienyritys on ennättänyt hakea tukea Business Finlandilta ennen 27.3.2020, Business Finland käsittelee hakemuksen normaalisti. Sen jälkeen tulleet 1–5 henkeä työllistävä pienyritysten hakemukset ohjataan ELY-keskuksen hoidettavaksi.

Business Finlandin rahoitus on luonteeltaan kehittämistukea ja siinä on 20 prosentin omavastuuosuus. Niitä on kahta erilaista, eli esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta. Yritys ei voi hakea molempia samanaikaisesti. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, kuten uusia palveluita tai tuotteita, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Business Finland listaa sivuillaan erilaisia esimerkkejä, mihin tukea voisi käyttää. Keinoja voivat olla myös esimerkiksi kumppanuus- ja alihankintaketjut tai työn ja tuotannon uudelleen organisoimista.

Lisäksi yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea yritystoiminnan muodosta riippumatta. Katso täältä ohje tuen hakemiseen.

Finnvera takaa lainoja 80 prosenttiin saakka

Suorien yritystukien lisäksi valtio takaa pankkien yrityksille myöntämiä lainoja. Tämä rahoitusmuoto sopii yritykselle, jolla on mahdollisuus ottaa lainaa. Yrityksen ja sen liiketoiminnan täytyy olla terveellä pohjalla, jotta laina on mahdollinen.

Äkillisen rahoitustarpeen tulee olla kriisilähtöinen, eli poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiäkään ollut rahoituskelpoinen.

Takauksen saamiseksi yrityksen tulee olla yhteydessä omaan pankkiin, joka myöntää rahoituksen, jonka Finnvera takaa maksimissaan 80 prosenttiin pankin myöntämän luoton määrästä. Enintään miljoonan euron luotto voidaan taata nopealla käsittelyllä.

Uutisemme koronaviruksesta päivittyvät jatkuvasti Kaikki koronasta yrittäjälle -sivulle:

Muita kiinnostavia aiheita