Avoin yhtiö

Kun vähintään kaksi yhtiökumppania päättää yrittää yhdessä, yhtiömuodoksi voi valita avoimen yhtiön. Yhtiömiehenä voi olla luonnollinen täysivaltainen henkilö tai oikeushenkilö, esimerkiksi toinen yritys.

Plussat

+ Suuri vapaus yhtiön toiminnasta sovittaessa.
+ Sopii yhtiökumppaneille, jotka haluavat jakaa vastuun.
+ Helppo perustaa, ei perustamispääomaa.
+ Kaikki yhtiömiehet voivat tehdä päätöksiä.

Miinukset

– Vaatii suurta keskinäistä luottamusta yhtiökumppaneilta, sillä yhtiömiehet voivat itsenäisesti hallinnoida ja edustaa yhtiötä.
– Yhtiömiehet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa kaikista liiketoiminnan veloista ja velvollisuuksista.

Avoin yhtiö pähkinänkuoressa

Avoimessa yhtiössä kaikki osakkaat vastaavat yhtiön toiminnasta yhteisvastuullisesti. Jokainen yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti myös yhtiön veloista ja vastuista –sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta.

Toimiakseen hyvin tämä yhtiömuoto edellyttää siis, että kumppanit luottavat toisiinsa ja vastuut ja velvollisuudet on jaettu selvästi.

Avoimet yhtiöt ovat Suomessa verrattain harvinaisia, mutta se voi sopia esimerkiksi perheyritykselle, jossa yrittäjien keskinäinen luottamus on vahvaa.

Avoimien yhtiöiden osakkaina voivat olla luonnolliset henkilöt ja juridiset henkilöt, siis esimerkiksi yhdistykset tai toiset yhtiöt.

Vuoden 2022 alussa avoimia yhtiöitä oli kaupparekisterissä 7 924.

Avoimen yhtiön perustaminen

Avoimen yhtiön voi perustaa kuka vain, mutta ei yksin: mukana on oltava vähintään yksi yhtiökumppani. Yhtiö täytyy rekisteröidä, ja perustamisilmoitus maksaa 240 euroa. Perustamisen yhteydessä laaditaan yhtiösopimus. Se on yhtiömiesten eli yhtiön omistajien välinen sopimus yhtiön toiminnan periaatteista ja säännöistä. Yhtiösopimusvoi olla vapaamuotoinen, mutta käytännössä se on aina tarpeen tehdä kirjallisesti.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai perustaminen raukeaa (eli yhtiötä ei synny). Jos ilmoitus myöhästyy, myös perustaminen raukeaa.

Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu osakkaiden yhtiöön sijoittamista panoksista. Panokset voivat olla eri suuruisia ja laatuisia. Yhtiömies voi sijoittaa yhtiöön rahaa, tavaraa tai pelkän työpanoksensa. Pääoma on yhtiökumppaneiden vapaasti käytettävissä.

Vastuut ja hallinto

Yhtiömiehellä on oikeus hoitaa avoimen yhtiön asioita yksin ilman toisen tai muiden yhtiömiesten myötävaikutusta. Kannattaa myös muistaa, että avoimen yhtiön yhtiömiehille lankeaa rajaton henkilökohtainen vastuu.

Yhtiömiehillä on oikeus saada korvaus yhtiöltä sen asioiden hoidosta aiheutuneista menoista. Tavallisesti yhtiömiehet nostavat yhtiöstä palkkaa ja saavat osan tuloksesta voitonjakona. Palkan suuruudesta ja työpanoksesta voidaan sopia yhtiösopimuksessa; vaihtoehtoisesti yhtiömiehellä voi olla työsopimuksen luonteinen sopimus yhtiön kanssa. Varoja voi ottaa yhtiöstä myös yksityisottoina.

Avoimen yhtiön verotus

Avoin yhtiö on verotuksessa niin sanottu elinkeinoyhtymä: yhtiön tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtiön tuloon. Yhtiömiesten tulo-osuudet määräytyvät yhtiösopimuksessa voiton jakamisesta sovitulla tavalla. Osa tulosta verotetaan pääoma-ja osa ansiotulona.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Avoimen yhtiön yhtiömiesten kokous
Avoimen yhtiön yhtiösopimus
Asiakirjapankki
Mies käärii hihat

Yrityksen perustaminen -opas

Miten valita oikea yhtiömuoto yritykselle? Entä minkälaisia velvollisuuksia yrittäjällä on? Näihin ja muihin perustamiseen liittyviin kysymyksiin löydät vastauksen Yrityksen perustaminen -oppaasta.

Hyödynnä jäsenedut

Fennia
Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Vakuutukset

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Vakuutus- ja työeläkevakuutuspalvelut

Työeläkevakuuttamisen palvelut

Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Hostingpalvelu

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi