2.10.2018 klo 09:41
Uutinen

Yrittäjät haluavat työllistää

Suomen Yrittäjät kannattaa henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista pienissä alle 20 henkilön yrityksissä

Tavoite on työntekijöiden palkkauksen helpottaminen yrityksissä, joissa yksikin virherekrytointi voi merkitä jopa yrityksen toiminnan lopettamista. Rekrytointi on yritykselle aina suuri riski. Kun riski pienenee, yritys uskaltaa palkata enemmän. Tuoreen kyselyn mukaan 37 % pk-yrityksistä palkkaisi uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin.

Jatkossakaan ketään ei voisi sanoa irti työntekijän iän, sukupuolen, raskauden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai ammattiyhdistystoimintaan osallistumisen takia. Perustuslain ja kansainvälisten sopimusten johdosta ”pärstäkerroinperusteet” eivät olisi edes mahdollisia. Irtisanomisperuste voi olla työvelvoitteen laiminlyönti, rikkominen tai epäasiallinen käyttäytyminen. Työnantajan on varoitettava työntekijää ennen irtisanomista. Irtisanomisperusteet ovat perustuslain ja kansainvälisten sitoumusten mukaisia.

Suomessa on naapurimaita korkeampi kynnys sanoa työsuhde irti henkilöön liittyvillä perusteilla. OECD:n mukaan vakituisten työntekijöiden irtisanominen oli Suomessa kaikista OECD-maista kolmanneksi vaikeinta. Ruotsissa irtisanomiseen riittää asiallinen syy, ei kuitenkaan mielivaltainen, samoin Tanskassa.

Saksassa pienissä yrityksissä irtisanomiseen riittää mikä tahansa peruste, kunhan se ei ole syrjivä. 11 Euroopan maassa irtisanomissuoja on heikompi ja/tai irtisanominen on helpompaa pienemmissä yrityksissä.

Meillä on jo nyt lainsäädäntöä, jossa lähtökohtana on eri säännöstö yrityksen koon mukaan. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä koskee yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää. Lainsäätämisvaiheessa lakia ei pidetty ongelmallisena perustuslain kannalta.

Meillä on osaava ja ammattitaitoinen tuomioistuinlaitos, joka osaa arvioida irtisanomisperusteen lainmukaisuuden. Tuomioistuin arvioi yksittäistapauksessa sitä, onko työntekijän irtisanomiselle ollut voimassaolevan lain mukainen irtisanomisperuste. On tuomarin työn aliarvioimista ja vähättelyä katsoa, että tuomari ei kykenisi ratkaisemaan irtisanomiseen liittyvää riita-asiaa ja ratkaisemaan sitä lain mukaisesti.

On mahdoton ajatus, että demokratiassa lainsäädäntövaltaa käyttäisivät etujärjestöt eivätkä kansan vaaleilla valitsemat edustajat. Siksi kaikki poliittiset työtaistelutoimet ovat tuomittavia varsinkin, kun niiden haitalliset vaikutukset kohdistuvat yrityksiin ja täysin sivullisiin. Toimien tarkoituksena on tukea poliittista oppositiota ja vaikuttaa tuleviin eduskuntavaaleihin.

Kimmo Hanhisalo,

puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Tustu tuoreeseen tutkimukseen: Puolet pk-yrityksistä palkkaisi enemmän, jos irtisanominen olisi helpompaa