Näin YEL-työtulon maksimikorotus vaikuttaa
Yrittajat.fi laati laskelman siitä, miten 4 000 euron korotus YEL-työtuloon vaikuttaa yrittäjän YEL-maksuihin, sosiaaliturvaan ja eläkekertymään. Kuva: Getty Images

Katso havainnolliset esimerkit: Näin YEL-työtulon maksimikorotus vaikuttaa

Laskimme, miten 4 000 euron YEL-työtulon enimmäiskorotus vaikuttaa kolmessa eri tapauksessa.

YEL-työtulojen tarkastuskierros on parhaillaan käynnissä. Eläkevakuutusyhtiö Elo on aikaisemmin kertonut, että merkittävä osa yrittäjistä on valinnut työtulonsa korottamisen 4 000 eurolla. Kuukausittaisissa YEL-maksuissa tämä tarkoittaa noin 80 euron korotusta.

Eläkeyhtiö voi korottaa YEL-työtuloa enintään 4 000 eurolla. Enimmäiskorotus on määritelty viime vuodenvaihteessa voimaan astuneessa lakimuutoksessa. Sama maksimiraja on voimassa myös toisella tarkastuskerralla kolmen vuoden päässä ensimmäisestä tarkistuskierroksesta.

Yrittajat.fi laati laskelman siitä, miten 4 000 euron korotus YEL-työtuloon vaikuttaa yrittäjän YEL-maksuihin, sosiaaliturvaan ja eläkekertymään. Laskelma on tehty 18–52 -vuotiaalle yrittäjälle.

Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén huomauttaa, ettei laskelmien tekeminen ole aivan yksinkertaista.

– Maksuilla on vaikutuksia etuuksien lisäksi myös yrittäjän ja yrityksen verotukseen, eikä sosiaalietuuksien suuruus muutu välittömästi YEL-työtuloa muutettaessa, hän sanoo.

Näin YEL-työtulon korotus vaikuttaa

Laskuesimerkissä työtulojen vaikutus esitetään kolmella eri työtulolla ennen työtulon korottamista ja 4 000 euron työtulon korotuksen jälkeen.

Laskelmasta käy ilmi, että 4 000 euron työtulon korotus nostaa kuukausittaista YEL-maksua kaikissa kolmessa esimerkkitapauksessa noin 80 eurolla.

Työtulon korottaminen parantaa selvästi yrittäjän tilannetta sairauden sattuessa. Kun YEL-työtulo nousee minimitasolta 4 000 eurolla, YEL-sairauspäivärahan määrä nousee runsaalla yhdeksällä eurolla.

Vanhempainpäivärahassa työtulon korottaminen ei kuitenkaan näy kaikissa esimerkkitapauksissa. Vaikutus tulee selvimmin esiin esimerkissä, jossa työtuloa korotetaan 12 000 eurosta 16 000 euroon.

Eläkekarttuma nousee kaikissa kolmessa esimerkkitapauksessa noin 60 eurolla vuodessa.

Hellstén muistuttaa, että kyseessä on nimenomaan vakuutus, jolloin etujen saaminen ei ole yleensä kenenkään tavoitteena.

– Tämä koskee erityisesti työkyvyttömyysetuuksia. Tästä syystä vertailu muihin tapoihin turvata tulevaisuuttaan on järkevä kohdistaa lähinnä muihin vakuutustuotteisiin.

Laskelmasta käy ilmi, että 4 000 euron työtulon korotus nostaa kuukausittaista YEL-maksua kaikissa kolmessa esimerkkitapauksessa noin 80 eurolla.

Kritiikkiä työtulolaskurille

Suomen Yrittäjien asiantuntijat ovat aikaisemmin kritisoineet eläkeyhtiöiden käyttämää laskentapalvelua.

Yksi eläkeyhtiöiden YEL-työtulojen laskennassa käyttämä apuväline on YEL-työtulon laskentapalvelu, jonka Eläketurvakeskus ETK julkaisi vuoden 2022 syksyllä.

Yrittäjät on kritisoinut laskuria muun muassa siitä, että yrittäjän työpanos yrityksessä on unohtunut laskurin tiedoista kokonaan.

”Palvelu on (ETK:n omankin näkemyksen mukaan) vain apuväline työpanoksen arvon arviointiin. Työtulon vahvistaminen on aina työeläkevakuuttajan vastuulla ja sen tulee ottaa työtuloa vahvistaessaan huomioon kaikki tiedossaan olevat, arviointiin vaikuttavat seikat”, Yrittäjien YEL-asiantuntijat kirjoittivat äskettäin blogissaan.

Lue lisää YEL-työtulon tarkistuksista täältä.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen