Suomen Yrittäjien hallituksen ja edustajiston yhteystiedot

Suomen yrittäjien hallitus

Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenistön yhteystiedot.

Suomen Yrittäjien valtuusto

Suomen Yrittäjien valtuuston puheenjohtajiston ja jäsenistön yhteystiedot.

Suomen Yrittäjien valiokunnat

Suomen Yrittäjien valiokunnat tuovat yrittäjänäkökulmaa vaikuttamiseen. Tavoite on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

Löydä valiokuntien yhteystiedot

Verkostojen johtoryhmät

Suomen Yrittäjien verkostot yhdistävät yrittäjiä ympäri maata uusien ideoiden ja uuden tekemisen äärelle. Verkostot tuovat näkökulmaa erilaisiin yrittäjäryhmiin ja ovat erinomainen väylä kaikille, jotka haluavat vaikuttaa asioihin konkreettisesti.

Verkostojen johtoryhmät

Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunta