YEL-uudistus ja Yrittäjän podcast
Yrittäjän podcastin uusimmassa jaksossa puidaan kuumaa YEL-keskustelua, joka on saanut tuulta alleen tulossa olevasta yrittäjän eläkelain uudistuksesta. Moni yrittäjä kokee, ettei saa YEL-maksuista riittävää vastinetta esimerkiksi sairauden kohdatessa. Kuva: Getty Images

Huolestuttaako YEL-uudistus? Alivakuuttaminen huolena: ”Mennään pää kainalossa töihin”

Yrittäjän podcastin uusin jakso keskittyy YEL-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin ja siihen, millaisia muutoksia siihen vielä toivotaan.

Yrittäjän podcastin uusimmassa jaksossa puidaan kuumaa YEL-keskustelua, joka on saanut tuulta alleen tulossa olevasta yrittäjän eläkelain uudistuksesta. Jaksossa haastatellaan Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikköä Harri Hellsténiä.

– Kiivain keskustelu on vähän rauhoittunut. Toivon, että se on osaltaan seurausta tehdystä valistustyöstä.

YEL-uudistus on edelleen eduskunnan käsittelyssä ja toistaiseksi on epäselvää, koska käsittely saadaan päätökseen. Lain pitäisi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti astua voimaan vuodenvaihteessa.

Osa yrittäjistä on huolestunut siitä, nousevatko YEL-maksut niin paljon, että yritystoiminta on jopa vaarassa kaatua.

– Toki on niin, että kun kulut kasvavat, välttämättä isoakaan muutosta yrityksen kulupuolelle ei tarvita, kun joudutaan miettimään maksukyvyn riittävyyttä. Tässä uudistuksessa järjestelmää ollaan muuttamassa myös niin, että yritystoiminnan taloudelliset tunnusluvut otettaisiin entistä paremmin huomioon YEL-työtuloa määritettäessä, Hellstén huomauttaa.

Jaksossa pohdistaan, mitä alivakuuttaminen pahimmillaan aiheuttaa.

– Jos on siellä alimmilla YEL-työtulotasoilla, etuudet jäävät parhaimmillaankin vähimmäisetuuksien suuruisiksi eli ne eivät useinkaan riitä siihen, että jäädään pois töistä. Silloin on pakko mennä pää kainalossa töihin.

Näin voit ennakoida uudistusta

Podcast-jaksossa Hellstén avaa tarkemmin YEL-uudistuksen sisältöä ja muun muassa alivakuuttamisen ongelmaa.

– Muutoksella haetaan yhtenäistä linjaa eläkeyhtiöiden toimintaan ja sitä, että yrittäjien YEL-työtulo määritellään samalla tavoin riippumatta eläkeyhtiöstä, hän selvittää.

Olemme aikaisemmin avanneet uudistuksen sisältöä ja parannusehdotuksia täällä ja täällä. Uudistuksen taustalla ovat Finanssivalvonnan ”pyyhkeet” eläkeyhtiöille siitä, että yhtiöt eivät ole noudattaneet lakia riittävällä tarkkuudella.

– Tässä pyritään antamaan enemmän liikkuvuutta työtulon määrittämiseen ja se parantaa Yrittäjien näkemyksen mukaan tilannetta nykyiseen verrattuna.

Kuuntele jaksosta, millaisia muutoksia Yrittäjät on esittänyt lakiehdotukseen. Jakson loppupuolella käydään läpi sitä, minkä verran uudistus voisi vaikuttaa YEL-työtuloon ja miten yrittäjä voi varautua uudistukseen. Hellstén avaa myös lakiesityksen kohtia, jotka ovat hänen mukaansa epäselvästi kirjoitettu.

Kuuntele Yrittäjän podcast Supla-palvelussa tai Spotifyssa!

Pauli Reinikainen