Lättföretagande – en okomplicerad början på företagarkarriären

Är du intresserad av att bli lättföretagare? Det kan passa dig om du vill sälja din kompetens i form av en service och därigenom prova på företagandet i liten skala.

Lättföretagandet är en ökande form av företagsverksamhet. Det andra namnet är faktureringsföretagande, något som beskriver verksamhetens karaktär: en viktig roll har då ett externt faktureringsföretag som skickar fakturorna till företagarens kunder. Ingendera termen är officiell, de används i marknadsföring och i vardagstal.

Lättföretagandet är ofta inledningen till företagarens karriär. Det är ett enkelt sätt att pröva hur man klarar sig som företagare och hur den egna kompetensen kan säljas i liten skala. Lättföretaget är ett sätt att undvika höga etableringskostnader.

Lättföretagandet lämpar sig exempelvis för försäljning av tjänster, då du vill utnyttja din egen kompetens och sälja dina tjänster. Bland annat proffs i kultursektorn är typiska lättföretagare.

Lättföretagandet passar inte i branscher där verksamheten kräver tillstånd, exempelvis hälsovård, elmontörsarbete eller fastighetsförmedling. Tillstånden skaffas av företagaren och kan inte läggas ut till ett faktureringsföretag.

Läs mera on företagsformer

Ibland får man fundera på hur man skiljer på en anställd persons och en företagares arbete. En väsentlig faktor är exempelvis vem som leder och övervakar arbetet: en anställd övervakas av arbetsgivaren medan företagaren levererar ett färdigt slutresultat åt arbetets beställare. Arbetsgivaren tar i regel och till stor del hand om arbetstagarens socialskydd, ansvar och försäkringar samt arbetsredskap, medan företagaren tar själv hand om dessa.

En lättföretagare är en företagare som inte nödvändigtvis har ett eget företag eller FO-nummer. Lättföretagaren fakturerar kunden för sina tjänster genom ett annat företag, dvs. ett företag som erbjuder faktureringstjänster, och ofta med den senares FO-nummer. Vissa faktureringstjänster skaffar emellertid ett FO-nummer också för sina kunder, varigenom lättföretagaren i praktiken blir en firmaföretagare. Också utan FO-nummer verkar lättföretagaren som en företagare, dvs. säljer sin kompetens och sitt arbete i form av en tjänst och fakturerar för sina tjänster. Lättföretagandet är en relativt ny term och den tolkas fortfarande på något olika sätt i olika sammanhang.

Likt andra företagare ska lättföretagaren betala företagarpension (FöPL) för sig själv, ifall arbetsprestationens värde överstiger den fastställda gränsen och företagsverksamheten fortsätter längre än fyra månader. Detta gäller oavsett om företagaren har ett FO-nummer eller inte.

Om arbete som lättföretagare anses arbetsrättsligt vara företagande, är arbetet det också gällande allt socialskydd. Då fastställs till exempel erhållande av arbetslöshetsskydd enligt bestämmelser om före-tagare.

Avtalet med ett faktureringsföretag påverkar din beskattning och exempelvis resekostnader och andra avdrag som du har rätt till.

Ett faktureringsföretag sköter lättföretagarens skatte- och övriga lagstadgade skyldigheter samt förmedlar den ersättning som kunden betalat för arbetet till lättföretagaren antingen i form av lön eller arbetsersättning. Faktureringsföretaget skickar ut fakturor på lättföretagarens vägnar och kan, beroende på avtalets innehåll, också sköta obligatoriska arbetsgivaravgifter och skatter.

När du blir lättföretagare kan du och faktureringsföretaget ingå antingen

 • ett formellt arbetsavtal – varmed du skattemässigt betraktas som löntagare och betalas lön

eller

 • ett faktureringsavtal – varmed du är en person som bedriver förvärvsverksamhet (inget FO-nummer) eller företagare (FO-nummer) och du eller ditt företag betalas en arbetsersättning.

Skillnaden är viktig och väsentlig, eftersom formen av ditt lättföretagande har direkt samband med till exempel beskattningen och kostnadsavdragen. Det som passar dig bäst beror på din egen situation, dina önskemål och din företagsverksamhet.

Faktureringsföretaget kan också sköta försäkringar och FöPL-avgifter, dvs. uppgifter som vanligen sköts av företagaren. Faktureringsföretaget debiterar givetvis lättföretagaren för servicen, som därigenom lägger ut sin ekonomiförvaltning till ett annat företag.

En företagare utan FO-nummer har ingen egen bokföring, utan hans eller hennes verksamhet ingår i faktureringsföretagets bokföring.

Läs mera om Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare på Skatteförvaltningen hemsida

Lättföretagaren kan betraktas som företagare vad arbetslöshetsskyddet beträffar. Avgörande är inte huruvida företagaren har ett FO-nummer utan arbetsprestationernas natur: det hör till företagandets natur att arbetet utförs självständigt.

Ifall du idkar företagsverksamhet då du lyfter en arbetslöshetsförmån, är det TE-byrån som bedömer huruvida ditt arbete klassificeras som heltids- eller deltidssysselsättning. Storleken på dina inkomster påverkar arbetslöshetsförmånens storlek. En företagare på deltid kan få en anpassad arbetslöshetsförmån.

När bedömningen ska göras huruvida företagsverksamheten idkas på heltid eller deltid, underlättas proceduren av att den inkomst som uppstått via faktureringen och de fakturerade arbetstimmarna vanligen tydligt framgår av faktureringsföretagets bokföring; det kan vara svårare för andra företagare att uppvisa bevis på arbetets omfattning.

För att undvika missförstånd finns det skäl att kolla arbetskraftsmyndigheternas föreskrifter. Du hittar mer information till exempel på TE-tjänsternas webbplats.

Läs mera om företagarens sociala trygghet.

Startpeng är ett stöd till nya heltidsföretagare. Även en lättföretagare kan ansöka om startpeng, men förutsättningen är ett FO-nummer. Ansökan om startpeng ska skickas in redan innan företagsverksamheten har inletts. Ifall företagsverksamheten i början sker på deltid, kan startpengen beviljas senare när företagandet blir en heltidsverksamhet. Ansökan om startpeng ska alltså alltid göras innan verksamheten inleds på heltid och för att få den krävs ett FO-nummer.

Läs mera om startpeng

nainen ja vaaterekki

Kan en lättföretagare bli medlem i Företagarna i Finland?

Lättföretagaren kan, som alla andra företagare, bli medlem i Företagarna i Finland och åtnjuta samma medlemsförmåner.

Lättföretagandets fördelar och nackdelar

Fördelar:

 • Enkelt och flexibelt sätt att sälja sin kompetens och att testa sin affärsidé.
 • Lämpar sig också för företagande på deltid.
 • Inga etableringskostnader, du betalar endast för användningen av tjänsten.
 • Lättföretagare utan FO-nummer klarar sig utan bokföring.
 • Minimala risker när en faktureringstjänst sköter bokföring och beskattningen.

Nackdelar:

 • Faktureringsföretaget tar en del av dina inkomster.
 • Lämpar sig inte i branscher som kräver tillstånd.
 • En lättföretagare som fungerar utan FO-nummer kan inte få startpeng.
 • Ditt avtalsförhållande med faktureringsföretaget påverkar till exempel din beskattning och dina resekostnader eller andra avdrag du har rätt till. Frågor kring arbetslöshetsskyddet är inte heller entydiga. Det lönar sig att studera dessa noggrant utgående från den egna situationen.