14.2.2022 klo 09:05
Uutinen

Tutkimus: Pk-yritysten suhdanneodotukset edelleen positiiviset – Pirkanmaalla osaavan työvoiman saatavuus koetaan kasvun esteenä

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat siksi laskeneet, mutta ovat edelleen jokseenkin positiiviset, kertoo tänään julkistettu pk-yritysbarometri. Pirkanmaalla suhdannenäkymät ovat valtakunnallista tasoa paremmat. 

Pandemian jatkuminen ja erilaisten rajoitusten voimassaolo ovat heikentäneet pk-yritysten tulevaisuuden näkymiä. 

– Viime syksyyn verrattuna pienempi joukko pk-yrityksiä näkee nyt suhdanteiden paranevan. Viime viikkoina on kuitenkin virinnyt toivoa pandemiatilanteen tasaantumisesta. Yritykset hyötyisivät ennustettavammasta toimintaympäristöstä, mikä olisi omiaan myös vauhdittamaan kasvuhaluja ja investointiaikeita. Koronan jälkeisessä ajassa on varmistettava, että yritysten toimintaympäristö on ennakoitava ja kannustava, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.  

– Pirkanmaan pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät niin liikevaihdon, kannattavuuden ja investointien arvon kehityksestä ovat myönteisempiä kuin koko maassa yleisesti. Pirkanmaan osalta huomio kiinnittyy erityisesti työllistämiseen liittyviin kysymyksiin – meillä osaavan työvoiman saatavuus koetaan merkittävämpänä työllistämisen ja yrityksen kasvun esteenä kuin vuosi sitten, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen sanoo.  

– Olemme Pirkanmaan Yrittäjissä jo tunnistaneet haasteen ja lähteneet ratkomaan sitä yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme muun muassa lisäämään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, jotta koulutus kohtaisi entistä paremmin työelämän tarpeet, Virtanen lisää. 

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5 200 yritystä. Pirkanmaalla vastaajia oli 595. Vastausaika oli joulukuun 2021 puolivälistä ja tammikuun 2022 puoliväliin. 

Vasta viidennes kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia  

Ajankohtaisaiheena barometrissä selvitettiin myös yritysten valmiuksia ilmastonmuutoksen hillintään. Pk-yritysbarometrin mukaan kasvuhakuiset pk-yritykset tunnistavat ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutukset yrityksen toimintaan muita yrityksiä useammin.  

– Näissä yrityksissä ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien nähdään luovan ennen kaikkea mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle. Tyypillisesti pk-yrityksissä pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta esimerkiksi kierrättämällä, siirtymällä ympäristöystävällisempiin materiaaleihin tai energiankäyttöä tehostamalla, Virtanen toteaa.  

–  Kuitenkin vain viidennes pk-yrityksistä on kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia yrityksessään. Ympäristövastuutaan voi kasvattaa vähitellen ja pienilläkin teoilla on merkitystä, ja siksi haluamme kannustaa myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä ilmastotekoihin. Niillä on yhä suurempi vaikutus myös yritys- ja työnantajakuvaan, Virtanen muistuttaa.  
 
Tutustu kevään 2022 Pk-yritysbarometriin tästä

Lisätietoja 

Maria Virtanen, elinkeinoasioiden päällikkö, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 338 8696