Vad är företagandet?

Undrar du vad företagande är och vad det kräver? Är du intresserad av att bli företagare? Har du en affärsidé och brinner av lust att prova den? Har du en produkt eller tjänst du vill sälja åt andra? Är företagandet och företagarens frihet en lockande tanke?

Om du säger ja, är du redan på väg att grunda ett företag. Som företagare får du realisera din egen vision när du jobbar för dig själv. Du bestämmer själv vad du gör och vilken omfattning och riktning företaget tar.

Företagandet är ett sätt att jobba och förtjäna sina inkomster. Med ett företag sysselsätter du dig själv och kanske också andra.

Som företagare har du både mer frihet och mer ansvar än om du jobbar för någon annan. Ditt socialskydd struktureras på ett annat sätt än om du är anställd, och du ansvarar själv för inbetalandet av din företagarpension.

När någon ställer frågan vad företagandet innebär, är svaret ofta att det är en livsstil. Det är åtminstone ett alldeles eget sätt att arbeta och förverkliga sina egna idéer – att ha kontroll över sitt eget liv.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Vad kräver företagandet?

Företagaren ska ha en fungerande affärsidé. För att vara en framgångsrik företagare måste du producera något som andra vill ha och behöver – en produkt eller tjänst.

Frågan om vad företagandet kräver kan besvaras kort och koncist: företagandet kräver engagemang. Att vara företagare innebär en övergripande tillvaro. Du kan kanske inte koppla dig ifrån arbetet lika lätt som en anställd. Du är alltid en företagare, oavsett arbetstider.

Företagandet kräver också mod och uthållighet. Framgången är sällan lätt nådd: det lönar sig inte att hoppas på snabbvinster. En företagare måste tåla stress. Du måste stå ut med press och osäkerhet eftersom företagaren nästan oundvikligen råkar ut för både goda och sämre tider.

Ditt företag vilar på din affärsidé och därför är du själv det viktigaste kapitalet företaget har. När du utvecklar verksamheten får du testa din idé många gånger. Lönar det sig? Har din produkt eller service efterfrågan? Klarar du tidvis av osäkerhet och stress över hur företaget klarar sig?

Du är också själv din egen arbetsgivare: du betalar själv din lön och ansvarar överhuvudtaget för företagets ekonomi. Lönen kommer inte längre automatiskt till ditt konto utan du producerar själv all den ekonomiska framgång som företaget kan nå.

Ifall du anställer andra, ansvarar du också för deras arbetsplatser. Ni arbetar tillsammans för ett gemensamt mål.

Företagandet kräver entusiasm och iver, men ger också unika framgångsupplevelser när affärsidén tar fart och expanderar. Mot detta mål!

Företagsverksamhet eller lönearbete?

Företagandet skiljer sig på många sätt från lönearbete, och vardera har sina för- och nackdelar. Företagarens frihet har den avigsidan att ansvaret för att man klarar sig är större. Därför finns det skäl att noga överväga vad som passar dig bättre.

Företagare eller löntagare

Företagare på olika sätt

Vilket sätt att skaffa inkomster passar dig bäst? Vill du bli företagare på heltid eller deltid? Eller är ströjobb eller lättföretagande en bättre lösning för dig? Passar företagandet in i din livssituation? Läs mer!

Företagare på olika sätt

Lättföretagande – en okomplicerad början på företagarkarriären

Är du intresserad av att bli lättföretagare? Det kan passa dig om du vill sälja din kompetens i form av en service och därigenom prova på företagandet i liten skala.

Lättföretagande