9.3.2021 klo 18:14
Uutinen

Yrityksen perustamisen muistilista – Viisi asiaa, jotka on hyvä muistaa ennen yrityksen perustamista

YRITTÄJÄN ENSIMMÄINEN VUOSI: OSA 2 | Edellisessä artikkelissa puhuimme yritysideasta ja sen jalostamisessa. Tässä artikkelissa puhumme muutamista tärkeistä asioista, jotka on hyvä muistaa ennen, kun yritystä konkreettisesti perustetaan. Vinkit antaa talousalan ammattilainen, tilitoimistoyrittäjä Markus Seppänen.

Liiketoimintasuunnitelma

”Liiketoimintasuunnitelman laatiminen saattaa kuulostaa hieman byrokraattiselta, mutta eteenkin alussa, kun innostuksen tunteet ovat huipussaan, on hyvä miettiä ja vastata kirjallisesti muutamalla sanalla tai lauseella ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko minulla yhtään varmaa asiakasta ja ellei ole, kenestä tulee varmuudella ensimmäinen asiakkaani? Myyntityötä on hyvä tehdä ja alustavia asiakkaita on tärkeää hankkia jo ennen yrityksen perustamista. Näin varmistut siitä, että tuotteellesi tai palvelullesi on varmasti kysyntää.
 • Mitkä ovat kuluni ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle ja ensimmäiselle vuodelle? Miten rahoitan nämä kulut ja kuinka paljon olen valmis itse rahoittamaan yritystoimintaa? Laskelmissa on myös hyvä huomioida, mikä on vaihtoehtoiskustannus, eli kuinka paljon palkkaa saisin, jos olisin palkkatöissä.

Liiketoimintasuunnitelman voi tehdä valmiille pohjalle esimerkiksi täältä. Tässä vaiheessa on myös hyvä varmistua siitä, onko sinulla alalle vaadittava juridinen tietämys ja osaaminen? Esimerkiksi viinin maahantuonnissa on hyvä varmistua siitä, miten Alkon monopoliasema rajoittaa vapaata liiketoimintaa.”

Starttiraha

”Starttiraha on ollut avuksi monelle yrityksen perustaneelle. Tärkeintä on muistaa, että yhtiötä ei saa perustaa ennen, kun starttirahan päätös on tullut. Starttirahaa ei myönnetä, jos olet aikaisemmin toiminut yrittäjänä. TE-toimisto edellyttää liiketoimintasuunnitelman laatimista starttirahan hakemisen yhteydessä. Lisää tietoa starttirahasta löydät esimerkiksi täältä.”

Yrittäjän eläke (YEL)

”Yrittäjänä sinun tulee itse kantaa vastuuta myös eläkkeestäsi. Yrittäjän eläke (YEL) toimii eri tavalla kuin työntekijän eläke (TyEL). TyEL-maksuja tilitetään maksettujen palkkojen mukaan, kun taas YEL-maksu määräytyy ennalta päätetystä YEL-työtulosta. YEL on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta eli YEL-vakuutus turvaa toimeentulosi, jos sairastut, menetät työkykysi tai jäät perhevapaalle. Eläkkeesi, sosiaaliturvasi ja YEL-maksusi lasketaan YEL-työtulosi mukaan. Lain mukaan työtulo on se rahamäärä, jonka maksaisit toiselle, joka tekisi saman työn. Laki ei ole ihan yksiselitteinen, mikä antaa yrittäjälle vapauksia päättää, kuinka paljon YEL-maksuja yhtiö maksaa. Mikäli YEL-vuosipalkkasumma alittaa 8.063,57 € (vuonna 2021), ei vakuutusmaksuedellytys täyty. Alkavan yrittäjän kannattaa siis ensiksi odottaa, että liiketoiminta poikii kassavirtoja, ennen kun voi maksaa itselleen palkkaa. Vasta tämän jälkeen YEL-vakuutus kannattaa avata.”

Kirjanpito

”Suomen laki asettaa yrittäjälle velvollisuuksia yhtiön kirjanpidosta sekä verojen tilittämisestä ja ilmoittamisesta. Mikäli tämä halutaan ulkoistaa, on hyvä arvioida, kuinka paljon tämä saa maksaa esimerkiksi ensimmäiseltä tilikaudelta. Yrittäjäfoorumeissa on hyvä tiedustella mielipiteitä, minkä lisäksi kannattaa pohtia:

 • Kuinka sähköisen kirjanpidon haluan ja paljonko se maksaa?
 • Kuinka paljon voin itse tehdä hallinnollisia asioita (kuten myyntilaskujen laatiminen, perintä, ostolaskujen käsittely ja maksatus, palkanlaskenta yms.)?
 • Kuinka paljon neuvontaa tarvitsen? Esimerkiksi mitkä ovat yritykselle kuuluvat vähennyskelpoiset kulut, eli arjen kielellä, mitä voin laillisesti laittaa firman piikkiin?
 • Saanko apua ennakkoverojen arvioinnissa ja paljonko se kustantaa?”

Ajanhallinta ja tehtävien suunnittelu

”Myös ajankäyttöä ja eri vastuualueita on hyvä suunnitella etukäteen. Yrittäjyyteen kuuluu operatiivisen työn eli sen “päätyön” lisäksi lukematon määrä tehtäviä, kuten myynti, markkinointi (esim. kotisivut), henkilöstöasiat ja/tai toimistoaskareet. Itse pidän järjestelmällisyyttä tärkeänä ja auttavana tekijänä, joten minun mielestäni on hyvä pohtia, miten paljon aikaa olisi hyvä antaa eri vastuualueille. Mikäli yrityksellä on varaa, osan vastuualueista voi ulkoistaa, kunhan kulut ovat tiedossa. Kalenterista on myös hyvä varata aikaa levolle, palautumiselle ja luovuudelle. Vaikka alkuinto olisi kuinka korkea, elämä ei ole pelkkää työtä ja elämässä on muutakin, kuin yrittäjyyttä. Itsestään huolehtiminen on kaiken A ja O!”

Yhteenveto

”Alkuun yrittäjyys voi tuntua monimutkaiselta paperirumbalta, mutta kaikki vakiintuu ja selkeytyy tekemällä ja apua pyytämällä. Esimerkiksi HYNY:yn liittymällä voi helposti saada vertaistukea ja vastauksia kysymyksiin!”

Hyödyllisiä termejä

 • YEL – Yrittäjän eläke
 • TyEL – Työntekijän eläke
 • ALV – Arvonlisävero
 • Yhteisövero – Osakeyhtiön maksama 20 % vero verotettavasta tulosta
 • Ennakonpidätys – Esimerkiksi palkasta vähennettävä verokortin määräämä ennakonpidätys
 • Maksuperusteinen kirjanpito – Kirjanpito, joka tehdään maksujen päivämäärien sekä tilille tulleiden suorituksien mukaan. Muistuttaa kassavirtalaskelmaa.
 • Suoritepusteinen kirjanpito – Kirjanpito, joka tehdään yleensä laskujen päivämäärien mukaan, eikä maksujen ajankohtien mukaan. Näin kulut ja menot kohdistuvat paremmin oikealle kaudelle.
 • Yrityksen tulos – Liikevaihto – kulut
 • Tuloslaskelma – Tulot ja menot jaksotetaan oikealle kaudelle, kuten samalle tilikaudelle. Esimerkiksi lainan nostot ja lainan lyhennykset eivät näy tuloslaskelmassa.
 • Kassavirtalaskelma – Mittaa kassavirtoja esimerkiksi yhdelle tilikaudelle. Kassavirtalaskelmassa vaikuttaa esim. lainojen nostot ja lyhennykset sekä investoinnit.
 • Tase – Mittaa yrityksen varoja, velkoja ja varallisuutta. Taseessa ovat esimerkiksi investoinnit, saamiset, pankkivarat, velat ja oma pääoma.
 • Oma pääoma – Varat – velat, ja samalla helpoin tapa arvottaa yrityksen arvo.

Kirjoittaja, Markus Seppänen, on vuodesta 2011 ollut tilitoimistoyrittäjä Profitcount Oy:ssä, joka työllistää toistakymmentä työntekijää. Yllä mainitut asiat ovat kirjoittajan omia mielipiteitä ja osa asioista ovat todella laajoja ja tämän takia pelkistettyjä. Markus on myös Helsingin Yrittäjien nuorten yrittäjien hallituksen HYNY:n jäsen.


YRITTÄJÄN ENSIMMÄINEN VUOSI on artikkelisarja, joka on suunniteltu erityisesti nuorille yrittäjille ja sellaiseksi haluaville. Tarkoituksena on jakaa konkreettista tietoa yrityksen perustamisesta, asiakkaiden hankkimisesta ja verotuksesta sekä pohtia miten pitkäjänteinen ja kestävä yritystoiminta rakennetaan. Artikkelisarjaa toimittaa Helsingin nuorten yrittäjien eli HYNY:n hallitus.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa puhumme yrityksen perustamisesta sekä eri yritysmuodoista, kuten toiminimen, avoimen yhtiön ja osakeyhtiön hyödystä ja haitoista.

Tutustu HYNY:n toimintaan somessa:


Teksti: Markus Seppänen
Kuva: AdobeStock