Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana Etelä-Savossa
13.2.2024 klo 09:01
Uutinen

Varovaisesti toiveikas Pk-yritysbarometrin tulos Etelä-Savoon

Viime syksyn Pk-yritysbarometrista odotukset ovat hieman laskeneet, mutta siitä huolimatta kokonaisuus on positiivisen puolella verrattuna vuoden takaisen Pk-yritysbarometrin tuloksiin.

Pk-yritysbarometri kertoo, että markkinakasvua voimakkaampaa kasvua tavoittelevien yritysten osuus on melko matala, vain 40 % yrityksistä tavoittelee aktiivisesti kasvua. ”Tämä korostaa tarvetta keskittyä entistä enemmän yritysten kasvun tukemiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Kotimaan talouskasvun hidastuessa on tärkeää, että suomalaiset yritykset pyrkivät aktiivisemmin hyödyntämään vientimarkkinoita,” toteaa Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen.

Etelä-Savossa rahoituksen kysyntä on kasvanut lievästi vuoden takaiseen nähden. Rahoitusta hakeneiden ja sitä saaneiden yritysten osuus on kasvanut, mutta samanaikaisesti rahoituksen kustannukset ovat nousseet merkittäväksi esteeksi. ”Rahoituksen korkeaa hintaa pidetään nyt merkittävänä syynä olla hakematta rahoitusta. Tämä heijastaa muutoksia pankkien hinnoittelussa tai yleisessä korkotasossa,” toteaa Finnveran rahoituspäällikkö Jukka Paavilainen.

Barometri paljastaa myös, että kone- ja laiteinvestointien sekä omistusjärjestelyjen rahoituksen kysyntä on kasvanut, kun taas tieto- ja viestintäteknologian investointien rahoitus on vähentynyt. Finnvera on vastannut tähän haasteeseen tarjoamalla vientiluottoja ja käynnistämällä uudelleen vientitakuiden myöntämisen tukeakseen pk-yritysten vientiä ja kansainvälistymistä. ”Olemme myös ottaneet käyttöön Euroopan investointirahaston kohdennetut digi- ja ilmastolainat yritysten digi- ja ilmastohankkeiden rahoittamiseen,” lisää Vänttinen.

Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Heidi Loukiainen näkee barometrin tuloksissa valoa tunnelin päässä. ”Vaikka yleiset suhdannenäkymät ovat edelleen haasteelliset, alueemme yritykset osoittavat varovaista optimistisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Erityisesti suoran vientitoiminnan vahvuus ja yritysten valmius investoida henkilöstönsä osaamiseen ovat merkkejä alueen yritysten kyvystä sopeutua ja kasvaa myös vaikeina aikoina,” toteaa Loukiainen.

Pk-Yritysbarometri

Suomen Yrittäjät julkaisee Pk-Yritysbarometrin kevään 2024 tulokset, jotka tarjoavat syvällistä tietoa alueen pienten ja keskisuurten yritysten toiminnasta ja taloudellisesta toimintaympäristöstä. Tutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tulokset paljastavat Etelä-Savon yritysten varovaisen optimismin ja valmiuden kasvuun tulevaisuudessa.

Pk-barometrin tuloksiin voit tutustua tästä
Pk-yritysbarometri 1/2024 alueraportit ja alueelliset graafit

Lisätietoja antavat:
Heidi Loukiainen, aluejohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät, heidi.oukiainen@yrittajat.fi
Petri Malinen, ekonomisti, Suomen Yrittäjät, petri.malinen@yrittajat.fi
Mikko Vänttinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj, mikko.vanttinen@finnvera.fi
Jukka Paavilainen, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj, jukka.paavilainen@finnvera.fi

PK-yritysten kasvuhakuisuus Etelä-Savossa
PK-yritysten kasvuhakuisuus Etelä-Savossa keväällä 2024.