2.2.2022 klo 09:47
Uutinen

Maksoitko työntekijöidesi koronarokotuksia? – Nyt saat korotettua korvausta Kelasta

Työnantaja voi hakea koronarokotuksista korvausta joko osana työterveyshuollon kustannuksia tai sairaanhoitovakuutuksesta.

Kela korvaa koronarokotukset osana ehkäisevää työterveyshuoltoa korvausluokka I:n mukaisesti, jos työnantaja on maksanut rokotuksista aiheutuneet kustannukset.
Korvauksen määrä nousee 10 eurosta 16 euroon 1.1.2022, ja korotus on voimassa 30.6.2022 asti. Korvauksen korotuksen tarkoituksena on parantaa työnantajien mahdollisuuksia tarjota rokotuksia työterveyshuollossa.
Laki tuli voimaan 10.1.2022, mutta sitä sovelletaan vuoden alusta tai sen jälkeen tehtyjen rokotustoimenpiteiden korvaamiseen.

Korvaus aiheutuneista kustannuksista

Kun työnantaja maksaa rokottamisen, tämä voi valita maksetaanko korvaukset sairaanhoitovakuutuksen tai vaihtoehtoisesti työterveyshuollon korvauksina. Jos korvaus maksetaan sairaanhoitovakuutuksesta, työnantaja maksaa työntekijän puolesta omavastuun palveluntuottajalle. Näin työterveyshuollon enimmäismäärä riittää paremmin muuhun työterveyshuollon toimintaan. Lue ohjeistus Kelan sivuilta.
Työnantaja voi saada kustannuksista suorakorvauksen, jos palveluntuottajalla on Kelan kanssa suora-korvaussopimus.
Korvaus maksetaan vain rokotuksen antamisesta aiheutuneista kustannuksista. Rokotevalmisteista ei makseta korvausta, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia.
Sairaanhoitovakuutuksesta korvattavien kustannusten täytyy olla työnantajan kirjanpidossa erillään työterveyshuollon kustannuksista siten, ettei niistä haeta kahteen kertaan korvausta.
Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä ja voivat sopia koronarokotustoimenpiteestä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Puoli vuotta tilikauden päättymisen jälkeen

Työnantajalla on kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä aikaa hakea korvauksia työterveyshuollon kustannuksista. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2021, korvaushakemus tulee lähettää Kelaan viimeistään kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Lue lisää Kelan sivuilta.
Työnantajan on tärkeä tarkistaa ja täydentää työterveyshuollon esitäyttämä korvaushakemus. Erityisen tärkeää on tarkistaa, että tilikausi on merkitty oikein korvaushakemuslomakkeelle ja myös varmistaa, että korvaushakemukseen on merkitty työterveyshuollon toimintatiedot ja kustannukset oikean tilikauden mukaiselta ajalta.
Työnantajien työterveyshuollon korvaushakemukset voidaan lähettää Kelaan joko postitse tai hakemalla korvausta verkossa. Verkkoasiointi on helpompaa, jos työterveyshuolto lähettää hakemuksen pohjatiedot sähköisesti Kelaan.
Jos haet korvausta sähköisesti, tarvitset asiointiin Suomi.fi-valtuudet.

Toimitus
Toimitus