Nuorten kesätyöt
Yrittäjä Janne Marttinen haluaisi työllistää nuoria pidemmäksi aikaa.
8.2.2023 klo 11:04
Uutinen

Yrittäjä harmittelee teini-ikäisten työmotivaatiota: ”Kahden viikon kesätyö on monelle maksimiaika”

Ysiluokkalaisia useampana kesänä työllistänyt yrittäjä ottaisi mielellään nuoria töihin pidemmäksikin aikaa, jos halukkuutta töiden tekemiseen olisi.

Viitasaaren konetarvike Oy on työllistänyt nuoria 4H-järjestön Ysit töihin -kampanjan kautta viitenä kesänä peräkkäin. Yrittäjä Janne Marttinen aikoo työllistää ysiluokkalaisia myös tulevana kesänä, jos vain mahdollista.

– Kyse on tuetusta toiminnasta, joka on meille helpompaa kuin nuorten palkkaaminen suoraan. Nuori on työsuhteessa 4H-järjestöön, joka hoitaa myös lakisääteiset velvollisuudet. Me maksamme vain laskun, Marttinen perustelee.

4H-järjestö on pyrkinyt parantamaan nuorten asemaa kesätyömarkkinoilla. Järjestö tukee nuoria työnhaussa ja kannustaa työnantajia palkkaamaan myös alaikäisiä nuoria kesätöihin. Nuorille maksetaan yrityksissä työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Nuoret ovat työskennelleet Marttisen yrityksessä kaksi viikkoa kerrallaan. Ysiluokkalaisia on ollut kesän aikana yhteensä kaksi tai kolme, eli yritys on työllistänyt nuoria neljän tai kuuden viikon ajan. Työtehtävät on valittu nuorten osaamisen mukaan.

– He ovat vastaanottaneet, hyllyttäneet ja hinnoitelleet tavaraa ja järjestelleet hyllyjä, Marttinen kertoo. Yrittäjä on joka vuosi haastatellut nuoret etukäteen.

4H-järjestö on pyrkinyt parantamaan nuorten asemaa kesätyömarkkinoilla. Järjestö tukee nuoria työnhaussa ja kannustaa työnantajia palkkaamaan myös alaikäisiä nuoria kesätöihin.

Parhaimmillaan nuoret ovat löytäneet yrityksestä pidempiaikaista työtä.

– Vuosien varrella täällä on ollut nuoria, jotka ovat käyneet ensin tet-harjoittelun meillä ja kertoneet sen jälkeen haluavansa tänne töihin. Sitten he ovat olleet jonkin aikaa töissä ennen kun ovat lähteneet opiskelemaan.

Matemaattisissa taidoissa puutteita

Marttisen mukaan nuorten kesken on paljon eroja siinä, miten nopeasti he omaksuvat työtehtävät.

– Toiset oppivat nopeammin, toiset hitaammin. Nuorten välillä on paljon eroja esimerkiksi matematiikan tai kielitaidon kohdalla. Kielitaitoa tarvitaan, sillä meillä osa tuoteriveistä on englanniksi. Yleensä nuoret hoksaavat kuitenkin nopeasti mistä on kysymys, kun käyttävät omaa älypuhelintaan.

Matemaattisia taitoja tarvitaan esimerkiksi toimitetun tavaran purkamisessa.

– Jos meille tulee viisi pakettia tavaraa ja yhdessä paketissa on 12 tuotetta, on osattava laskea. Yksinkertaiset laskutavat tuottavat nuorille joskus haasteita. Tarkkuutta tarvitaan myös tuotenumeroiden kanssa, Marttinen myöntää.

Kaikki eivät jaksa koko työpäivää

Viitasaarella sijaitsevassa yrityksessä on ollut haasteena nuorten lyhyt työperiodi. Kahdessa viikossa nuori ehtii hädin tuskin omaksumaan työt, kun ne jo päättyvät. Marttinen onkin toivonut, että työjaksoa voisi pidentää ainakin niiden kohdalla, jotka haluavat jäädä pidemmäksi aikaa.

Toisaalta hän on huomannut myös yleistyvän ilmiön liittyen nuorison työntekoon.

– Olen pannut merkille, että nykynuoret eivät halua olla töissä kesällä. Kaksi viikkoa on monelle maksimiaika. Tässä on koettu selvä muutos vuosien varrella. Nuoret eivät halua hukata kesää töitä tekemällä, Marttinen sanoo. Hänen mukaansa nuorille olisi töitä, mutta heidät pitäisi pystyä sitouttamaan työntekoon pidemmäksi ajaksi kerrallaan.

”Nuoret eivät halua hukata kesää töitä tekemällä.”

Janne Marttinen, yrittäjä

Marttinen on 18 vuoden yrittäjyyden aikana huomannut, että osa nuorista on hyvinkin motivoituneita tekemään töitä. Osan kohdalla motivaatiossa on puutteita.

– Työpäivän pituus voi lisäksi olla joillekin haaste. En tiedä valvovatko nuoret liian myöhään, mutta osalla on vaikeuksia jaksaa koko työpäivää.

Yrittäjä, täältä saat lisätietoa

4H-järjestön Ysit töihin -toiminta on kasvanut tasaisesti.

– Moni työnantaja luulee, että on helpompaa palkata täysi-ikäisiä kuin alle 18-vuotiaita. Osa myös pohtii, mitä töitä voi teettää 15-16-vuotiailla, joilla ei ole työkokemusta, 4H-liiton kehityspäällikkö Anu Parviainen sanoo.Työnantajien on mahdollista löytää koulutettuja nuoria paikallisten 4H-yhdistysten kautta. Vinkkejä voi lukea Ysit töihin -kampanjasivustolla

– Kokemus Ysit töihin -toiminnasta on osoittanut, että lähes jokaisessa työpaikassa on sopivia työtehtäviä nuorille. Koulutuksilla annetaan valmiuksia ensimmäistä työkokemusta varten sekä rohkaistaan työnantajia ottamaan nuoria töihin, Parviainen sanoo.

Näin rekrytoit kesätyöläisen oikein

1. Kartoita työtehtävät

Kartoita ne työtehtävät, joihin kesätyöntekijöitä tarvitaan. Mieti, mitä työtehtävien tekeminen vaatii ja millaista työntekijää haet. Pohdi jo etukäteen, miten uudet työntekijät saadaan mukaan työyhteisöön ja miten heitä voidaan työssä parhaalla tavalla tukea.

2. Hoida rekrytointiprosessi oikein

Suhtaudu rekrytointiprosessiin avoimesti ja huolehdi, että jo työpaikkailmoitus houkuttelee työntekijöitä hakemaan ja huomioi mahdolliset hakijat yhdenvertaisesti.

Tarkista työ- ja elinkeinotoimistosta, onko kesätyöntekijöiden palkkaamiseen mahdollista saada esimerkiksi palkkatukea tai tukeeko kaupunki jollakin tavalla nuorten palkkaamista. TE-toimistoista voi myös saada apua kesätyöntekijöiden hakemiseen. Muista ilmoittaa kesätyöntekijöiden valinnasta myös työnhakijoille, jotka eivät tulleet valituksi.

3. Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja alkamisajankohta, mahdollisesti sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste.

Tarkista lisäksi, onko työehtosopimuksessa esimerkiksi nuoriin työntekijöihin liittyviä velvoitteita tai määräyksiä palkan osalta.

4. Perehdytä työntekijä kunnolla ja huolehdi työsuhdeasioista

Kesätyöntekijä kannattaa perehdyttää yhtä huolellisesti kuin muutkin työntekijät, vaikka hän on töissä vain määräaikaisesti ja huolehtia siitä, että nuori tietää, kenen puoleen voi kääntyä, mikäli työhön liittyen esiintyy kysymyksiä tai haasteita.

Muista, että nuorelle työntekijälle on kustannettava terveystarkastus ennen työn aloittamista tai kuukauden sisällä sen alkamisesta, jos työsuhde kestää yli kolme kuukautta. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvita, jos työ on erityisen kevyttä.

5. Muista palkkalaskelma ja työtodistus

Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa myös palkkalaskelma. Kun kesätyöntekijän työsuhde loppuu, muista antaa hänelle työtodistus. Lisäksi palkat tulee ilmoittaa tulorekisteriin myös lyhytaikaisista työsuhteista.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen