5.1.2017 klo 11:57
Uutinen

Tiesitkö jo nämä vuoden 2017 muutokset ja tärkeät asiat?

Vuoden alusta muuttuivat kilometrikorvaukset ja päivärahat, työnantajan maksamat korvaukset ja maksut, lomakkeet ja monet muut yrittäjää koskevat asiat. Kokosimme tähän tärkeimpiä niistä.

 1. Kilometrikorvaukset 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/palkanmaksu/tyonantajan-maksamat-korvaukset-ja-edut-6

 2. Päivärahat 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/palkanmaksu/tyonantajan-maksamat-korvaukset-ja-edut/paivarahat-2017#

 3. Luontoisedut 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/palkanmaksu/tyonantajan-maksamat-korvaukset-ja-edut/luontoisedut-7

 4. Matkalasku- ja kuluselvityslomake 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/palkanmaksu/tyonantajan-maksamat-korvaukset-ja-edut/matkalasku-ja

 5. Tärkeitä lukuja (sisältää myös seuraavat joissa muutoksia ja jotka vielä erikseen)
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyonantajamaksut/tarkeita-lukuja/tarkeita-lukuja-2017-546224

 6. Sosiaaliturvamaksut 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyonantajamaksut/sosiaaliturvamaksu-317224

 7. TyEL-eläkevakuutusmaksut 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyonantajamaksut/tyel-elakevakuutus-317857

 8. Työttömyysvakuutusmaksu 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyonantajamaksut/tyottomyysvakuutusmaksu-318010

 9. Arkipyhät 2017
  https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyoaika/arkipyhat-2017-546630

 10. Yrityksen määräpäivät/yrittäjäkalenteri
  https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/yrittajan-abc/verotus/yrityksen-maarapaivat/yrityksen-maarapaivat-2017-546855

 11. Palkkalaskuri
  https://www.yrittajat.fi/palkkalaskuri/
 12. Jäsenedut 2017
  https://www.yrittajat.fi/jasenedut

 13. Jäsenbanneri vuodelle 2017
  https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/palvelut-jasenyrityksille/jasenbanneri-546317

Kaupat, parturi- ja kampaamoliikkeet voivat itse päättää, milloin liike pidetään auki

Aukiolojen vapauttamisesta huolimatta esimerkiksi sunnuntaisin ja pyhäpäivisin teetettävän työn osalta tulee huomioida työlainsäädännön ja asianomaisen työehtosopimuksen asettamat rajoitteet ja velvoitteet, esimerkiksi työvuorojen suunnittelun ja työntekijöiden viikkolevon osalta. Lisäksi esimerkiksi sunnuntaisin, pyhäpäivisin, iltaisin ja yöaikaan teetettävästä työstä tulee maksaa lainsäädännön ja asianomaisen työehtosopimuksen edellyttämät korvaukset.
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/aukioloaikasaantely-316462#