Helsingin Kesäseteli 2022.

Yrittäjä, hyödynnä Kesäseteli nuoren kesätyöntekijän palkkaamisessa

Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke, jolla helpotetaan nuorten työnhakua sekä yritysten mahdollisuutta löytää palvelukseensa nuori osaaja. Kesäseteli-sivuston kautta yritykset voivat hakea kesäkaudelle työntekijöitä.

Kesäseteli kannustaa yrityksiä tarjoamaan työtä nuorille. Käytännössä kaupunki korvaa 325 euroa työnantajalle, joka palkkaa Kesäseteliin oikeutetun nuoren töihin 1.6.–15.8.2022 välisenä aikana. Kesätyön vähimmäisvaatimuksina ovat 60 tunnin työaika ja 400 euron palkka. Työnantaja voi palkata nuoren myös tuntimäärältään pidemmäksi ajaksi. Tällöin 60 tuntia ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulee maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Työnantaja voi halutessaan palkata kesäksi useamman nuoren, jolla on Kesäseteli. Työnantajalta vaaditaan suomalainen y-tunnus ja yrityksen tiedot tarkistetaan verovelkarekisteristä. Helsingin kaupunki edellyttää, että työnantajat noudattavat Vastuullinen kesäduuni -periaatteita, tekevät palkattavan nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen ja tarjoavat hyvän perehdytyksen työtehtäviin. Onnistunut kesätyö on saanut monen nuoren myöhemmin jatkamaan saman työnantajan palveluksessa.

Helsingin Kesäsetelijärjestelmä on perustettu nuorten aloitteesta vuonna 2015 ja sen saama palaute niin nuorilta kuin työnantajiltakin on aina ollut lähes poikkeuksetta positiivista. Kesäseteli on myös hieno tapa kantaa vastuuta ja vaikuttaa nuorten työllistymiseen. Kesäsetelin avulla vahvistetaan nuorten työelämätaitoja ja tarjotaan positiivisia kokemuksia työelämästä.

Digitalisoituva Kesäseteli on entistä helpompi käyttää

Kesäseteli digitalisoituu vuonna 2022: oppilaille jaettavien paperisten Kesäseteleiden sijaan nuoret voivat nyt ensimmäistä kertaa hakea setelin sähköisen järjestelmän kautta. Hakulomake löytyy osoitteessa kesaseteli.fi. Kesäsetelin käyttö helpottuu myös työnantajan näkökulmasta, sillä Kesäsetelin palautus tapahtuu jatkossa sähköisen järjestelmän kautta.

Työnantajat voivat ilmoittaa kesäseteliläsille kohdennetuista työpaikoista Kesäsetelin sivustolla sijaitsevalla lomakkeella, mutta se ei ole edellytys Kesäsetelin käytölle. Suurin osa työpaikoista löytyy niin, että nuoret tarjoavat Kesäseteliä suoraan työnantajille työnhaun yhteydessä.

Ketkä saavat Kesäsetelin?

  • Vuonna 2022 kesäsetelin saavat aikaisempaan tapaan kaikki helsinkiläiset ja helsinkiläisissä kouluissa opiskelevat 9.-luokkalaiset, Valma- ja 10.-luokkalaiset.
  • Vuonna 2022 myös kaikki helsinkiläiset toisen asteen (lukio ja ammattikoulu) ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan Kesäsetelin.

HUOM! Helsingissä opiskelevat toisen asteen opiskelijat (ammattikoulu ja lukio), jotka asuvat muualla kuin Helsingissä, voivat hakea kesäsetelin omasta kotikunnasta, jos siellä on kesäsetelijärjestelmä.
Kaikki Helsingin Kesäseteliin oikeutetut hakijat saavat setelin.

Tutustu Kesäseteliin Helsingin kaupungin verkkosivuilta >

Kuva: Helsingin kaupunki