Yrittäjyys eri elämäntilanteissa

Yrittäjäksi –miksipä ei? Yrittäjäksi voi ryhtyä milloin vain, jos on yritysidea, halua ja rohkeutta. Millainen yrittäjyyden muoto sopii parhaiten sinun elämäntilanteeseesi?

Yrittäjyydellä on monet kasvot: joku toimii tyytyväisenä yksinyrittäjänä koko työuransa, toinen taas heti alusta asti kasvuhakuisena startup-yrittäjänä. Kolmas voi olla osa-aikaisesti eläkkeellä ja samalla yrittäjä. Neljäs perustaa sivubisneksen vanhempainvapaalla ja viides toimii sarjayrittäjänä, joka perustaa, ostaa ja myy yrityksiä.

Mahdollisuuksia on valtavasti! Tässä muutamia näkökulmia, joista voi olla apua pohdinnoillesi.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Päätoiminen yrittäjä

Olet päätoiminen yrittäjä, jos työ yrityksesi hyväksi vie niin suuren osan työajastasi, ettet voisi ottaa vastaan kokoaikatyötätoisen palveluksessa. Oma työpanoksesi on yrityksesi tärkeä resurssi, ja käytät aikaasi ja voimiasi yrityksesi hyväksi. Yrittäjänä maksat itsellesi korvausta tehdystä työstä (yritysmuodosta riippuen se on joko palkkaa, osinkotuloja tai yksityisottoja), tietysti yrityksesi taloustilanteen sallimissa rajoissa.

Päätoimiseen yrittäjyyteen sopii moni yritysmuoto. Se kannattaa valita huolella. Sopiiko sinulle parhaiten esimerkiksi toiminimiyrittäjyys vai osakeyhtiö? Ne ovat kaksi yleisintä yritysmuotoa Suomessa.

Tutustu koulutustarjontaan

Maksuton
Maksuton jäsenille
Maksuton

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yrittäjä käyttää pääosan työajastaan johonkin muuhun kuin yritystoimintaan, esimerkiksi opiskeluun. Sivutoimiseen yrittäjyyteen voi sopia esimerkiksi ammatinharjoittaminen joko niin, että rekisteröit oman toiminimen tai hyödynnät laskutuspalvelua. Tällainen toimintatapa on kevyt pyörittää ja kulut sivutoimisesta toiminnasta ovat pienet. Toisaalta kaikki muutkin yritysmuodot ovat mahdollisia.

Sivutuloja voi ansaita myös freelancerina. On tärkeää huomata, että myös freelancer tulkitaan usein yrittäjäksi, koska hänellä on useita asiakkaita ja hän laskuttaa palveluistaan. Joskus freelancer voidaan tulkita myös palkkaa saavaksi työntekijäksi, jos hän työskentelee työsopimuksella. Rajanveto saattaa joskus olla hankalaa, ja esimerkiksi verottajan tai TE-viranomaisen tulkinta kannattaa tarkistaa tapauskohtaisesti, ettei ajaudu hankaluuksiin esimerkiksi työttömyysturvan osalta.

Työsi luonteesta ja elämäntilanteestasi sekä omista tarpeistasi riippuu, mikä muoto on sinulle sopivin. Joillakin aloilla keikka- tai freelance-työ on olennainen työllistymisen tapa. Niitä voi tehdä joko päätyönä tai sivuhommina.

Yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuudella on merkitystä tilanteessa, jossa haet työttömyysturvaa: päätoimisena yrittäjänä sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, mutta sivutoimisena yrittäjänä voi olla.

Yrittäjyys ja elämäntilanne

Yrittäjäksi voi ryhtyä monissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Vapaus yrittää kuuluu kaikille! Tässä vinkkejä sinulle, joka pohdit, sopiiko yrittäjyys elämäntilanteeseesi. Etenkin sivutoimisena yrittäjänä voit joutua pohtimaan yrittäjyyden yhteensovittamista muihin ansiotuloihin tai tukiin.

Voit ryhtyä yrittäjäksi, vaikka et vielä olisi täysi-ikäinen: toiminimiyrityksen voi perustaa alaikäisenäkin. Alle 18-vuotias tosin tarvitsee huoltajaltaan suostumuksen ja allekirjoituksen yrityksen perustamisilmoitukseen, joka toimitetaan kaupparekisteriin.

Alaikäinen voi tietyin edellytyksin olla osakkaana myös osakeyhtiössä. Hän voi merkitä osakkeita ja allekirjoittaa perustamissopimuksen maksamalla merkintähinnan omilla työansioillaan. Myös lahjaksi saatujen osakkeiden nojalla voi olla tietyin edellytyksin osakas.

Lue lisää alaikäisen oikeuksista osakeyhtiössä patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta

Jos olet 13–28-vuotias, voit perustaa myös 4H-yrityksen vaikka kesäksi. Tällöin liityt mukaan 4H-järjestöön ja saat sieltä monenlaista tukea ja apua sivutoimiseen yrittäjyyteen.

Jos olet täysi-ikäinen opiskelija, voit olla sivutoiminen yrittäjä opintojesi ohella. Yritysmuodon voit valita vapaasti. Toiminnan laajuudesta ja yhtiökumppaneiden määrästä riippuu, mikä yritysmuoto sopii sinulle parhaiten. Esimerkiksi kevytyrittäjyys tai toiminimiyrittäjyys voi olla sopiva yhtiömuoto toimintatapa yrittäjälle, jolla liikevaihto on aluksi pientä.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Lue lisää nuorten yrittäjyydestä

Jos jo alun perin on selvää, että toiminta laajentuu ja vaatii esimerkiksi ulkopuolista rahoitusta, voi olla parasta perustaa osakeyhtiö. Jos olet perustamassa yritystä esimerkiksi opiskelijakavereidesi kanssa, vaihtoehtoina ovat osakeyhtiön lisäksi myös avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Lue lisää yhtiömuodoista

Tulosi vaikuttavat opintotukeesi, olitpa sitten yrittäjä tai palkkatöissä. Jos tulosi ylittävät opintotukeen vaikuttavan vuositulon rajat, joudut maksamaan saamaasi opintotukea takaisin.

Yrittäjän YEL-työtulo otetaan huomioon asumistukea myönnettäessä. Kelan sivuilta saat lisää tietoa tulojen vaikutuksesta opintotukeesi.

 

Vanhempainpäiväraha määräytyy vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Yrittäjän vuositulossa huomioidaan edellämainitun tarkastelujakson YEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä ja olet samaan aikaan työsuhteessa, vuositulossa otetaan huomioon sekä YEL-vakuutuksen työtulo että työsuhteen palkkatulo.

Lisää tietoa vanhempainpäivärahoista ja työskentelystä vanhempainvapaalla saat Kelasta

Vaikka olisit jo eläkeiässä, voit jatkaa työntekoa omien aikataulujesi, voimiesi ja tarpeidesi mukaan. Pitkän työuran jälkeen osaamistaan voi hyödyntää osa-aikaisena yrittäjänä.

Jos olet perustamassa yritystä, myös tässä elämänvaiheessa monet yritysmuodot ja yrittämisen tavat ovat mahdollisia. Vaihtoehtona ovat esimerkiksi kevytyrittäjyys tai toiminimiyrittäminen. Jos taas yritystoimintasi tarvitsee useamman kumppanin ja rahoitusta, osakeyhtiö voi olla paras vaihtoehto.

Ennen vanhuuseläkkeen alaikärajan saavuttamista maksat YEL-maksua kuten muutkin yrittäjät. Kun alat nostaa täyttä vanhuuseläkettä, YEL-maksuvelvollisuus loppuu. Vakuuttaminen on toki edelleen mahdollista. Yritystoimintaa ei kuitenkaan tarvitse lopettaa eläkkeen saamiseksi, eikä yritystoiminnasta saatavalla tulolla ole vaikutusta vanhuuseläkkeen määrään.

Jos jäät varhennetulle osittaiselle vanhuuseläkkeelle, voit toimia edelleen vapaasti yrittäjänä ilman tulorajoja. Varhennetulle osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä aikaisintaan 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 62 vuoteen. Tätä nuoremmilla on mahdollisuus ottaa osittainen vanhuuseläke aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää. Osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentää vanhuuseläkettä pysyvästi.

Lue lisää yrittäjän eläkkeestä

Yritystä ei tarvitse perustaa yksin. Menestyksen salaisuus on usein loistava tiimi, joka yhdistää voimansa ja osaamisensa yhteisen päämäärän hyväksi.

Yhtiökumppanit voivat löytyä saman alan osaajista tai sitten aivan eri aloilta. On tärkeää miettiä tarkasti, kenen kanssa perustaa yrityksen: jaatteko samat päämäärät ja arvot? Sujuuko yhteistyö? Täydennättekö toisianne sopivasti niin luonteiden kuin osaamisen osalta?

Kun sovitte yrityksen perustamisesta, kannattaa tehdä jo alussa tarkat sopimukset, olipa yritysmuoto mikä tahansa: osakeyhtiö tai henkilöyhtiö (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö).

Lue lisää avoimesta yhtiöstä

Lue lisää kommandiittiyhtiöstä

Samanhenkisten tekijöiden kanssa voi perustaa myös osuuskunnan tai liittyä jonkun toisen jo perustamaan. Osuuskunnan kautta voit myydä omaa tuotettasi tai palveluasi. Tämä yritysmuoto on vanha, mutta edelleen käypä tapa harjoittaa yritystoimintaa.

Osuuskunta perustetaan, jotta jäsenistö voisi omassa liiketoiminnassaan käyttää hyödyksi koko osuuskunnan tarjoamia palveluita, esimerkiksi hoitaa laskutuksen osuuskunnan kautta. Tyypillisiä osuuskuntia ovat esimerkiksi käsityöläisammattien harjoittajien perustamat yhteenliittymät.

Lue lisää osuuskunnasta

Yhtiömuodoissa on mistä valita, joten yrittäjyys ei kaadu ainakaan vaihtoehtojen puutteeseen. Jos haluat kokeilla yksinyrittämistä helpoimman kaavan mukaan, voit harkita kevytyrittäjyyttä tai toiminimiyrittäjyyttä.

Kevytyrittäjyys tarkoittaa, että myyt omaa osaamistasi kuten yrittäjä, mutta laskutuspalvelu hoitaa puolestasi muun muassa laskutuksen, kirjanpidon ja palkanmaksun. Kevytyrittäjyys tunnetaan myös nimellä laskutusyrittäjyys.

Kevytyrittäjänäkin olet yleensä yrittäjä, vaikka sinulla ei välttämättä ole omaa yrityksen yksilöivää Y-tunnusta. Yrittäjänä olet velvollinen maksamaan yrittäjän eläkemaksua (YEL), jos vuosittaisen työpanoksesi arvo ylittää säädetyn alarajan (8575,45 euroa vuonna 2023). Työ- ja sosiaalivakuutuksen silmissä olet pääsääntöisesti yrittäjä. Toisaalta verotuksessa voit olla palkansaaja etkä voi tehdä vähennyksiä esimerkiksi arvonlisäveroista, koska et voi olla arvonlisävelvollisten rekisterissä.

Kevytyrittäjyys toimii usein matalan kynnyksen väylänä yrittäjyyteen. Voit vaikkapa kokeilla yritysideasi toimivuutta ja sen perusteella päättää, perustatko oman yrityksen.

Kevytyrittäjiä on arviolta useita kymmeniä tuhansia. Laskutuspalveluita tarjoavia yrityksiä on useita.

Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa tai ammatinharjoittajaa kutsutaan usein myös toiminimiyrittäjäksi. Toiminimiyrittäjyys on usein yksinyrittäjän valinta, sillä se on helppo perustaa ja kevyempi byrokratialtaan kuin vaikkapa osakeyhtiö. Yritystoiminta voi olla pää- tai sivutoimista.

Jos olet oman alasi osaaja ja haluat tehdä töitä oman yrityksesi laskuun, toiminimiyrittäjäksi on helppoa ryhtyä. Parhaiten tämä yritysmuoto sopii, jos aiot myydä omaa osaamistasi ja aiot työllistää vain itsesi.

Lue lisää toiminimiyrittäjyydestä

Aina ei tarvitse aloittaa yritystoimintaa tyhjästä tai omasta ideasta. Voit ostaa valmiin, toimivan yrityksen tai ryhtyä yrittäjäksi tunnetun ketjun jäsenenä ja valmiin toimintaidean turvin. Tällaisia ketjuyrityksiä kutsutaan franchising-yrityksiksi. Niissä yksittäinen yrittäjä hoitaa yhtä yksikköä kuten liikettä ketjun toimintakonseptin mukaisesti.

Tyypillisiä franchising-yrittäjiä on monella liiketoiminnan alalla, esimerkiksi kahvila- ja ravintolatoiminnan sekä kiinteistömyynnin ketjuissa.

Lue lisää franchising-yrittäjyydestä

Aiheeseen liittyvät uutiset