hankintaneuvonta
hankintaneuvonta

Pirkanmaan Yrittäjät etsii yhteistyökumppania hankintaneuvontaan

Pirkanmaan Yrittäjät on pitkään tukenut alueemme yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Olemme antaneet asiantuntija-apua ja neuvontaa yrittäjille sekä kunnille ja kaupungeille.

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää vuosittain valtionavustusta Suomen Yrittäjille hankintaneuvonnan järjestämiseksi koko maassa. Käytännön neuvontatyön toteuttaa kukin 20 Yrittäjien aluejärjestöä. Hankintaneuvontaa on annettu vuodesta 2017 alkaen.

Etsimme hankintaneuvojaa Pirkanmaalle

Hankintaneuvonnan käytettävissä oleva tuntimäärä syksyn 2022 aikana on noin 150 tuntia, tuntihinta on kiinteä 47,50 euroa. Vuoden 2023 osalta tuntimäärä sekä tuntihinta vahvistetaan valtionavustuspäätöksen myöntämisen jälkeen.

Hankintaneuvonta sisältää puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä koulutusten ja tilaisuuksien pitämistä verkossa ja paikan päällä yrittäjien ja kuntakentän sekä hyvinvointialueen hankintatilaisuuksissa Pirkanmaalla. Pirkanmaan Yrittäjät yhdessä hankintaneuvojan kanssa hoitaa hankintaneuvonnan alueellisen koordinoinnin sekä selvittää koulutusten ja niiden sisältöjen tarpeet alueella. Suomen Yrittäjät opastaa ja auttaa hankintaneuvojaa tehtävässään.

Neuvontatoiminta ei saa olla kaupallisen toiminnan kanssa kilpailevaa yksityiskohtaista neuvontaa vaan toiminnan tulee rajoittua yleisluonteisempaan neuvontaan ja ohjaukseen. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tulee kohdistua syrjimättömästi kaikkiin julkisissa hankinnoissa tarjouksia tekeviin toimijoihin. Neuvonnan tulee olla kaikille tarjoajille ja hankkijoille veloituksetonta.

Suomen Yrittäjät ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat sopineet hankintaneuvonnan tavoitteeksi seuraavaa:

1. Aktivoida hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat tarjota niihin.
2. Aktivoida pk-yrityksiä jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin.
3. Kehittää yritysten ja hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua.

Valittavalta hankintaneuvontapalveluiden tuottajalta odotetaan ja valinnassa painotetaan seuraavia asioita:

Valittavalta hankintaneuvontapalveluiden tuottajalta odotetaan:

  • Kokemusta hankinnoista ja hankintalain osaamista
  • esiintymis- ja koulutustaitoa sekä kokemusta molemmista
  • erinomaiset vuorovaikutustaidot ja halu neuvoa, opastaa, kouluttaa sekä osallistua erilaisiin tilaisuuksiin Pirkanmaalla.

Eduksi katsotaan Pirkanmaan markkinoiden, elinkeinoelämän ja yleinen julkisen sektorin tuntemus. Positiivinen, oma-aloitteinen sekä Pirkanmaan hankintaneuvonnan kehittämisestä innostunut työote on tärkeää.

Yhteistyösopimus laaditaan yrityksen kanssa.

Yhteistyökumppanina pääset mukaan laajaan yrittäjäverkostoon tukemaan ja auttamaan meitä ja yrittäjiä heidän arjessaan. Meillä on hyvät ja luontevat suhteet julkiseen sektoriin ja pitkät perinteet julkisten hankintojen kehittämisestä yhdessä.

Pyydämme tarjouksia yhteistyöstä osoitteeseen: jenni.pollanen@yrittajat.fi Yhteistyö hankintaneuvonnan kanssa aloitetaan mahdollisimman pian sopivan yhteistyökumppanin löydyttyä.

Lisätietoja hankintaneuvonnasta antaa Jenni Pöllänen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 046 8763394 (ke 26.10. klo 16-17 ja pe 28.10. klo 13-14) tai sähköpostilla jenni.pollanen@yrittajat.fi