2.3.2022 klo 14:32
Uutinen

Ukrainan sota ja pakotteet tuovat uusia ongelmia espoolaisille pk-yrityksille

Vuodenvaihteessa toteutetussa Pk-yritysbarometritutkimuksessa espoolaisten yritysten arviot tulevaisuuden näkymistä olivat puolessa vuodessa kääntyneet laskuun. Odotukset tulevasta kehityksestä olivat pessimistisemmät kuin Helsingissä ja Vantaalla. Perinteisesti espoolaiset pk-yritykset ovat arvioineet lähitulevaisuuden näkymiä kaikkein optimistisemmin koko maassa. Tulokset käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Teollisuus- ja elinkeinoministeriön 2/2022 julkaisemasta Pk-yritysbarometritutkimuksesta.

Espoossa investoinnit jäissä

Erityisesti investointeihin panostaminen oli Espoossa yksi mittaushistorian alhaisempia, saldolukuna mitattuna -10. Esimerkiksi helsinkiläisten yritysten osalta investointihalu oli niukasti positiivinen. Investointihalukkuus heijastelee yritysten uskoa talouden kehitykseen paitsi lähitulevaisuudessa niin myös pidemmällä aikajänteellä. Siksi merkittävästi negatiivinen saldoluku herättää huolta, kun Ukrainan sota entisestään sumentaa tulevaisuuden näkymiä vuosikausiksi eteenpäin.

Investointihalukkuutta ohjaa maailman poliittisen ja talouden ilmapiirin näkymien ohella oman maan kannusteet. ”Mutta yritysten investointihalukkuuteen voidaan vaikuttaa paikallisesti myös Espoon kaupungin omilla toimenpiteillä mm. hankintojen asianmukaisella kilpailuttamisella, kaavoituksella, harkitulla infran rakentamisella sekä panostamalla erityisesti yritysmyönteiseen, nopeaan ja joustavaan yritysten palveluun”, sanoo Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.

Venäjän epäinhimillinen hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa päivittäin epäinhimillistä kärsimystä kaikille ukrainalaisille. ”Tästä johtuen Venäjälle asetettujen pakotteiden ja Venäjän vastatoimien sekä yleisen eurooppalaisen epävarmuuden myötä vaikeuksia on kasaantumassa nopeassa tahdissa myös espoolaisille yrittäjille ja yrityksille. Erityisesti niille, joiden palveluita Venäjän kauppaa käyvät yritykset ovat hyödyntäneet”, Pärssinen toteaa.

Myös jotakin positiivista: Rahoituksen saatavuus pääkaupunkiseudulla hyvä

Rahoituksen saatavuus näyttää säilyneen pääkaupunkiseudulla hyvällä tasolla. Vain noin kymmenen prosenttia espoolaisyrityksistä kertoi, että ei saanut tai hakenut rahoitusta, vaikka sille olisi ollut tarve. Tärkeimpänä syynä tälle pidettiin kireitä vakuusvaatimuksia. 48 prosenttia pääkaupunkiseudun yrityksistä kertoikin rahoituksen järjestymisen edellyttäneen Finnveran takausta. Pk-barometrin mukaan erityisesti kasvuhakuiset yritykset tarvitsevat Finnveran takausta rahoituksen järjestymiseksi. Espoon yritykset ovat muuta maata useammin kasvua tavoittelevia. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on kuitenkin laskenut koronapandemian aikana.

Viennin rahoitusaikeet kasvaneet – geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta

Espoolaisyritykset suunnittelevat hakevansa rahoitusta valtakunnallista tasoa useammin kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä kehittämishankkeisiin, kun taas kone- ja laiteinvestointeihin rahoitusta tarvitsee keskimääräistä harvempi yritys. Myös viennin rahoitustarpeiden katsotaan kasvavan ja olevan valtakunnalliseen tasoon verrattuna kaksinkertainen.

”Nopeasti muuttunut geopoliittinen tilanne tuo haasteita myös espoolaisyrityksille. Toimintaympäristön epävarmuus voi vaikuttaa vientihankkeiden lisäksi esimerkiksi kuluttajakäyttäytymiseen sekä uusiin investointeihin ja projekteihin”, kertoo Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen.

”Tilanne muuttuu nyt nopeasti, ja seuraamme aktiivisesti kriisin kehittymistä ja esimerkiksi pakotteiden vaikutuksia asiakkaidemme toimintaan. Uusien vientitakuiden käsittely Venäjälle ja Ukrainaan on keskeytetty. Vientikaupan riskeiltä suojautumisen merkitys korostuu näinä aikoina”, muistuttaa aluejohtaja Karppinen.

Espoolaisyritysten omistajanvaihdostilanne

Valtakunnallisesti omistajanvaihdostilanteessa on tällä hetkellä ennätysmäärä yrityksiä, kun jopa 15 prosenttia yrityksistä kertoo suunnittelevansa omistajanvaihdosta seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Espoossa jopa 16 prosenttia yrityksistä hakee yritystoiminnalleen jatkajaa juuri nyt. ”Tarve jatkajille on akuutti. Omistajanvaihdoksen suunnittelu ja siihen valmistautuminen on hyvä aloittaa ajoissa, 3 – 5 vuotta aikaisemmin”, muistuttaa Finnveran omistajanvaihdoksiin erikoistunut aluepäällikkö Elisa Sipponen.


Lisätiedot:

Espoon Yrittäjät toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, p. 050 411 1104

Finnvera aluejohtaja Anna Karppinen, p. 029 460 2671

Finnvera aluepäällikkö Elisa Sipponen, p. 044 325 7224


Tutustu kevään 2022 valtakunnalliseen Pk-yritysbarometriin tarkemmin täällä >

Espoon ja Kauniaisten Yrittäjät
raportti (pdf)
graafit (pdf)

Kuva: Getty Images