Yhtiömuodon muuttaminen

Kasvoiko liiketoiminta niin, ettei toiminimi yritysmuotona tunnu enää parhaalta ratkaisulta? Kerromme, mitä täytyy ottaa huomioon, kun vaihtaa yritysmuotoa.

Joskus yrityksen toiminta kasvaa ja kehittyy niin, että on ajankohtaista miettiä yritysmuodon vaihtamista. Käytännössä se tarkoittaa usein toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi. Tällaisen pohdinnan taustaksi kannattaa selvittää muutoksen edellytyksiä ja seurauksia jo etukäteen.

Suosituimpia yritysmuotoja ovat toiminimi ja osakeyhtiö. Itselle sopivimman yritysmuodon valinta on tapauskohtaista. Esimerkiksi se, mikä yritysmuoto on verotuksellisesti edullisin, vaihtelee eri tilanteissa. Se riippuu esimerkiksi yrittäjän ”rahannostotarpeesta”, tuloksesta ja yrityksen nettovarallisuudesta. Myös vastuut ja riskit eri yritysmuodoissa on tärkeää kartoittaa etukäteen. Lisäksi kannattaa pohtia tulevaisuudennäkymiä kuten onko edessä mahdollisia omistuspohjan muutoksia.

Osakeyhtiö on yritysmuotona ajankohtainen usein erityisesti silloin, kun on tarve palkata työntekijöitä. Myös rahoituksen hankkiminen on osakeyhtiölle usein helpompaa.

Kuinka vaihdan toiminimestä osakeyhtiöön?

Kun toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi, perustetaan käytännössä uusi yritys. Toiminimen Y-tunnus ei siirry uudelle osakeyhtiölle, vaan perustettava osakeyhtiö saa itselleen oman Y-tunnuksen.

Usein yritys siis jatkaa samaa toiminimellä harjoitettua liiketoimintaa osakeyhtiömuodossa. Yritysmuodon muutoksesta voi aiheutua veroseuraamuksia. Jos muutos on tarkoitus toteuttaa tuloverotuksessa veroneutraalisti, kannattaa tämän edellytykset selvittää etukäteen.

Toiminimen muuttamisessa osakeyhtiöksi tulee huomioida, että osakeyhtiön hallinnointi on työläämpää ja kuluttaa näin ollen aikaa ja/tai rahaa enemmän. Osakeyhtiö edellyttää kahdenkertaista kirjanpitoa, kun taas toiminimi pärjää useimmiten yhdenkertaisella.

Näin muutat toiminimen osakeyhtiöksi

  • Jos yrittäjä päättää muuttaa yhtiömuotonsa toiminimestä osakeyhtiöksi, siitä täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Muutoksen tekemisen hinta 275 euroa sähköisellä ilmoituksella ja 380 euroa paperisella lomakkeella.
  • Yrittäjä perustaa käytännössä uuden yrityksen ja saa uuden Y-tunnuksen. Toiminimen liiketoiminnan varat ja velat siirretään uuteen osakeyhtiöön varoiksi ja veloiksi samoissa arvoissa.
  • Toiminimen voi lopettaa yksityisen elinkeinoharjoittajan lopettamisilmoituksella Patentti- ja rekisterihallitukseen.
  • Toiminimestä osakeyhtiöksi siirtymistä ja muutoksen ajankohtaa sekä toteuttamista kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta välttyy esimerkiksi yllättäviltä veroseuraamuksilta.
  • Verohallinto on antanut tarkempaa ohjeistusta toimintamuodon muutoksen verokysymyksistä.

Tutustu koulutustarjontaan

Maksuton
Maksuton
työsuhteiden sudenkuopat ja niiden välttäminen
Maksuton