9.4.2020 klo 12:55
Uutinen

TE-toimisto julkaisi kuvaohjeen: Näin haet työmarkkinatukea

TE-toimisto on nyt julkaissut kuvallisen ohjeen siitä, miten yrittäjän kannattaa täyttää lomake, jolla ilmoittaudutaan työnhakijaksi TE-toimistoon. Oikein täytetty lomake nopeuttaa käsittelyä.

Yrittäjien väliaikainen mahdollisuus hakea työttömyysturvaa lopettamatta yritystoimintaa on herättänyt yrittäjissä paljon kysymyksiä. Päänvaivaa on syntynyt erityisesti TE-toimiston lomakkeesta, jota ei ole ehditty muokata pikaisesti valmistellun lain mukaiseksi. TE-toimisto on nyt julkaissut kuvallisen ohjeen siitä, miten yrittäjän pitää hakemus täyttää. Ilmoittautumislomakkeella on kysymyksiä, joihin yrittäjän on vastattava samalla tavoin kuin muusta syystä työnhakijaksi tulevien.

Katso kohta kohdalta etenevä ohje tästä.

Ilmoittautumislomakkeen löydät tästä.

Miten tukea voi saada ja miten tulot arvioidaan?

8.4. voimaan tullut lakimuutos koskee kaikkia yrittäjiä yrityksen koosta, yhtiömuodosta ja työllistävyydestä riippumatta. Normaalitilanteessa yrittäjä voi pääsääntöisesti saada työttömyysturvaa vain, jos lopettaa yritystoiminnan.

Muutoksen myötä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea ajalta 16.3.–30.6.2020, mikäli:

 • hänen päätoiminen yritystoimintansa on koronaepidemian vuoksi päättynyt (Päätoimisen yritystoiminnan päättymisellä tarkoitetaan joko toiminnan kokonaan päättymistä tai sivutoimiseksi muuttumista.)

TAI

 • siitä saatavat kuukausitulot ovat laskeneet alle 1089,67 euroon.

Tulojen laskemisen osalta ei lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä ole tarkempia ohjeita siitä, miten yrittäjän kuukausitulo erilaisissa yhtiömuodoissa ja tilanteissa tulee laskea.

– Hallituksen esityksen mukaan yrittäjän oma selvitys tilanteestaan riittää eli esimerkiksi tulojen osalta ei ole täsmällistä tietoa siitä, mikä luku yrittäjän tulee tulonaan huomioida. Normaalisti toki työstä saatavilla tuloilla tarkoitetaan yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa tai yrittäjän ansiotulona verotettavaa summaa, toteaa Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

– On todella tärkeää kuitenkin huomata, että etuuden saamiseksi riittää se, että toinen edellä mainituista edellytyksistä täyttyy. Jos siis päätoiminen toiminta on muuttunut sivutoimiseksi tai päättynyt kokonaan, ei yrittäjän tarvitse TE-toimistolle tulojansa selvittää, Hellstén jatkaa.

Mahdollisuus saada takautuvasti

Etuuden saamisen edellytyksenä on ilmoittautuminen työnhakijaksi TE-toimistoon. Yrittäjän pitää ilmoittautua työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta, mikäli haluaa saada etuutta ajanjaksolta 16.3. – 15.4. Jos ilmoittautuminen tehdään 16.4. tai myöhemmin, voi etuutta saada aikaisintaan ilmoittautumishetkestä.

Etuutta haetaan Kelasta. Etuutena maksetaan työmarkkinatukea, jonka suuruus on 33,66 euroa päivältä viitenä päivänä viikossa eli keskimäärin noin 724 euroa kuukaudessa. Myös omavastuuaika on poistettu määräajaksi, joten etuutta voi saada heti ensimmäisestä päivästä lukien, kun oikeus siihen syntyy. Työttömyysetuuden määrään ei vaikuta esim. puolison tulot, vain henkilön omat tulot huomioidaan.

– Jos yrittäjällä on tuloja samalla jaksolla, kun hän saa työttömyysetuutta, ne sovitellaan työttömyysetuuden kanssa. Enintään 300 euron kuukausittaiset tulot eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti vähennä työttömyysetuutta lainkaan. Tämän jälkeen työttömyysetuus vähenee siten, että jokainen tienattu euro pienentää etuutta 50 sentillä Jos siis yrittäjä tienaa etuuden rinnalla kuukausituloa esimerkiksi 500 euroa, voi hän saada etuutta noin 624 euroa kuukaudessa, Hellstén kertoo.

Miten haet työmarkkinatukea?

 • Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja anna selvitys:

päätoimisen työskentelyn päättymisestä

TAI

tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.

 • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
 • Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta ja antaa arvion tuloistaan työmarkkinatuen rinnalla.
 • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Hyvä tietää työmarkkinatuesta:

 • Työttömäksi ilmoittaudutaan https://www.te-palvelut.fi/-sivustolla tai menemällä suoraan osoitteeseen: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi
 • Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa www.kela.fi.
 • Hallituksen esityksen mukaan lähtökohtaisesti yrittäjän oma ilmoitus tulojen vähenemisestä koronaepidemian vuoksi riittää. Yrityksen tai yrittäjän tuloina ei ole tarkoitus ilmoittaa liikevaihtoa, vaan yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden saatava tulo. Yrittäjän ilmoittaa omat tulonsa kahdesti:

1. Ilmoittautuessaan TE-toimistoon ja hakiessaan etuutta laskeneen tulon perusteella.

2. Hakiessaan etuutta ja ilmoittaessaan Kelaan arvion tuloistaan etuuden rinnalla. Molemmissa tapauksissa esityksen mukaan yrittäjän oma ilmoitus tuloista riittää. Esityksessä ei edellytetä tulojen perustuvan mihinkään tiettyyn yritystoiminnan tunnuslukuun, joten asia jää täysin yrittäjän omaan harkintaan.

 • Puolison tulot eivät vaikuta työmarkkinatukeen. Puolison tuloilla on vaikutusta toimeentulotukeen, mutta nämä ovat kaksi eri tukea. Lue lisää toimeentulotuesta tästä.
 • Yrittäjällä on ollut oikeus työttömyysturvaan myös aiemmin, mutta nyt voimaan tulleen lain myötä yritystoimintaa ei tarvitse päättää saadakseen tukea. Muutos on väliaikainen ja laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Lotta Tammelin, Harri Hellstén.

lotta.tammelin (at) yrittajat.fi