29.6.2022 klo 14:16
Uutinen

Ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo lisäarvoa pienellekin yritykselle

Omistaja, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja -sama henkilö. Monessa pienessä yrityksessä omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on yksi ja sama henkilö. Silloin roolit helposti sekoittuvat, sillä hallituksen tarkoitus on valvoa toimitusjohtajaa.

Kuva: Getty Images

Omistaja (siis pienessä yrityksessä usein yrittäjä yksin) valitsee hallituksen. Omistajana hän valitsee monesti vain itsensä hallitukseen. Hallitus (eli taas yrittäjä itse) valitsee toimitusjohtajaksi usein itsensä. Jos pienessä yrityksessä on kuitenkin muita hallituksen jäseniä, hekin ovat yleensä omistajan eli yrittäjän lähipiiristä eivätkä tuo merkittävästi uudenlaista lisäarvoa yrityksen kehittämiseen.

Erityisen tärkeää hallituksen ja toimitusjohtajan roolien eriyttäminen on, kun pieni yritys hakee kasvua, kansainvälistymistä tai yrityksellä on tarve muuttaa toimintaansa esimerkiksi hakemalla uusia liiketoiminnallisia tukijalkoja.

Ulkopuoliset hallituksen jäsenet

Ulkopuolisia hallituksen jäseniä kannattaa hakea huolellisen valintaprosessin kautta. Ei kavereita hallitukseen, vaan kartoittamalla sellaisia ehdokkaita, joita juuri sinun yrityksesi tarvitsee lähitulevaisuudessa tuomaan tarvittavaa lisäosaamista ja asiantuntijuutta.

Ulkopuoliset, huolella valitut hallituksen jäsenet tuovat yritykseen edullisesti ja pitkäjänteisesti merkittävää kykyä yrityksen taloudellisen menestyksen ja arvon kasvattamiseen. Ulkopuolisen hallituksen jäsenen palkkio on yleensä varsin kohtuullinen eli toimitusjohtajan noin kuukauden palkka. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan noin kahden kuukauden palkka. Hyvän hallituksen jäsenen kustannukset ovat marginaalisia hyötyyn verrattuna.

On hyvä muistaa, että omistajalla on aina oikeus milloin vain erottaa välittömästi koko hallitus tai yksittäinen hallituksen jäsen ilman erityistä syytä. Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä, ei työsuhde.

Ulkopuoliselta hallituksen jäseneltä odotetaan:

  • Aitoa halua kehittää yritystä olemalla innostunut, kiinnostunut ja sitoutunut
  • Rohkeutta olla myös erimieltä omistajien kanssa, mutta ymmärtää oman asemansa
  • Mahdollisuutta antaa aikaa yritykselle hallituksen kokousten ulkopuolella
  • Auttaa löytämään yrityksen tarvitsemia yhteyksiä ja verkostoja
  • Valmiutta auttaa tarvittaessa yritystä operatiivisissa kysymyksissä
  • Kärsivällisyyttä yrityksen kehityksen ja muutosten suhteen

Mistä hallituksen jäseniä löytää?

Miten mikro ja pk- yritykset löytävät kohtuullisilla kustannuksilla itselleen sopivia hallituksen jäseniä? Ehkä kätevin tapa ainakin ensimmäisen ulkopuolisen hallitusjäsenen hankkimiseksi on käyttää Hallituspartnereiden tarjoamaa kohtuuhintaista palvelua, jossa palkkio määräytyy hakevan yrityksen liikevaihdon mukaan.

Rekrytointiprosessi alkaa kartoitushaastattelulla, jossa selvitetään yrityksen tilanne, hallituksen nykytila, haettavalta hallitusjäseneltä edellytettävä profiili. Tämän jälkeen tehdään toimeksiantosopimus.

Ehdokkaita haetaan Hallituspartnereiden sisäisessä kanavassa, kiinnostuneiden hakijoiden tiedot toimitetaan asiakkaalle. Yritys itse päättää keitä kiinnostuksensa ilmaisseista haastattelee ja tekee lopullisen valinnan.

Hallituksen jäsenen etsimiseksi palveluita tarjoavat myös useat ammattimaiset rekrytointiyritykset. Rekrytointitoimistoja kannattaa kilpailuttaa ei vain hinnalla vaan kiinnittämällä huomiota myös varsinaiseen valintaprosessiin ja kuinka syvällisesti he tekevät taustatyötä.

Jos sinulla on yrityksen omistajana halua kehittää yritystä uudelle tasolle, kannattaa hallitukseen palkata mielellään vähintään kaksi ulkopuolista jäsentä. Jos omistaja-yrittäjä on yrityksen toimitusjohtaja, silloin hallituksen puheenjohtajaksi on suositeltavaa valita ulkopuolinen hallituksen jäsen.

Rekrytointiyritykset etsivät sopivia ehdokkaita laajasti myös omien tietopankkiensa ulkopuolelta. He myös suorittavat haastattelut ennen tehtävään sopivien ehdokkaiden esittelyä toimeksiantajalle. Toimeksiantaja haastattelee yleensä rekrytointiyrityksen suosittelemat ehdokkaat, joista sitten lopullinen valinta suoritetaan.


Hallitustyöskentelystä pidettiin Espoon Yrittäjien ja Hallituspartnerit Helsingin järjestämä koulutus 1.6.
Kuvassa vasemmalta tilaisuudessa esiintyneet Juha Blomster, Sirpa Manner, Erkki Pärssinen ja Katri Sipilä.

Lue myös Yrittäjien uutinen: Ravintolakonsernin yrittäjät keskittyvät osaamisensa ytimeen, ja hallituksessa istuvat ammattilaiset – ”Suosittelen ulkoista hallitusta kaikille”