Puheenjohtajan palsta
28.1.2024
Hannu K. Mattila, Tekoälystä pk-yrityksissä

Tekoälystä pk-yrityksissä

Tekoäly – koneäly – AI – Articial Inteligence, olet ehkä kuullut näitä termejä viimeaikaisessa viestinnässä. Tämä teknologia tunkeutuu yhä laajemmalle ja sen soveltaminen on mahdollista mitä moninaisimmassa yhteyksissä. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti, tuotanto- ja toimitusketjun hallinta,  taloushallinto, henkilöstöhallinto, analytiikka, ennustaminen ja raportointi, kyberturvallisuus, koulutus ja kehittäminen. 

Koneäly perustuu matemaattisiin algoritmeihin ja suureen määrään syötettyä dataa, jota nämä algoritmit voit analysoida ja tuottaa niiden perusteella erilaisia tuloksia. 

Tekoälyn tieto perustuu sille annettuun tietomassaan, jota se osaa yhdistellä ja seuloa. Sitä voi pitää eräänlaisena älykkäänä raportointijärjestelmänä, joka kertoo syötettyjen tietojen perusteella ja eri tulokulmista, mitä syötetty data sisältää. Tekoäly voi siis toimia suljetun tiedon pohjalta esim. yrityksen tukipalveluna, jolle on syötetty kaikki yrityksen palveluiden ja tuotteiden kuvaukset.

Chat GPT Open AI-projekti antaa hyvän yleiskuvan tekoälyn mahdollisuuksista yleistiedon osalta. Sivustolla https://chat.openai.com – voi luoda ilmaisen tunnuksen ja kirjautumisen jälkeen on mahdollista syöttää tekoälylle erilaisia kysymyksiä maan ja taivaan väliltä. Kirjoitushetkellä tämän palvelut tiedot perustuvat tammikuuhun 2022 syötettyihin tietoihin eri lähteistä mm. Internetistä, kirjoista, keskustelufoorumeista, erilaisiin artikkeleihin.

Tekoälyn käyttöön liittyy riskejä: Euroopan parlamentti on tuottanut määrittelyjä ja ohjeistusta yksityisille ja yrityksille tekoälystä. Mm. riskeistä on lausuttu; ”Tekoälyn tuottamat tulokset riippuvat siitä, miten se on suunniteltu ja millaista dataa se käyttää. Sekä suunnittelussa tai käytetyssä datassa voi olla tarkoituksellisia tai tahattomia vääristymiä. Esimerkiksi jotain tärkeää asiaa ei ole huomioitu algoritmissa tai se on ohjelmoitu niin, että se edustaa rakenteellista vinoumaa tai ennakkoasennetta. Lisäksi monimutkaisen yhteiskunnallisen todellisuuden esittäminen numeroina voi saada tekoälyn näyttämään faktoihin perustuvalta ja täsmälliseltä, vaikkei se sitä olisikaan. Jos tekoälyä ei suunnitella ja käytetä oikein, sen käyttö voi johtaa päätöksiin, joihin vaikuttavat etninen tausta, sukupuoli tai ikä esimerkiksi palkkaustilanteissa, lainan myöntämisessä tai jopa rikosten käsittelyssä.”

Kannustan kaikki yrityksiä tutustumaan tekoälyn mahdollisuuksiin ja edelleen aloittamaan sen hyödyntämisen hallitusti erilaisissa yhteyksissä. Tekoälyn soveltaminen erilaisissa yhteyksissä tulee kasvamaan ja tulevaisuus tulee näyttämään mitä moninaisimpia tapoja ja kohteita tekoälyn hyödyntämisessä.

Vinkki: Luo tunnukset ChatGPT -projektiin, kerro tekoälylle toimialasi ja asiakaskohderyhmäsi ja pyydä laatimaan yrityksen mainosteksti.

Kokeiltu tuottaa ChatGPT:llä Lielahden Yrittäjien mainosteksti kotisivuille:

Tervetuloa Lielahden Yrittäjien yhteisöön, missä voima ja menestys syntyvät yhdessä! Olemme aktiivinen ja monipuolinen yrittäjäjärjestö Lielahden alueella, ja tavoitteenamme on luoda vahva verkosto, joka tukee paikallisia yrityksiä kasvamaan ja menestymään.

Lielahden Yrittäjät kokoaa yhteen alueen yrittäjät, itsensätyöllistäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet. Tarjoamme ainutlaatuisen foorumin verkostoitumiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja kokemusten jakamiseen. Yhdessä rakennamme yhteisöä, joka kannustaa innovaatioihin ja paikalliseen menestykseen.

Liity mukaan Lielahden Yrittäjien joukkoon ja löydä inspiraatiota, tietoa ja tukea, joka vie liiketoimintasi seuraavalle tasolle. Yhdessä voimme saavuttaa enemmän ja rakentaa kestävää kasvua Lielahden alueen yrityksille. Lisäksi ylläpidämme tiiviitä yhteyksiä kaupunkiin, jotta voimme yhdessä vaikuttaa alueen kehitykseen ja edistää paikallista elinvoimaa. Tervetuloa mukaan voittoisaan yhteisöön, missä jokaisella on mahdollisuus loistaa!

Linkkejä tekoälyn ympäriltä

https://tekoälysovellukset.fi

https://www.aistories.fi/

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200918STO87404/tekoaly-mahdollisuuksia-ja-uhkia

Hannu K. Mattila
Hannu K. Mattila