1.6.2020 klo 17:02
Uutinen

Esitys yleisestä kustannustuesta eduskunnalle torstaina – Business Finlandin ja ELY-keskuksen kehittämistukien haku päättyy 8.6. 

Suomen Yrittäjät ei rajaisi toimialoja pois yleisen kustannustuen piiristä.

Hallitus kertoi tänään sopineensa yleisen kustannustuen ehdoista. Lakiesitys annetaan eduskunnalle torstaina 4. kesäkuuta. Yleisen kustannustuen myötä ELY-keskus ja Business Finland palaavat perustehtäviinsä. Niiden kautta haettavien kehittämistukien viimeinen hakupäivä on 8. kesäkuuta kello 16.15.

Hallituksen tavoite on vahvistaa kustannustuella yritysten maksuvalmiutta sekä pienentää konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää. Torstaina annettava lakiesitys sisältää ehdotukset tuen tarkemmiksi kriteereiksi.

– Tähänastisilla yritystuilla on luotu siltaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kriisin aikana, mutta nyt tukihaut on perusteltua sulkea kustannustuen myötä. Yrityksiä tukemalla vahvistamme osaltamme myös suomalaista työtä, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Myös Suomen Yrittäjien mukaan kustannustuki on ehdottomasti tarpeen.

– Hallituksen linjaamassa mallissa on hyviä aineksia. Moni yksityiskohta on vielä auki, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallitus ei ole kertonut, kuinka paljon tukea on saatavilla. Julkisuudessa on arvioitu, että tuki olisi laajuudeltaan noin puoli miljardia euroa. Jos tieto pitää paikkansa, kustannustuki uhkaa jäädä Yrittäjien arvion mukaan kooltaan riittämättömäksi, ja jättää tarpeen toimialakohtaisille tukiohjelmille.

Väliinputoajat täytyy minimoida

Hallituksen esityksessä on toimialakohtaisia rajoituksia. Lintilän mukaan niitä tarvitaan, jotta tuki kohdistuu mahdollisimman hyvin juuri koronasta kärsineisiin yrityksiin.

Suomen Yrittäjien mukaan toimialoja ei ole järkevää rajata pois.

– On esimerkiksi rakennusalan yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet ravintola- tai tapahtumarakentamiseen. Ne uhkaavat jäädä vaille sekä ravintola- että kustannustukea. Onneksi hallitus lupaa myös erillisväylän tällaisia yrityksiä varten, Pentikäinen sanoo.

Pois rajatuilla yrityksillä tulisi olla mahdollisuus hakea kustannustukea erillisväylän kautta.

– Tämä on tehtävä mahdollisimman joustavaksi, koska näiden yritysten määrä tulee olemaan merkittävä, Pentikäinen toteaa.

Nopeus ja helppous on tukihakemuksissa valttia. Prosessin täytyy olla myös läpinäkyvä. Niin sanottujen terveidenkin yritysten tilanne on heikentynyt.

– Väliinputoajien määrää on nyt syytä minimoida, pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Hän muistuttaa, että yritystukia ei jaeta kriisissä vain yritysten ja yrittäjien takia, vaan siksi, että yritykset pystyisivät vastakin tarjoamaan työtä ja rahoittamaan suomalaista hyvinvointimallia.

– Yritysten auttaminen pahimman yli on meidän kaikkien etu.

Suomen Yrittäjät kannustaa yrittäjiä edelleen hyödyntämään Business Finlandin ja ELY-keskuksen kautta haettavia kehittämisrahoja.

– Emme vielä tiedä tarkasti yleis- tai kustannustuen kriteereitä, mutta kannattaa varautua siihen, että se jää pettymyksen puolelle, Mikael Pentikäinen sanoi Yrittäjämedioiden jutussa viime viikolla.

Yksityiskohdat selvillä myöhemmin tällä viikolla

Yleisen kustannustuen osalta moni yksityiskohta on vielä vahvistamatta. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo tiedotteessaan, mitä tähän asti on suunniteltu.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden toimialan myynti on laskenut vähintään 10 prosenttia ja yrityksen oma liikevaihto on pudonnut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden koronaviruksen vuoksi, tai yrityksellä on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa kesäkuussa. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.

Toimialan huhtikuun 2020 ja yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin huhti-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on vielä valmistelussa. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi.

Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia.

Valtiokonttori voisi yrityksen osoittamista erityisen painavista, koronaviruspandemiaan liittyvistä syistä ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa edellä kuvatut toimialaa koskevat ehdot täyttyvät ja muutoin sulkisivat yrityksen tuen ulkopuolelle.

Säännöksellä halutaan huomioida tilanteet, joissa lain pääsäännön mukaisesti tuen piiriin kuulumattomalle toimialalle jäävän yrityksen merkittävät taloudelliset ongelmat johtuisivat koronaviruspandemiasta. Tällaiseen yritykseen sovellettaisiin lakia muilta osin.

Lue myös Business Finlandin ja ELY-keskuksen kehittämisrahaa kannattaa hakea nyt – SY:n Pentikäinen yleistuesta: ”Voi jäädä pettymyksen puolelle”

Yrittäjällä on viikko aikaa hakea kehittämisrahaa – Yleinen kustannustuki tulee, mutta yksityiskohdat ovat vielä valmistelussa

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi