18.3.2020 klo 18:11
Uutinen

Yrittäjiltä laaja työkalupakki hallitukselle, kärkenä Yrittäjäturva – Näin se vaikuttaisi

Yrittäjät esittää hallitukselle Yrittäjäturvaa ja laajaa rahoitus- ja työlakipakettia. – Erityisen tärkeää on huolehtia pienimmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä, joilla on harvoin suuria puskureita olemassa, Mikael Pentikäinen sanoo.

Koronaepidemia on iskenyt voimalla pk-yrityksiin. Joidenkin yritysten myynti on loppunut kokonaan, kun tilauskirjat ovat tyhjentyneet eikä asiakkaita käy.

Yrittäjät toivoo tämän takia hallitukselta nopeita ja voimakkaita toimenpiteitä. Tästä voit lukea Yrittäjien koko esityksen hallitukselle.

– Esitämme hallitukselle laajaa rahoitus- ja työlakipakettia, johon kuuluu erityisesti yksinyrittäjien ensiavuksi rakennettu Yrittäjäturva, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo.

– Tilanne on pk-yrityksissä erittäin vaikea. On suuri riski ja pelko, että näemme konkurssiaallon. Haluamme antaa hallitukselle työkaluja voittaa tämä kriisi ja auttaa yrityksiä. Aikaisempaan ehdotuksemme verrattuna olemme nyt tehneet merkittävästi laajemman ehdotuspaketin, jossa on uusia elementtejä niiden lisäksi, jotka hallitus on aikaisemmin päättänyt.

Ehdotukset pitävät sisällään useita toimenpiteitä yritysten kassakriisin välttämiseksi.

– Uutena ehdotamme muun muassa maksuperusteisen arvonlisäveron ja kotitalousvähennyksen laajentamista. Esitämme myös, että julkiset vuokranantajat kuten valtio, kunnat ja niiden yhtiöt sekä Metsähallitus ja työeläkeyhtiöt alentaisivat yritysten vuokria. Samalla toivomme, että suuret yksityiset kiinteistöyhtiöt, jotka omistavat kauppakeskuksia, alentaisivat vuokratasoa ja joustavoittaisivat aukioloehtojaan.

Pentikäinen painottaa, että koko kansakunta toipuu sitä paremmin, mitä vähemmän yrityksiä kaatuu.

– Viime päivinä on tullut esille laaja kirjo erilaisia ongelmia. Yrittäjät ovat tiiviisti yhteydessä ja esittävät ratkaisuja. Olemme rakentaneet mielestämme hyvän kokonaisuuden hallitukselle päästä eteenpäin.

– Erityisen tärkeä on huolehtia pienimmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä, joilla on harvoin suuria puskureita olemassa. Heistä monen toimeentulo on uhattuna, hän muistuttaa.

Yrittäjäturva kaikille YEL-vakuutetuille

Vuoden 2018 alusta lähtien on työttömänä yritystoiminnan aloittanut voinut saada työttömyysetuutta neljä kuukautta ja toimia samalla yrittäjänä. Jos työnhakijalla on tuloa yritystoiminnasta, huomioidaan tulo maksettavan työttömyysetuuden määrässä.

Yrittäjät esittää, että säädös laajennetaan koskemaan kaikkia YEL-vakuutettuja yrittäjiä.

– He voisivat hakea ja saada etuutta ilman yritystoiminnan lopettamista, Pentikäinen selvittää.

Esityksen mukaan säännös olisi voimassa määräaikaisena neljä kuukautta ja sitä voitaisiin jatkaa, jos tilanne edellyttää. Etuutena maksettaisiin Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Etuuteen tulisivat myös lapsikorotukset.

Etuuden saamiseksi ei tarvitsisi hakea työtä. Jos yrittäjällä on tuloa yritystoiminnasta, otettaisiin tulo huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä työttömyysturvan nykyisten sovittelusäännösten mukaisesti.

Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat nyt 724 euroa kuukaudessa. YEL-vakuutettuja oli vuonna 2018 kaikkiaan 207 000. Muutoksen maksimikustannukset olisivat valtiolle noin 600 miljoonaa euroa.

– On selvää, että vain osa yrittäjistä hakisi yrittäjäturvaa. Jos yritykset pysyisivät pystyssä ja yrittäjät aktiivisina, olisi kustannus pienempi ja merkitys valtiontoimintakyvylle huomattava. Jos yritykset ovat toimintakuntoisina, se helpottaa kriisin jälkeistä talouden tervehtymistä, Pentikäinen muistuttaa.

Ehdotuksia työpaikkojen pelastamiseksi

Yrittäjät toimitti keskiviikkona hallitukselle oman rahoitus- ja työelämäpaketin, joka sisältää useita ehdotuksia työlakeihin ja yritysten rahoituksen helpottamiseen.

Yrittäjät ehdottaa muun muassa työpaikkasopimisen lisäämistä, lomautusilmoitusajan lyhentämistä kolmeen päivään, määräaikaisten lomauttamisen mahdollistamista sekä työntekijän työttömyysetuuden omavastuuajan poistamista.

Listalla on myös yt-neuvotteluiden nopeuttaminen sekä lomien pitämisen mahdollistaminen myös lomakauden ulkopuolella.

– Paketti olisi tehokas ja tasapainoinen. Se helpottaisi työnantajayrittäjien ja työntekijöiden ahdinkoa. Se voisi olla määräaikainen kriisin yli, Pentikäinen jatkaa.

Vuokria alennettava, sähkönsiirtotaksoja laskettava

Yrittäjät ehdottaa lisäksi useita toimia yritysten rahoituksen helpottamiseksi. Listalla on esimerkiksi ehdotus, jonka mukaan valtio ja työeläkeyhtiöt ottavat kantaakseen yrittäjän ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut määräajaksi. Työeläkemaksujen osalta voidaan hyödyntää niin sanottuja Emu-puskureita. Vaikutus olisi noin 1,5 miljardia euroa kuukaudessa. Veropuolelle Yrittäjät esittää alkuvuoden veromaksujen palautusta yrityksille.

Yrittäjät katsoo tarpeelliseksi, että pankit lisäävät henkilöresurssejaan yritysten auttamiseen. Yrittäjät on saanut eri puolilta maata viestiä siitä, että pankkien ja Finnveran palvelukyky ei ole kriisitilanteessa riittävä.

Yrittäjät esittää, että valtio edellyttää sähkösiirtoyhtiöitä alentamaan kriisiajaksi maksujaan ja että valtio ja kunnat toteuttavat julkisia hankintojaan etupainotteisesti. Se turvaisi monen yrityksen toimintaa ja pitäisi markkinan elävänä kriisin yli.

Katseet Finnveran suuntaan

Suomen Yrittäjät on jo aikaisemmin vaatinut hallitukselta toimia koronaviruksen kurittamien pk-yritysten taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja esittänyt tarvittavia toimenpiteitä rahoitus- ja työlakipaketiksi.

Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen on painottanut, että Finnveran ja pankkien nopea ja joustava rahoitus on ”äärimmäisen tärkeää” konkurssiaallon välttämiseksi.

– Yritysten vaikeat tilanteet syntyvät nyt hyvin nopeasti. Finnveran pitäisi pystyä mahdollisimman paljon käyttämään sen omaa suoraa rahoitusta. Se on pelastava enkeli todella hankalissa tapauksissa, Kuismanen toteaa.

Lue Suomen Yrittäjien kokoama laaja korona-aiheinen tietopaketti täältä.

Kuva: Markus Sommers

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi