Tartuntatautipäivärahan muutos hyväksyttiin. Kuva Getty Images
27.1.2022 klo 15:30
Uutinen

Hallituksen esitys: Luotettavasti todettu testin tulos riittää tartuntatautipäivärahan saamiseen – ”Esitys on erinomainen”

Esitettyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mutta niitä sovelletaan jo 1.1.2022 alkaen.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen, jonka mukaan työntekijällä ja yrittäjällä olisi oikeus saada tartuntatautipäivärahaa myös luotettavasti todetun positiivisen testituloksen perusteella ilman karanteenipäätöstä. Kotitesti ei olisi riittävä. 

– Esitys on erinomainen. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että luotettavasti todetun positiivisen testituloksen jälkeen kuka tahansa lääkäri voi todistuksellaan mahdollistaa tartuntatautipäivärahan saannin. Tämä oli ehdotuksemme, valmistelussa mukana ollut Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten toteaa.

Esitettyjen muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, mutta niitä sovelletaan jo 1.1.2022 alkaen. 

– On varmistettava, että lääkäri voi kirjoittaa tartuntapäivärahaan vaadittavan lausunnon myös sellaiselle henkilölle, joka on saanut positiivisen testituloksen alkuvuoden aikana ennen kuin tästä uudesta sääntelystä on ollut tietoa. Näin yksikään etuuteen oikeutettu ei jää sen ulkopuolelle, Hellsten sanoo.

Tartuntatautipäiväraha korvaa työstä poissaolon aiheuttaman ansionmenetyksen kokonaan. 

– Jos työnantaja on maksanut työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa, tartuntatautipäiväraha maksetaan silloin työnantajalle. Tällöin palkkakustannus ei jää myöskään yksittäisen työnantajan kannettavaksi, Hellsten kiittää.

Asia on herättänyt huolta ja hämmennystä yrittäjien keskuudessa, kun pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kunnat ilmoittivat luopuvansa erityspäätöksistä, jotka ovat olleet tartuntatautipäivärahan edellytyksiä. Normaaleihin sairauslomakäytäntöihin siirtyminen olisi kaatanut epidemian kustannuksia yrittäjien maksettavaksi.

Lue lisää Tartuntatautipäiväraha poistuu ja Uudellamaalla palataan normaaleihin sairauslomakäytäntöihin – kulut kaatuvat työnantajien maksettaviksi

Lue myös Tartuntatautipäivärahan loppuminen saa helsinkiläisyrittäjältä haukut – ”Päätöksiä ja suosituksia jaetaan suut vaahdossa miettimättä, millä ne kustannetaan”

Tartuntatautipäiväraha perustuu YEL-työtuloon

Hellsten muistuttaa lisäksi, että yrittäjän tartuntatautipäiväraha määräytyy voimassa olevan YEL-työtulon mukaisesti.

– Yrittäjän kannattaa pitää huoli siitä, että YEL-työtulo on oikealla tasolla ja vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. Tällöin muutkin sosiaaliturvaetuudet kuin tartuntatautipäiväraha ovat oikealla tasolla suhteessa yrittäjän työtuloon, hän sanoo.

Suomen Yrittäjät on esittänyt myös, että sairauspäivärahan omavastuuaika lyhennettäisiin väliaikaisesti yhteen päivään. Näin kompensoitaisiin pandemiasta aiheutuvia sairauslomakustannuksia työnantajille. 

– Jos työntekijä ei saa tartuntatautipäivärahaa, työnantaja ei saa mistään korvausta ensimmäisen kymmenen päivän palkkakustannuksista. Ei ole oikein, että kustannus kaatuu yksittäisen työnantajan kannettavaksi, Hellsten sanoo.

Toimitus
Toimitus