Kevytyrittäjyys

Kiinnostaako kevytyrittäjyys? Se voi sopia sinulle, jos haluat myydä osaamistasi palveluina ja siten kokeilla yrittäjyyttä pienimuotoisesti.

Kevytyrittäjyys on yhä kasvava yrittäjyyden muoto. Sen toinen nimi –laskutusyrittäjyys –kuvaa hyvin sen ominaisluonnetta: olennaisessa roolissa on laskutusyritys, joka laskuttaa yrittäjän asiakkaita tämän myymistä palveluista. Kumpikaan termeistä ei ole virallinen, vaan ne ovat markkinoinnissa ja arkikielessä käytettyjä nimityksiä.

Usein kevytyrittäjyys on alku yrittäjän uralle. Se on helppo keino kokeilla, miten siivet kantavat yrittäjänä tai kuinka myydä omaa osaamista pienimuotoisesti. Kevytyrittäjyydellä välttää esimerkiksi suuret aloituskustannukset.

Kevytyrittäjiä on Suomessa arviolta jo useita kymmeniä tuhansia, ja laskutuspalveluyrityksiäkin syntyy jatkuvasti lisää.

Kevytyrittäjyys sopii esimerkiksi palveluiden myyntiin, kun haluat hyödyntää omaa osaamistasi ja myydä palveluksiasi toisille. Tyypillisiä kevytyrittäjiä ovat esimerkiksi kulttuurialan ammattilaiset.

Kevytyrittäjyys ei sovi aloille, joiden toiminta on luvanvaraista, kuten esimerkiksi terveydenhuolto, sähköasennustyöt tai kiinteistönvälitys. Luvat tällaiseen toimintaan hankkii yrittäjä, eikä niitä voi ulkoistaa laskutusyritykselle.

Lue lisää yritysmuodoista

Joskus joutuu pohtimaan, mistä erottaa yrittäjänä ja työntekijänä tehdyn työn. Olennaista on esimerkiksi se, kenelle kuuluu työn johto ja valvonta: palkansaajan työtä valvoo työnantaja, kun taas yrittäjä toimittaa työn tilaajalle valmiin lopputuloksen. Työnantaja huolehtii pääsääntöisesti ja suurelta osin työntekijänsä sosiaaliturvasta, vastuista ja vakuutuksista sekä työvälineistä, kun taas yrittäjä huolehtii näistä itse.

Kevytyrittäjä on yrittäjä, jolla ei välttämättä ole omaa yritystä eikä yrityksen yksilöivää Y-tunnusta. Hän laskuttaa palveluistaan toisen yrityksen eli laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta ja usein myös tämän Y-tunnuksella. Jotkut laskutuspalvelut kuitenkin hankkivat asiakkailleen myös Y-tunnuksen, jolloin kevytyrittäjä on käytännössä toiminimiyrittäjä. Ilman yritystunnustakin kevytyrittäjä toimii kuten yrittäjä eli myy omaan osaamistaan ja työtään palveluina ja laskuttaa niistä. Kevytyrittäjyys on vielä aika uusi termi, ja sen merkitystä tulkitaankin vähän eri tavoin eri tilanteissa.

Kuten muidenkin yrittäjien, kevytyrittäjän tulee maksaa itselleen yrittäjäeläkettä (YEL), jos työpanoksen arvoylittää vahvistetun rajan (8 063,57 €/vuonna 2021) ja yritystoiminta jatkuu yli neljä kuukautta. Tähän ei vaikuta se, onko yrittäjällä Y-tunnus vai ei.

Myös työ-ja sosiaalivakuutuslain silmissä kevytyrittäjää voidaan kohdella yrittäjänä, mikä voi vaikuttaa kevytyrittäjän työttömyysturvaan. Nämä asiat kannattaa selvittää työvoimaviranomaisten kanssa tarkasti.

Laskutuspalveluyrityksen kanssa tehty sopimus vaikuttaa verotukseesi ja esimerkiksi matkakuluihin tai muihin vähennyksiin, joita voit tehdä.

Laskutuspalveluyritys hoitaa kevytyrittäjän vero-ja muita lakisääteisiä velvoitteita ja välittää asiakkaan työstä maksaman korvauksen kevytyrittäjälle joko palkkana tai työkorvauksena. Laskutuspalveluita tarjoava laskuttaa kevytyrittäjän puolesta ja voi sopimuksesta riippuen hoitaa myös pakollisia työnantajamaksuja ja veroja.

Kun ryhdyt kevytyrittäjäksi, voit tehdä laskutuspalveluyrityksen kanssa joko

 • muodollisen työsopimuksen – jolloin olet verotuksessa palkansaaja ja sinulle maksetaan palkkaa

tai

 • laskutussopimuksen – jolloin olet tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö (ei Y-tunnusta) tai yrittäjä (Y-tunnus) ja sinulle tai yrityksellesi maksetaan työkorvausta.

Ero on tärkeä ja olennainen, sillä kevytyrittäjyytesi muoto liittyy suoraan esimerkiksi verotukseen ja kulujen vähentämiseen. Sinulle sopiva tapa toimia riippuu omasta tilanteestasi, toiveestasi ja yritystoiminnastasi.

Laskutusyritys voi hoitaa myös vakuutukset ja YEL-maksut eli tehtävät, jotka yleensä kuuluvat yrittäjälle. Tästä yritys luonnollisesti laskuttaa kevytyrittäjää, joka näin ollen ulkoistaa taloushallintonsa toiselle yritykselle.

Y-tunnuksettomalla yrittäjällä ei ole omaa kirjanpitoa vaan hänen toimintansa huomioidaan laskutuspalvelun kirjanpidossa.

!! LINKKI PUUTTUU Lue lisää Kevytyrittäjän verotuksesta

Lue tarkemmin kevytyrittäjän verotuksesta verohallinnon sivulta

Kevytyrittäjä voidaan luokitella yrittäjäksi työttömyysturvan kannalta. Ratkaisevaa ei ole, onko yrittäjällä esimerkiksi Y-tunnus, vaan työn tekemisen luonne: yrittäjyyteen kuuluu, että työ tehdään itsenäisesti.

Jos harjoitat yritystoimintaa saadessasi työttömyysetuutta, TE-toimisto arvioi työsi pää-tai sivutoimisuuden. Ansaitsemiesi tulojen määrä vaikuttaa työttömyysetuudenmäärään.Osa-aikainen yrittäjä voi saada soviteltua työttömyysturvaa.

Yrittäjyyden pää-tai sivutoimisuuden arvioimista helpottaa se, että laskutuksen kautta syntynyt tulo ja laskutetut työtunnit ovat yleensä selvästi nähtävissä laskutusyrityksen kirjanpidosta; muiden yrittäjien ei ole aina yhtä helppo esittää todisteita työteon määrästä.

Kannattaa tarkistaa työvoimaviranomaisen säädökset väärinkäsitysten välttämiseksi. Lisää perustietoa asiasta saat esimerkiksi TE-palveluiden sivulta.

Lue lisää yrittäjän sosiaaliturva

Starttiraha on tukea, joka on tarkoitettu aloittavalle, päätoimiselle yrittäjälle. Myös kevytyrittäjä voi hakea starttirahaa, mutta sen edellytyksenä on Y-tunnus. Starttirahaa on haettavaennen kuin aloittaa yritystoiminnan. Jos yrittäminen on ensin sivutoimista, starttirahan voi saada myöhemmin päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyessä. Starttirahaa tulee kuitenkin hakea ennen kuin ottaa tämän askeleen, ja sen saadakseen täytyy myös hankkia Y-tunnus.

Lue lisää starttirahasta

Kevytyrittäjän plussat ja miinukset

Plussat

 • Helppo ja joustava tapa oman osaamisen myymiseen ja liikeidean testaamiseen.
 • Sopii myös sivutoimiseen yrittäjyyteen.
 • Ei aloituskustannuksia, maksat vain palvelun käytöstä.
 • Y-tunnukseton kevytyrittäjä selviää ilman kirjanpitoa.
 • Vähäiset riskit silloin, kun laskutuspalvelu hoitaa kirjanpidon ja verotuksen kiemurat.

Miinukset

 • Laskutuspalvelu ottaa siivunsa palkkioistasi.
 • Ei sovi liiketoimintaan toimialoilla, joiden toiminta on luvanvaraista.
 • Ilman Y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä ei voi saada starttirahaa.
 • Sopimussuhteesi laskutuspalveluyritykseen vaikuttaa esimerkiksi verotukseesi ja matkakuluihin tai muihin vähennyksiin, joita voit tehdä. Myöskään työttömyysturvaan liittyvät kysymykset eivät ole yksiselitteisiä. Näihin on syytä perehtyä tarkkaan aina oman tilanteesi pohjalta.
Lataa maksutta kattava tietopakettimme yrityksen perustamisesta

Lataa maksutta kattava tietopakettimme yrityksen perustamisesta

Lue kaikki yrityksen perustamisesta! Oppaasta saat myös neuvoja, miten vältät pahimmat karikot.