Valmennuksella selkeyttä työnjakoon ja varmuutta päätösten tekoon

Hyvä pomo -hankkeessa kehitettiin alle 20 henkilöä työllistävien yritysten henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vetämä ESR-rahoitteinen hanke päättyi toukokuussa 2023. Hankkeen aikana asiantuntijapalveluita hyödynsi 47 yritystä Pohjois-Pohjanmaalta.

Hannu Nikki ja Tauno Toppila perustivat Raahessa ja Oulussa LVI-urakointia tekevän LVI Nikki & Toppila oy:n vuonna 2010. Viime syksynä he laajensivat toimintaa perustaessaan Mikael Nuoralan kanssa Ducmo oy:n, joka tekee LVI-asennuksia nopeuttavia ja helpottavia sekä niihin kustannussäätöjä tuovia asennusten koontimallinnuksia ja esivalmisteita.

Kasvavassa yrityksessä yrittäjien rooli muuttuu

Nikki ja Toppila palkkasivat ensimmäisen työntekijänsä 2011. Yritykset ovat kasvaneet pikkuhiljaa, ja nyt heidän yrityksensä työllistävät 17 henkilöä yrittäjät mukaan lukien. Henkilöstön vaihtuvuutta ei juurikaan ole, ja pisinpään heillä työskennellyt henkilö aloitti jo 11 vuotta sitten. Vakituisten lisäksi yrityksissä on ollut kesätyöntekijöitä ja oppisopimuskoulutuksessa olevia harjoittelijoita.

Yrittäjät tekivät itsekin pitkään asennuksia, mutta toiminnan laajentuessa ja henkilöstön lisääntyessä heidän työnkuvansa on vähitellen muuttunut johtamiseen ja yrityksen hallintoon liittyviin tehtäviin. Ducmon ja Nuoralan mukaantulon myötä tuntui järkevältä selkeyttää työnjakoa.

”Aikaisemmin oltiin paljon mukana tekemässä käytännön asennustöitä, ja nyt on enemmän työnjohtoa. Haluttiin valmennusta esimiestyöhön. Eli miten olla pomo, kun hommat on muuttuneet. Siihenkin haluttiin selkeyttä, mitä vaatimuksia yrityksen kasvusta tulee. Piti oppia katsomaan asioita isompina kokonaisuuksina”, Nikki kertoo.

Muutosten keskellä ulkopuolinen apu alkoi kiinnostaa

Kynnys yritysvalmennukseen hakeutumiseen oli korkea, koska yrittäjillä ei ollut aikaisempaa kokemusta siitä.

”Kun tuli paljon uusia asioita samaan aikaan, niin huomasi ettei itse enää voi eikä ehdi tehdä kaikkea”, Nikki muistelee. ”Samaan aikaan perustettiin Ducmo ja ostettiin toimitiloina nykyään toimiva halli. Valmennus tuli hyvään aikaan”, Toppila lisää.

Kilpailutuksen myötä LVI Nikki & Toppilan valmentajaksi valikoitui Samuli Vanhala Kasvupoluilta. Syksyn ajan kestänyt yhteistyö Vanhalan kanssa alkoi kesällä 2022.

Sparrauksen tuloksena selkeämmät vastuut ja työnkuvat

Valmennuksessa keskityttiin työnjaon selkeyttämiseen ja toimintatapojen kehittämiseen. Syksyn aikana listattiin yrityksen toimintaan liittyviä erilaisia tehtäviä, ja mietittiin roolitusta sekä vastuiden jakoa. Lisäksi jokaiselle henkilölle kirjoitettiin tehtäväkuvaukset. Hankkeen aikana päätettiin Raahen ja Oulun työnjohto eriyttää toisistaan, ja Ouluun palkattiin oma työnjohtaja.

”Ilman valmentajaa olisi varmaan mietitty pidempään Oulun työnjohtajan palkkaamista. Itse mietittiin, että tarvitaanko sitä vielä ja kannattaako”, Toppila sanoo. ”Valmentajan kanssa sparrailtiin asiaa, ja sitä kautta löytyi rohkeus tehdä se päätös. Ja on kyllä kannattanut, tekemiseen ja työnjakoon saatiin selkeyttä”, Nikki lisää.

Yritysvalmentajan kanssa työskentely oli helppoa ja hyödyllistä

Yhteistyöhön valmentajan kanssa piti aluksi totutella. ”Alku meni kuunnellessa, ja kesti hetken, ennen kuin tajuttiin alkaa tekemään asioita. Mutta kun alkuun päästiin, oli työskentely mukavaa ja helppoa. Asioista pystyi puhumaan vapaasti”, Nikki kuvailee valmentajan kanssa työskentelyä.

Yritysvalmentajalta saatiin hyviä vinkkejä ja työkaluja yrityksen johtamiseen. Vaikka valmentaja oli mukana ohjaamassa, piti asiat tehdä itse. Kaikki päätökset tehtiin yrittäjien kesken, ja vastuu niistä on heillä. Valmentajan kanssa sovittu aikataulu pakotti tekemään vaikeammatkin asiat suunnitellussa ajassa, eikä niitä voinut siirtää myöhemmäksi.

Hyvä pomo -hankkeeseen ja sparraukseen osallistuminen kannatti

Yrittäjät ovat saavutettuihin tuloksiin tyytyväisiä. ”Ei kaduta, että lähdettiin mukaan”, Toppila sanoo. ”Kynnys on nyt matalampi ottaa apua vastaan joissakin asioissa. Hetki tehdään itse, mutta ehkä jatkossa taas käytetään sparrausta”, Nikki lisää.

”Suosittelemme yritysvalmentajan ottamista. He ovat ammattilaisia. Sieltä saa paljon neuvoja ja vinkkejä, miten kannattaisi toimia”, Nikki ja Toppila suosittelevat.

Artikkelin on kirjoittanut Satu Lankinen / Viestintä- ja markkinointitoimisto Saagacoms