Tutkimukset

Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaa

Tutkimus

1.1.2002 Tiivistelmä Pankkipalveluiden maksuvertailua tulee tehostaaPankkien 90-luvun alkupuolella aloittama käytäntö periä pankkipalvelumaksuja on laajentunut asteittain niin, että Suomessa pankit saavat…

Pk-yritysbarometri 2/2001

Tutkimus

26.9.2001 Tiivistelmä tuloksista Kasvu hidastuu, mutta pääosin kotimarkkinoilla toimivien pk-yritysten luottamus on yhä verraten hyvä Pk-yritysten arviot suhdannenäkymistä ennakoivat talouskasvun…

Pk-yritysbarometri 1/2001

Tutkimus

3.5.2001 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien (SY) kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa…

Pk-yritysten turvallisuuskysely

Tutkimus

31.12.2000 Tiivistelmä Yleisen käsityksen mukaan rikollisuus ja kansalaisten yleinen turvattomuus ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Tätä käsitystä tukevat myös poliisin…

Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys

Tutkimus

31.12.2000 Tiivistelmä Työsopimuslain uudistuksen tavoitteena on muuttaa lakia vastaamaan yritystoiminnan muuttunutta toimintaympäristöä. Pääasiallisena tavoitteena lakia uudistettaessa pitäisi olla mahdollisimman hyvän…

PK-Yritysbarometri 2/2000

Tutkimus

1.9.2000 Tiivistelmä tuloksista Suhdanneodotukset ovat myönteiset Pk-yritysten arviot sekä oman toimialan, että oman yrityksen suhdannenäkymistä tukevat yleistä käsitystä siitä, että…

Työnantajaksi ryhtymisen kynnykset

Tutkimus

Katja Mäki & Tommi Pukkinen Turun kauppakorkeakoulun PK-instituuttiSuomen Yrittäjät Voit ladata tutkimuksen omalle tietokoneellesi pdf-muotoisena klikkaamalla tästä Tästä voit ladata…

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999-katsaus

Tutkimus

30.5.2000 Esipuhe Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 -julkaisu kertoo Suomen ja Ruotsin pk-sektorin taloudellisesta tilasta vuosituhannen vaihteessa. Katsauksen pääpaino on tilinpäätösvuodessa 1999,…

Rahoitustiedustelu toukokuu 2000

Tutkimus

1.5.2000 Tiivistelmä tuloksista Yritysten rahoitustarpeet ovat edelleen vähäisiä Pk-yritysten rahoitustarpeet ovat kaikkiaan todella harvinaisia, sillä vain joka toisella yrityksellä on…

Pienyritysten verorasitus EU-valtioissa

Tutkimus

16.11.1999 Tiivistelmä tuloksista Pienyritysten verorasitus EU-valtioissa Selvityksen perusteella voidaan havaita, että Enemmistössä tutkituista maista veropohjan laskenta ei riipu yritysmuodosta eli…