Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

29.9.2023 klo 10:35
Uutinen

Työelämän rajapinta palvelee työelämää yhden luukun periaatteella

Työelämän rajapinta -palvelusivusto jatkaa TYRSKY-hankkeessa saavutettujen toimien edistämistä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön eteen.

TYRSKY -hanke on kehittänyt vahvasti työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä

TYRSKY-hanke on ollut merkittävä voimavara työelämän ja ammatillisen koulutuksen kehittämisessä Pirkanmaalla. Viimeisen kolmen vuoden ajan hanke on mullistanut tapaa ajatella koulutuksen järjestäjien ja työelämän välistä yhteistyötä. Saavutetut tulokset ovat merkittäviä ja ne tarjoavat täysin uusiakin näkökulmia siihen, kuinka toimijat voivat yhdessä vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin. Hankkeessa on edistetty oppilaitosten välistä yhteistyötä, luotu uusia mahdollisuuksia opiskelijoille sekä vahvistettu alueen työelämän ja koulutuksen synergiaa.

Hankkeen aikana on kehkeytynyt toimiva osaamisen ekosysteemi pirkanmaalaisten ammatillisten toisen asteen koulutuksen järjestäjien välille, ja on siirrytty toimintatapaan, jossa kilpailuasetelma vähenee ja keskiöön nousevat työelämän tarpeet.

Palvelusivusto vastaa ketterästi työelämästä kumpuaviin tarpeisiin

Hankkeen tärkein tulos on ollut yhden luukun palvelumallia käyttävä palvelusivusto työelämänrajapinta.fi, jonka avulla työelämän edustajat tavoittavat kaikki yhdeksän pirkanmaalaista koulutuksen järjestäjää yhdellä yhteydenotolla. Jatkossakin ekosysteemi vastaa työelämästä kumpuaviin tarpeisiin ketterästi ja yhdeksän koulutuksen järjestäjän hartiavoimin. Palvelun toimivuuteen panostetaan ja sen luvataan toimivan edelleen kolmen päivän vastausajalla yhteydenotosta.

Hankkeen merkittäviä tuloksia
  • Oppaat aikuisopiskelusta sekä oppilaitosyhteistyöstä tuotettiin sekä verkkosivuille että painotuotteeksi.
  • Hankkeen aikana on tuotettu 40 koulutuksen kehittämisen pilottia, jotka ovat edistäneet ammatillisen koulutuksen laadun ja sisällön kehittämistä. Pilotit ovat vastanneet aitoihin tarpeisiin ja niillä on pyritty löytämään ratkaisuja työelämässä usein toistuviin haasteisiin.
  • Erityinen tuki on ollut hankkeessa poikkileikkaavana teemana ja hankkeen verkkosivuille koostettiin digitaalinen menetelmäkäsikirja avuksi työnantajille erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen ja työpaikalla oppimisen tukemiseen.
  • Hanke on osallistanut suoraan yli 700 henkilöä erilaisiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin, mikä on tuonut uutta tietoa ja näkökulmia työelämän ja koulutuksen väliseen vuorovaikutukseen.
  • Työelämä- ja yrityskäynnit ovat olleet koko hankeajan merkittävässä roolissa tiedottamisen ja yhteistyön kehittämisen saralla ja niitä on tehty yhteensä noin 800. Niiden tuloksena on syntynyt yhteinen työelämäkäyntien malli sekä työelämän tehoviikot.
  • Hankkeen aktiivinen Facebook-sivusto on tavoittanut yli 50 000 henkilöä ja levittänyt tietoa hankkeen saavutuksista ja tapahtumista laajalle yleisölle.
  • Hankkeessa on osallistettu kattavasti eri sidosryhmiä hankkeen varsinaisten pääkohderyhmien, eli työelämän edustajien, opetus- ja koulutushenkilöstön sekä opiskelijoiden lisäksi. Hankkeen pääyhteistyökumppanit Tampereen kauppakamari ja Pirkanmaan Yrittäjät ovat toimineet saumattomassa yhteistyössä hankkeen verkoston ja ekosysteemin muodostuessa.
Tavoitteena lisätä työelämän tietoisuutta ja parantaa yhteistyötä

Hankkeen tavoitteena oli lisätä työelämän tietoisuutta ammatillisen koulutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksista sekä yhdenmukaistaa opiskelijoiden polkuja kohti työelämää. Hanke on myös pyrkinyt löytämään uusia tapoja tukea jatkuvaa oppimista, edistämään opiskelijoiden työmarkkinavalmiuksia ja kehittämään uudenlaisia tapoja kartuttaa ammatillista osaamista työelämäyhteistyössä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa pirkanmaalainen osaamisen kehittämisen ekosysteemi.

TYRSKY – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä on ESR-rahoitteinen hanke, jonka toiminta-aika on 1.9.2020-31.8.2023.

Työelämän rajapinnassa ovat mukana ammatillisen koulutuksen järjestäjät: AhlmanEdu, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammattiopisto VAAO ja Varalan urheiluopisto.

Lisätietoja:

Työelämän rajapinta -palvelusivusto

Riika Kankaanpää
projektipäällikkö