4.9.2020 klo 14:09
Uutinen

Yrittäjät: Lomautusten 200 päivän sääntö pitää muuttaa väliaikaisesti 400 päiväksi

Valtaosa yrityksistä on pieniä, ja yksittäisen työntekijän irtisanoutuminen lomautusten 200 päivän säännön perusteella voi kaataa koko yrityksen, jos työntekijälle maksetaan kuuden kuukauden palkka.

– Lainsäädäntöä pitäisi väliaikaisesti muuttaa niin, että työntekijällä olisi oikeus päättää työsuhde ja saada työnantajalta irtisanomisajan palkka vasta, jos lomautus on kestänyt yli 400 päivää. Aika voi tuntua pitkältä, mutta tilanne on nyt poikkeuksellinen, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kirjoittaa blogissaan.

Lomautusten niin sanottu 200 päivän sääntö tarkoittaa sitä, että jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus päättää työsuhde välittömästi ja saada irtisanomisajan palkka.

– Irtisanomisajan palkka lasketaan tällöin työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaan, vaikka työsuhteen irtisanoo työntekijä. Pitkissä työsuhteissa tämä voi tarkoittaa yritykselle jopa kuuden kuukauden palkanmaksuvelvollisuutta, Makkula selventää.

200 päivän raja saavutetaan syys–lokakuun vaihteen tienoilla, mikäli lomautus on alkanut heti koronakriisin alussa maaliskuussa.

Lakimuutos saatava pikaisesti

Lainsäädännön muutos turvaisi työmarkkinajohtaja Makkulan mukaan työpaikkoja ja ehkäisisi myös konkursseja.

– Lainsäädännön valmistelu pitäisi aloittaa heti. Työehtosopimuksissa asiaa ei voida hoitaa, sillä 200 päivän säännöstä ei voida sopia toisin, Makkula painottaa.

– Työttömyysturvalainsäädäntöä on muutettu koronakriisin vuoksi niin, että ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu ollenkaan, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Sääntely on voimassa vuoden loppuun. Niin sanotun 200 päivän säännön pidentäminen väliaikaisesti 400 päivään ei siten aiheuttaisi lomautetuille työntekijöille ansiopäivärahaoikeuden menetystä, Makkula huomauttaa.

Nopeutetut lomautukset

Yrittäjägallup kertoo, että yli viidesosassa työnantajayrityksiä on käynnistetty lomautuksia. Esimerkiksi matkailualan yritysten henkilöstöstä iso osa on ollut keväästä lähtien lomautettuna.

– Huojentavaa on se, että lomautusjärjestelmä on ehkäissyt työsuhteiden päättymistä. Vain noin viidessä prosentissa yrityksistä on käynnistetty tai ollaan käynnistämässä irtisanomisia, Janne Makkula toteaa.

Keväällä tehdyillä lain ja työehtosopimusten muutoksilla lyhennettiin lomautusilmoitusaikaa ja yt-neuvotteluaikaa, kun neuvotellaan lomautuksista.

– Muutokset ovat voimassa tällä tietoa vuoden loppuun saakka. On ilmeistä, että väliaikaista sääntelyä pitää jatkaa myös vuodenvaihteen yli, Makkula sanoo.

Lomautusneuvottelut voidaan käydä nopeimmillaan viidessä päivässä ja lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty viiteen päivään. Normaalisti yt-neuvottelut ovat kestäneet 14 päivästä kuuteen viikkoon.

TE-toimistoille kevään mittaan saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli kirjattu kesäkuun loppuun mennessä noin 6 100 työnantajalta ja ne koskivat yhteensä noin 571 000 työntekijää. Näissä luvuissa on mukana jo päättyneitä yt-neuvotteluja. Luvuissa näkyy vähintään 20 henkilöä työllistävien työnantajien luvut.

Suomen Yrittäjien toimistolle on tullut kysymyksiä lomautusten 200 päivän säännöstä lomautustilanteessa. Katso kysymykset ja juristin vastaukset niihin klikkaamalla tätä linkkiä.

toimitus(at)yrittajat.fi