17.7.2020 klo 13:52
Uutinen

Haitko kustannustukea? Toimi näin, jos hakemus hylättiin

Valtiokonttori muistuttaa, että hylättyyn hakemukseen voi hakea oikaisua.

Kustannustuen hakuprosessin avauduttua valtaosa hakemuksista on jouduttu hylkäämään, koska valtaosassa hakemuksia laissa määritellyt tuen saamisen edellytykset eivät ole täyttyneet. Taustalla ovat muun muassa hakemusten perustuminen kuluihin, jotka eivät lain mukaan ole korvattavia kiinteitä kuluja, tuen jääminen alle 2 000 euron rajan sekä tukea hakeneiden yritysten vertailuajankohdan liikevaihdon jääminen alle 20 000 euron rajan. Hylkäykseen johtaneista syistä kerrotaan lisää täällä. Jotta yrityksillä olisi paremmat valmiudet hakea kustannustukea, Valtiokonttori on tarkentanut ohjeistustaan julkaissut esimerkkejä korvattavista kiinteistä kuluista verkkosivuillaan.

Jos hakija on tyytymätön päätökseen, voi hän pyytää oikaisua Valtiokonttorilta. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Valtiokonttorille virka-aikana kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, kun asiakas on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisupyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen oikaisuvaatimus.kustannustuki@valtiokonttori.fi.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kiinteitä kustannuksia. Tuoreimmat tiedot tuen myöntämisestä ovat luettavissa täällä.

Toimi näin, jos yrityksesi toimiala ei ole listalla

Kustannustukea voidaan myöntää lähtökohtaisesti niille yrityksille, joiden toimiala kuuluu asetuksen mukaan tuen piiriin. Lista toimialoista löytyy Valtiokonttorin sivuilta.

Jos yrityksen päätoimiala ei kuulu valtioneuvoston asetuksen mukaan tuen piiriin, yritykselle voidaan myöntää tukea vain yrityksen osoittamista erityisen painavista, COVID19-pandemiaan liittyvistä syistä. Hakemuslomakkeen Perustelut-kohdassa yritys pääsee esittämään syyt, joiden takia yrityksen kohdalla tulisi poiketa lain pääsäännön mukaisesta toimialarajauksesta. Perustelut-kohta tulee sähköisellä lomakkeella näkyviin vain niille yrityksille, joiden Verohallinnolle ilmoitettu päätoimiala 1.4.2020 tiedon mukaan ei kuulu tuen piiriin.

Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sellainen COVID19-pandemiaan liittyvä julkisoikeudellinen rajoitus tai määräys, jonka takia elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut. Syynä voi olla myös se, että kyseinen rajoitus on kohdellut tukea hakevaa yritystä raskaammin kuin muita toimialan yrityksiä.

Valtiokonttorille toistaiseksi toimitettujen hakemusten perusteella erityisen painavista syistä tukea voivat saada esimerkiksi osa tapahtumatuotantoon liittyvistä liiketoiminnoista, hammaslääkäripalveluja tarjoavista yrityksistä ja matkustusrajoitusten vuoksi kärsineistä kaupoista. Näissäkin tapauksissa tuen myöntämisen muiden edellytysten tulee täyttyä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi