Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Yrityksen muutostilanteet

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

työsuhteiden sudenkuopat ja niiden välttäminen

Yrityksen talousvaikeudet

Usein yrityksen maksuvaikeudet alkavat kerääntyä vähitellen. Esimerkiksi tilauskannan väheneminen tai muutokset kilpailuympäristössä voivat heikentää yrityksesi kassavirtaa.


Yhtiömuodon muuttaminen

Kasvoiko liiketoiminta niin, ettei toiminimi yritysmuotona tunnu enää parhaalta ratkaisulta? Kerromme, mitä täytyy ottaa huomioon, kun vaihtaa yritysmuotoa.

Joskus yrityksen toiminta kasvaa ja kehittyy niin, että on ajankohtaista miettiä yritysmuodon vaihtamista. Käytännössä se tarkoittaa usein toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi. Tällaisen pohdinnan taustaksi kannattaa selvittää muutoksen edellytyksiä ja seurauksia jo etukäteen.

Suosituimpia yritysmuotoja ovat toiminimi ja osakeyhtiö. Itselle sopivimman yritysmuodon valinta on tapauskohtaista. Esimerkiksi se, mikä yritysmuoto on verotuksellisesti edullisin, vaihtelee eri tilanteissa. Se riippuu esimerkiksi yrittäjän ”rahannostotarpeesta”, tuloksesta ja yrityksen nettovarallisuudesta. Myös vastuut ja riskit eri yritysmuodoissa on tärkeää kartoittaa etukäteen. Lisäksi kannattaa pohtia tulevaisuudennäkymiä kuten onko edessä mahdollisia omistuspohjan muutoksia.

Osakeyhtiö on yritysmuotona ajankohtainen usein erityisesti silloin, kun on tarve palkata työntekijöitä. Myös rahoituksen hankkiminen on osakeyhtiölle usein helpompaa.

Kuinka vaihdan toiminimestä osakeyhtiöön?

Kun toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi, perustetaan käytännössä uusi yritys. Toiminimen Y-tunnus ei siirry uudelle osakeyhtiölle, vaan perustettava osakeyhtiö saa itselleen oman Y-tunnuksen.

Usein yritys siis jatkaa samaa toiminimellä harjoitettua liiketoimintaa osakeyhtiömuodossa. Yritysmuodon muutoksesta voi aiheutua veroseuraamuksia. Jos muutos on tarkoitus toteuttaa tuloverotuksessa veroneutraalisti, kannattaa tämän edellytykset selvittää etukäteen.

Toiminimen muuttamisessa osakeyhtiöksi tulee huomioida, että osakeyhtiön hallinnointi on työläämpää ja kuluttaa näin ollen aikaa ja/tai rahaa enemmän. Osakeyhtiö edellyttää kahdenkertaista kirjanpitoa, kun taas toiminimi pärjää useimmiten yhdenkertaisella.

Näin muutat toiminimen osakeyhtiöksi

  • Jos yrittäjä päättää muuttaa yhtiömuotonsa toiminimestä osakeyhtiöksi, siitä täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Muutoksen tekemisen hinta 275 euroa sähköisellä ilmoituksella ja 380 euroa paperisella lomakkeella.
  • Yrittäjä perustaa käytännössä uuden yrityksen ja saa uuden Y-tunnuksen. Toiminimen liiketoiminnan varat ja velat siirretään uuteen osakeyhtiöön varoiksi ja veloiksi samoissa arvoissa.
  • Toiminimen voi lopettaa yksityisen elinkeinoharjoittajan lopettamisilmoituksella Patentti- ja rekisterihallitukseen.
  • Toiminimestä osakeyhtiöksi siirtymistä ja muutoksen ajankohtaa sekä toteuttamista kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta välttyy esimerkiksi yllättäviltä veroseuraamuksilta.
  • Verohallinto on antanut tarkempaa ohjeistusta toimintamuodon muutoksen verokysymyksistä.

Kun yritystoiminta päättyy

Liiketoiminnan voi päättää tai se voi päättyä monesta syystä. Yleiset syyt ovat yrityksen myyminen, sukupolvenvaihdos tai konkurssi.

Yrityksen myyminen

Yrityksen myyminen on yleistä. Vuoden 2021 Pk-yritysbarometrin mukaan noin 85 000 yritystä on vaihtamassa omistajaa Suomessa seuraavan viiden vuoden kuluessa. Noin joka kolmannessa Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä on suunnitteilla omistajanvaihdos lähivuosina.

Koska kahta samanlaista yritystä ei ole, ei ole kahta samanlaista omistajanvaihdostakaan. Yrityksen arvoon vaikuttavat yritys itse, sitä ympäröivä maailma, ostaja ja lukemattomat kaikkiin näihin liittyvät tekijät.

Sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos on tilanne, jossa yrityksen omistus, johtaminen tai molemmat siirtyvät perheen tai lähisuvun sisällä. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrittäjä on jäämässä eläkkeelle ja haluaa työlleen ja saavutuksilleen jatkajan.

Konkurssi

Käräjäoikeus voi asettaa yrityksen konkurssiin, jos se on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Konkurssiin asettamista voi hakea joko yritys itse tai velkoja ja siitä päättää aina tuomioistuin. Hakemus tehdään velallisen yrityksen kotipaikan käräjäoikeuteen.

Yrittäjälomat

Tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla. Kaikkien lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää.

Yrittäjälomat

Yrittäjän talousapu

Yrittäjän talousapu on maksuton yrittäjille suunnattu palvelu, joka tarjoaa matalan kynnyksen luottamuksellista ja asiantuntevaa neuvontaa yrityksen talous- ja maksuvaikeuksissa. Tarjolla on valtakunnallinen puhelinpalvelu ja henkilökohtaista tukea läheltä asuinpaikkaasi.

Yrittäjän talousapu

Henkinen hyvinvointi

MIELI Suomen Mielenterveys ry tarjoaa maksutonta apua ja tukea hankalissa elämäntilanteissa.

Henkinen hyvinvointi

Osakeyhtiön purku

Miten yhtiötoiminta lopetetaan? Osakeyhtiön purkamiseen liittyy tarkkoja sääntöjä. Näin pääset tarvittaessa eroon osakeyhtiöstä.

Osakeyhtiötä ei voi lain mukaan lopettaa vapaamuotoisesti miten tahansa. Sen voi purkaa selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta. Yritystoiminnasta voi myös luopua myymällä yhtiön osakkeet tai sen liiketoiminnan. Jos yhtiön liiketoiminta myydään, täytyy yhtiö purkaa vielä selvitystilan kautta.

Myös silloin, jos yrittäjä haluaa lopettaa yhtiön toiminnan, yhtiö tulee asettaa selvitysmenettelyyn, josta on säädetty tarkasti osakeyhtiölaissa. Tästä aiheutuu yrittäjälle kustannuksia, jotka on syytä selvittää ennen selvitysmenettelyn aloittamista.

Mikä on selvitysmenettely?

Selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta, ja siinä on kolme vaihetta. Menettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuuden muuntaminen rahaksi, velkojen maksaminen ja ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille. Yhtiön varojen on siten riitettävä velkojen maksuun. Muussa tapauksessa lopettaminen tapahtuu konkurssimenettelyllä.

Osakeyhtiön toiminnan lopettaminen kannattaa suunnitella huolellisesti myös verotuksen näkökulmasta. Apuna kannattaa käyttää asiantuntijaa – tai tutustu huolellisesti osakeyhtiölain säädöksiin ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ohjeisiin.

Entä, jos pidän yrityksen pöytälaatikossa?

Jos yrityksen jättää pöytälaatikkoon, siitä tulee silti toimittaa tilinpäätös vuosittain PRH:lle.
Jos toimikelpoista hallitusta ei ole merkitty kaupparekisteriin tai yhtiön tilinpäätösasiakirjoja ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä, osakeyhtiö voidaan poistaa kaupparekisteristä tai asettaa selvitystilaan.

Voinko lopettamisen sijaan keskeyttää yritykseni toiminnan?

Yrittäjä voi myös keskeyttää yrityksen toiminnan, jos lopettaminen ei näytä parhaalta vaihtoehdolta. Ilmoituksen keskeyttämisestä voi tehdä OmaVerossa tai YTJ:ssä.

Kaiken kaikkiaan lopettamismenettely on erityisesti pienille osakeyhtiöille raskas. Siksi siihen kannattaa varautua huolella. Osakeyhtiön purkamisesta mahdollisesti syntyvien luovutusvoittojen verotukseen on myös hyvä tutustua etukäteen verottajan sivuilla.

Tiesitkö, että jäsenenä saat kattavan paketin arkea helpottavia työkaluja, kuten asiakirjamallit ja tietopankin käyttöösi?

Liity jäseneksi