Työsuhteet

Perhevapaat

29.6.2021 klo 08:37
Sivu

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada vapaaksi aika, jolta hän voi saada äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

Sairauspoissaolo

29.6.2021 klo 08:33
Sivu

Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan.

Työnantajamaksut 2021

22.6.2021 klo 12:37
Sivu

Työnantaja on velvollinen maksamaan palkanmaksun oheiskustannuksina erilaisia vakuutusmaksuja, kuten tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksua. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä,…

Varoitus ja irtisanominen

22.6.2021 klo 12:04
Sivu

Työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työsopimuslain mukaan työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, ei saa…

Lomautukset ja irtisanominen

22.6.2021 klo 11:46
Sivu

Joskus yrityksen taloudellinen tilanne heikentyy, ja yrittäjä joutuu pohtimaan, miten tilanteesta pääsee yli. Olennaista on löytää ratkaisut, jotka heikentävät yrityksen…

Työaikalain soveltamisohje

22.6.2021 klo 11:11
Sivu

Nykyinen työaikalaki (872/2019) tuli voimaan 1.1.2020. Alla on käyty laki läpi kokonaisuudessaan ja nostettu esiin keskeisimmät muutokset sekä uudistukset.